Kao primjer je moguće razmotriti i sam Teslin život, koji jest život Pustinjaka, samotnog putnika s iznimnim znanjem kojeg je podijelio sa svima nama. Također, Isus je nevjernim Židovima rekao, »Vi ste odozdol, ja sam odozgor. Vi ste od ovoga svijeta, a ja nisam od ovoga svijeta« (Iv 8:23).

atma.hr – 78
Ukoliko se pomoću tarota razmatra broj, odnosno niz brojeva 3, 6 i 9 o kojima je govorio Nikola Tesla, moguće je doći do iznimnog znanja koje se neprijeporno sugerira položajem arkana.

Riječ je dakle o arkani Carice, Ljubavnika i Pustinjaka. Kao što je već poznato, u francuskom se tarotu arkana šest naziva Ljubavnik i prema njezinom je prikazu neosporno riječ o čovjeku koji se nalazi u dilemi. Naime, na šestoj se arkani pored Kupida koji upire lukom i strijelom na ljubavnika, nalaze i dvije žene. Prema tradicionalnom je tumačenju, jedna od njih Požuda, a druga Mudrost.

Onaj koji teži transformaciji i oslobođenju, dakle kraju stremljenja, odlučuje se za Mudrost, a odvaja se od Požude. Arkana šest je stoga ključna prilikom razmatranja linearne progresije tarota, odnosno postepenog napretka koji kulminira u arkani XXI – Svijet.

Arkana Ljubavnika jest jedan od ključnih izazova u tarotu koji se očituje u dilemi, baš kao što je broj šest središnji broj u nizu Teslinih brojeva 3, 6 i 9. Arkana Ljubavnika, odnosno njezin puni značaj, se tako pokazuje onim arkanama kojima je omeđena, a to su u ovom slučaju arkana Carice i Pustinjaka. Tim se arkanama potvrđuju energije koje se Ljubavniku predstavljaju kao izbori, odnosno dilema. S jedne strane Ljubavnika se nalazi Požuda, koja je ovdje dodatno osnažena arkanom Carice, a s druge se pak nalazi Mudrost, koju izravno personificira Pustinjak, odnosno njegovo adepstvo.

atma.hr – 39

Ukoliko promotrimo brojeve 3, 6 i 9, jasno je da je riječ o tri broja i o progresivnom dodavanju broja tri, dočim je drugi broj u nizu šest, a zadnji devet. S obzirom na trijade i njihov odnos, može se zaključiti i na interdependenciju, odnosno energetsku međuovisnost između arkana Carice, Ljubavnika i Pustinjaka.

Moguće je reći da Ljubavnik, odnosno onaj koji je u dilemi, odlučuje između Prirode, odnosno između »biti u svijetu« (arkana III) i »biti u svijetu, ali ne biti od njega« (arkana VIIII).

Prema linearnoj progresiji tarota, posve je jasno da je arkana Pustinjaka ono prema čemu neofit teži, dakle postepenom odvajanju, pri čemu se osnažuje neprianjanje koje vodi adepstvu, odnosno najvišem energetskom izričaju arkane Pustinjaka (VIIII).

Kao primjer je moguće razmotriti i sam Teslin život, koji jest život Pustinjaka, samotnog putnika s iznimnim znanjem kojeg je podijelio sa svima nama. Također, Isus je nevjernim Židovima rekao, »Vi ste odozdol, ja sam odozgor. Vi ste od ovoga svijeta, a ja nisam od ovoga svijeta« (Iv 8:23).

atma.hr – 75
Navedenim se primjerom također uviđa opreka između Prirode, odnosno ovoga svijeta (arkana III) i onoga prema čemu neofit teži, a to nije dolje, nego gore, i to nije ovaj svijet. Sve to se očituje u broju devet, odnosno arkani Pustinjaka, čiji već naziv upućuje na odvajanje od svijeta, adepstvo i smiraj.

Marko Kriška, drevnitarot.wordpress.com

77 OSHO ZEN TAROT