Često je susret s nesvjesnim moguće okarakterizirati i svesti pod nazivnik »borbe.« No, ukoliko se primijeni meditativni proces, pogotovo onaj uz pomoć tarota, odnosno arkana, tada je često obrasce s kojima se čovjek susreće u snovima moguće promatrati posve drugačije.

atma.hr – 78
Naime, tada su zapravo takva iskustva zaista u domeni susreta, nikako borbe ili nečega što bi trebalo nadvladati. Integracija ženskog u muškarcu i muškog u ženi, dugotrajan je i slojevit postupak. Usmjeriti ga prema vlastitoj nutrini jest tek početak u integraciji polariteta u nama samima. Tako susret s receptivnošću, odnosno onim ženskim u meni, mogu pospješiti na način kataliziranja i osvješćivanja izvana, no ukoliko se usmjerim na integraciju receptivnosti i aktivnosti, odnosno ženskoga i muškoga u sebi samome i vođen tim postupkom jasno bilježim sva svoja iskustva, uspone i padove, tada se često moram posve odvojiti od onog izvanjskog. Upravo to sugerira arkana II (Papisa) kojom se očituje vanjska pasivnost, a istovremeno i unutarnja aktivnost.

Ukoliko se želim razvijati prema cjelovitosti, tada zasigurno moram napustiti neke obrasce, a opet neke druge prihvatiti kao modus kojim usvajam nova znanja i iskustva.

atma.hr – 39

Zbog tog je odvajanja, odnosno jasnog zauzimanja puta (arkana II), potrebno napustiti određene vanjske obrasce. Primjerice, na jednoj strani stoji objektivni promatrač procesa koji se odvijaju oko njega i koje usvaja refleksijom, dočim na drugoj djeluju sami dionici tog procesa kojeg se promatra (arkana II – Papisa).

No, iako postupak usmjeren na unutarnju cjelovitost bića često iziskuje žrtve (arkana XII – Obješen čovjek), potrebno je uvidjeti da navedeni modusi djelovanja (iznutra i izvana), skupa rastu, i nisu odijeljeni jedan od drugoga već supostoje u kozmičkom plesu s mnogim usponima i padovima (arkana X – Kolo sreće) koji vode krajnjoj integraciji i punini.

Napisao: M. Kriška

77 OSHO ZEN TAROT