Pri oblikovanju ljudi koji trebaju postati stabilni kao što to sugerira arkana IIII (Car), često stoji prepreka u vidu oca ili majke koji ne dopuštaju tu stabilnost svojim, često puta, posve nesvjesnim djelovanjem. Od takve se energije potrebno odvojiti upravo kako bi se postigla utemeljenost i stabilnost. No, redovito to nije moguće zbog niza različitih čimbenika, od kojih je jedan od najočitijih, upravo agresivno i često nepromišljeno te previše sugestivno djelovanje roditelja.

atma.hr – 39

Potaknut predmetom osamostaljivanja i odmaka mladog čovjeka od pretjeranog utjecaja roditelja te projekcija njihovih frustracija i očekivanja na vlastitu djecu, pobliže sam razmotrio upravo ovu učestalu temu. Sugestija tarota je vrlo izravna, a ona sugerira fizički odmak od takve energije, čak i unatoč izričitim protivljenjima pa i mogućim sukobima između roditelja i njihove djece. Roditelji redovito postanu dionici energije zbog koje zaboravljaju dispozicije i djelovanja u vrijeme svoje mladosti, što se često zna premetnuti čak i u vampirski odnos prema djeci. To je upravo ta simbiotičnost koju često zagovaraju, ne imajući u vidu mnoštvo sastavnica, kojima izravno nanose štetu, a koja se očituje u vidu nesigurnosti, a posredno time i nemogućnosti realizacije novih ljudi.

Takvoj se energiji, koja se očituje u projekcijama niskog spektra arkane IIII (Car), moguće prije svega oduprijeti, na temelju njihove neprijeporne dijagnoze, a potom i jasnog odmaka (arkana VIIII – Pustinjak). Taj je odmak, po redu stvari, i mentalne i fizičke naravi. Pustinjak je onaj koji hoda sam i kojemu je potrebno određeno vrijeme kontemplacije, samorefleksije, kako bi mogao jasno sagledati sebe samoga, a posredno i one oko sebe. Stoga je simbiotične odnose koji negativno utječu već i na mogućnost samorefleksije, potrebno napustiti, da bi se omogućila kontemplacija, kako bi postulant (arkana VIIII – Pustinjak) uistinu i pronašao samoga sebe posredstvom svojega uvida, koji se tako jasno očituje u isijavanju svjetlosti pustinjakove svjetiljke.

Marko Kriška, drevnitarot.wordpress.com

27 OSHO: MOĆ LJUBAVI

banner za knjige moc ljubavi