Razdoblje Saturna u konstelaciji Vodenjaka će mnoge »vraćati nazad« i to na određene ispite koji nisu položeni, koji su odgađani ili iz kojih je osoba dobila svega prolaznu ocjenu. Sada će se od takvih pojedinaca tražiti da se utemelje u naučenom ili da savladaju ono što nisu.

atma.hr – 52
Bačenost u točno određeni okvir, uobičajeno je stanje čovjeka, koji može slobodno djelovati prema svojim sposobnostima i znanju, ali opet unutar tog okvira. To znači, da je a priori ograničen tim okvirom i da njegova sloboda nije apsolutna, već uvelike ograničena nizom čimbenika. Ti su čimbenici unutarnji i vanjski. Na vanjske je čimbenike redovito u potpunosti nemoguće utjecati, a na one unutarnje vrlo teško. Usporedivo je s fenomenom »sreće,« koju je nemoguće pronaći izvan, a vrlo teško u samome sebi, kako prenosi filozof Arthur Schopenhauer. Pokazatelj snage izvanjskih činitelja naročito se očituje u razdoblju vladavine Saturna u konstelaciji Vodenjaka i oni su neprijeporni te je na njih zaista vrlo teško ili nemoguće utjecati. Tim se činiteljima potrebno prilagoditi jer je na njima nemoguće aktivno energetski raditi, stoga je ono što je od esencijalnog značaja za pojedinu osobu, zapravo reakcija na te činitelje, dočim predmetom postaju oni unutarnji čimbenici.

atma.hr – 78
Razdoblje Saturna u konstelaciji Vodenjaka će mnoge »vraćati nazad« i to na određene ispite koji nisu položeni, koji su odgađani ili iz kojih je osoba dobila svega prolaznu ocjenu. Sada će se od takvih pojedinaca tražiti da se utemelje u naučenom ili da savladaju ono što nisu. »Vraćanje unazad« će im se predstavljati kroz različite izazove i to je dakako u ovisnosti o pojedincu i njegovom stupnju razvoja i trenutačnoj energiji na kojoj radi ili ne radi. U razmaku od tri dana meditacijom na tri nasumično izvučene arkane, došao sam do jasnog optičkog prikaza trenutačnog makrokozmičkog utjecaja koji izravno djeluje na pojedince i njihove izazove s kojima se mogu suočiti. Arkana Kočijaša (VII) sugerira potrebu za utemeljenjem i reflektiranjem o onome što želimo postići, ona je jasan optički prikaz postignuća, u najširem smislu te riječi. No, pitanje je jesmo li zaista došli do postignuća, ili je riječ o himbi: sada se makrokozmičkim utjecajem Saturna u Vodenjaku izvodi izravna provjera tog energetskog stanja.

Arkana koja je bila dijelom moje meditacije sljedećeg dana jest upravo ona koja prethodi arkani Kočijaša, dakle arkana Ljubavnika (VI) koja prikazuje izazov s kojim se pojedinac suočava i kojim se usmjerava na određeni put, put vrline i napretka te utemeljenosti koja se očituje u sljedećoj arkani Kočijaša. Da bi se postulant unutar energije arkane Ljubavnika usmjerio na energiju sljedeće arkane, mora imati jasan put, dakle put krijeposti. Odluka o putu često biva preispitivana i pojavljuju se dodatni izazovi kojima se ona iznova testira, čime se provjerava utemeljenje u energiji arkane Kočijaša, nakon stupanja na put samorealizacije koji je sugeriran prikazom vrline u arkani Ljubavnika.

atma.hr – 78
Zbog toga ne čudi da je treća arkana u trodnevnoj meditaciji, a s obzirom na makrokozmički utjecaj Saturna u Vodenjaku, upravo arkana transformacije, odnosno bezimena arkana (XIII). Ona nesumnjivo sugerira utjecaj Saturna na makrorazini i time nagoviješta potrebu za preispitivanjem odabira puta u arkani Ljubavnika. Transformacijskom se energijom bezimene arkane, preispituje odabir puta. Ona svojim položajem ukazuje na potrebu za prevladavanjem arkane Ljubavnika, odnosno neprijepornim odabirom puta, a zbog mogućeg gubljenja integriteta u arkani Kočijaša. Uloga trinaeste arkane jest upravo u težnji za obnovom tog (izgubljenog) integriteta i ujedno je reminiscencija na ispite koji nisu položeni ili je iz njih dobivena tek prolazna ocjena.

Marko Kriška, instagram.com/tarotlefov

77 OSHO ZEN TAROT