Proširila se riječ među naseljima kako na vrhu brda u maloj kući živi Sveti Čovjek.

Jedan je seljanin u potrazi za rješenjem svojih problema odlučio posjetiti Svetog Čovjeka te se uputio na naporan put do vrha brda.

Kad je stigao do kuće, na vratima je vidio starog slugu koji mu je poželio dobrodošlicu.

“Volio bih vidjeti Svetog Čovjeka” rekao je slugi. Sluga se nasmiješio i uveo ga u kuću.

Kako su hodali kroz kuću iz sobe u sobu, seljanin je s nestrpljenjem iščekivao susret sa Svetim Čovjekom. Ali nakon nekoliko vrata, sluga je na kraju otvorio stražnja vrata kuće koja vode prema vani.

Seljanin se zaustavio i rekao slugi: “Ali ja želim vidjeti Svetog Čovjeka!”

“Već si ga vidio”, reče sluga. “Svaku osobu koju sretneš u životu, čak iako se čini vrlo jednostavnom i beznačajnom, promatraj kao svetu.

Svakoga gledaj kao Svetog Čovjeka i s kojim god si problemom došao danas ovdje, taj će problem biti riješen.”

atma.hr – 52