pixabay.com

U početku bješe igra, zabava, bez zavirivanja ispod površine, svakodnevna razonoda, kako običnog puka, tako i kraljevskih dvorova, a potom i nešto što se pripisuje vješticama, ciganima, tamnim stranama moderne kulture, hvatanju sjena i što sve ne. Bez spoznaje kakva moćna divinacijska  i okultna sila je doprla do svijeta. To u početku bješe Tarot karte. I bez obzira do kuda je čovjek stigao na svjesnoj razini, u dubini našeg bića, (kako je to poslije spoznao i sam Carl Jung), ostaje ono prastaro ili arhaično koje se uvijek veže za simbole, znakovlje, mitove, nevidljive sile, samu sudbinu te ga isti pokreću kroz svakodnevnicu, a da toga nismo ni svjesni.


Widget not in any sidebars

Kabalističko drvo života je temelj cijele svete Kabale, a zahvaljujući  velikom filozofu, vizionaru i okultisti, te nadasve proučavatelju Tarota Elifasu Leviju danas znamo da je Tarot zapravo slikovni oblik kabalističkog Drveta života. Sročen tajnim pismom simbola, brojeva i znakova vremenom je prepoznat kao moćni medij za sagledavanje budućnosti, ali i prošlosti, te osobito sadašnjosti od koje nam je i budućnost sazdana. Porijeklo tarota do danas je ostalo nepoznato, ali to nema većeg značaja, obzirom da je Tarot vrijednost sama po sebi prvenstveno kao slikoviti prikaz drevne Kabale, a potom proricateljski sustav za koji mnogi neupućeni vele kako se može naučiti. Tarot je prije svega smjernica i poticaj na djelovanje, invokacija ili stremljenje ka najuzvišenijim duhovnim silama i razumijevanju istih kroz uvid u simbole, brojeve i znakovlje na svakoj pojedinačnoj tarot karti. Tarot potvrđuje vrijednost imaginacije i vizija, vrijednost iskušenja koja prolazimo na životnom putu, čak i kada je taj put podzemni put, bolan i stran, neprihvatljiv, uvijek nosi svoju dobru poruku, drugu stranu priče. Proučavan stoljećima od strane mistika, velikih magova i okultista, pa do današnjih tarot majstora, Tarot je prošao dug put do prihvaćanja onoga što on u svojoj biti jeste: proricateljski sustav koji se ne naučava već je božanski dar koji se nosi u sebi i prije doticaja s kartama.

78 karata dijele se na Velike i Male Arkane pri čemu onaj duhovni mistični dio pripada Velikim arkanama, dok se za Male arkane veže sve ono materijalno, iskustveno, svakodnevno, lako viđeno golim okom.

Neki tarot majstori tumače karte samo iz Velikih arkana zanemarujući pri tome da Velike arkane ne mogu “funkcionirati” bez Malih arkana zato što su u krajnjoj liniji jedno. Kao što i čovjek posjeduje dvije razine, jednu duhovnu i drugu svakidašnju praktičnu materijalnu, te ga to čini cjelovitim bićem, tako i Tarot ima svoja dva lica i naličja: duhovno, vezano više za nesvjesno, tajnovito, mistično, (Velike arkane),  i ono drugo “praktično” materijalno lice, (Male arkane), pa je samo na taj način cjelovit.

Tarot je imaginacija, očaravajuća tajanstvenost iza mističnih simbola iscrtanih na svakoj pojedinačnoj karti, vizija naših duša. On je pitanje i odgovor ujedno, ono što i sami znamo, ali ne znamo da znamo. Posve živ, sazdan od osjećaja, situacija, ideja, on je čovjekova vječna žudnja da sazna svoju budućnost, spozna ono što je sada i prepozna poruke iz prošlosti. Simboli na kartama su prilagodljivi svakoj životnoj situaciji te se na svakog čovjeka odražavaju individualno i ponaosob dajući smjernice i putokaze, otkrivajući neznano, bacajući svjetlo na tamu pitanja bez odgovora. Možete mu se posvetiti s vjerom, možete ga proučavati, no naučiti ga umom ne možete, jer je iza granica mentalnog, duboko povezan s intuitivnim u nama koje tu i tamo osjetimo, stopljen sa samom srži našeg bića koje je otvoreno ili zatvoreno za spoznaju, sredine nema.


Widget not in any sidebars

Izdvajamo nekoliko najraširenijih špilova ili dekova Tarot karata, također i najpopularnijih za divinaciju. Tarot dekovi se dijele na: klasični, privatizirani i okultni tarot.

Thoth (Tot) Tarot osmišljen od velikog maga Aleistera Crowleya i slikarice Friede Harris, rađen oko 40 godina, također najzahtjevniji za tumačenje.

Waite-Smith Tarot izrađen od Arthura Waita i Pamele Colman-Smith u različitim varijantama, ali je samo jedna originalna. Smatra se jednim od jednostavnijih za tumačenje.

Visconti Sforza Tarot ili Viskontijev Tarot za koji postoji više verzija

Marsejski Tarot koji potječe još od davne 1760 godine.

Etteillin Tarot egipatskih Roma u različitim verzijama, što ne podrazumijeva naširoko popularne “ciganice”

Lenormand Tarot, poznata vidovnjakinja i tarot majstor iz doba Napoleona.

Paganski Tarot koji je kreirala tarot majstor Gina M. Pace u novije doba

Gringonneurov Tarot za koji se smatra da potječe još iz 1392 godine, što i nije argumentirano.

Više tekstova o tarotu: http://www.vidovitost.net/tarot/


Widget not in any sidebars