Temeljno načelo vedske kozmologije predstavlja istovremeno postojanje dvojne stvarnosti – materijalne i nematerijalne. Materijalni svijet funkcionira po načelu relativnosti vremena.

Naš se univerzum po vertikali sastoji od 14 razina, ili planetarnih sustava, loka. Svaki je planetarni sustav nalik galaksiji i sadrži zvijezde, planete i ostala nebeska tijela. Planet Zemlja smješten je u sredini po vertikali na sedmoj razini, a ispod nas ima još sedam razina. Sve je to jedna živa cjelina koja se okreće i koja ima svoje zakone.

Planetarni sustavi su: Satyaloka, Tapaloka, Janaloka, Maharloka, Swargaloka, Bhuhloka, Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rastala, Patala.

Najviši planetarni sustav, Satyaloka, Brahmino prebivalište, smješten je na visini od 3.16 bilijuna kilometara iznad Zemlje.

Našim svemirom upravlja Brahma koji ima četiri glave, dok postoje daleko veći univerzumi od ovoga našeg i njima upravljaju Brahme s deset, stotinu, tisuću i više glava (ilustracija s glavama također je teško shvatljiva i materijalne perspektive, dvodimenzionalnog gledanja). Po tome možemo donositi meritorne zaključke i o veličini drugih univerzuma u ovoj materijalnoj kreaciji.

Uzimajući u obzir načelo relativnosti vremena po kojem funkcionira čitava materijalna kreacija, jedan dan i noć našeg Brahme traje 8,64 bilijuna godina po zemaljskom računanju. Kako je do sada protekla polovina njegova životnog vijeka, ispada da starost našeg univerzuma iznosi 155 trilijuna godina.

brahmakalpa

Promjer našeg svemira iznosi 500 milijuna yojana, ili 6.43 milijarde kilometara.

Materijalna kreacija zaprema svega ¼ sveukupne Božje kreacije, dok ¾ otpadaju na duhovno nebo, Božje carstvo, gdje se nalaze bezbrojni Vaikuntha planeti na kojima nema tjeskobe (vai = bez, kuntha = tjeskoba) od kojih je svaka mnogo puta veća od najvećeg planetarnog sustava; znači, i od našega. Iznad duhovnih planeta Vaikuntha nalazi se glavno prebivalište Svevišnje Božanske Osobe, Goloka Vrindavana, transcendentalni duhovni planet u obliku ogromna lotosa, koji je opet mnogostruko veći nego sav ostali dio kreacije.

Između duhovnog neba i materijalne kreacije nalazi se nebeska rijeka Virađa. Više rijeke Virađe nalazi se duhovno nebo ili duhovna priroda – paravyoma, koja zaprema, kako je gore već rečeno, ¾ ukupne Božje kreacije.

Ovdje je detaljno izneseno do kud seže materijalna kreacija, a od kud počinje duhovna. Kad se govori o oslobođenju, tada se iz nerazumijevanja misli o odlasku na rajske planete koje pripadaju, kao što smo vidjeli, materijalnoj kreaciji. Na rajske planete odlazi se pobožnim zaslugama, odricanjem, čistoćom življenja, dobrim djelima itd. Kad se iscrpe pozitivne zasluge, vraća se ponovno u prijašnje egzistencije. Istinsko je oslobođenje odlazak iz materijalne kreacije i moguć je istinskim služenjem (bhakti) Svevišnje Božanske Osobe. Za to je potrebna čista ljubav prema Gospodinu i potpuno odricanje od misli i djela materijalističkog poimanja.

Kad potpuno shvatimo sve što smo proživjeli, naučili, pročitali, čuli, vidjeli i dobro i loše, kad spoznamo zašto smo sve to čuli, vidjeli, proživjeli i kad ne budemo ni za što od toga vezani, samo za ono više, božansko, tada smo na vratima oslobođenja. Tako oslobođeni možemo se nadati božanskoj milosti da dobijemo službu koju bismo svjesno obavljali jer je ovaj zemaljski život samo san, služenje osjetilima i zato i ne postoji u takvim uvjetima istinske sreće. Na nama je da kroz znanje shvatimo tko je istinski gospodar, da shvatimo svrhu našeg izleta u materijalno, jer po svojoj prirodi pripadamo božanskom budući da smo i sami čestica Boga.

U sanatan, vječnoj, kulturi život je podijeljen u četiri stupnja. To nije slučajno jer je glavni princip da je naš život odraz univerzuma. U kozmičkim razmjerima vrijeme je podijeljeno na četiri juge, četiri doba, pa je tako i ljudski život podijeljen na četiri duhovna reda – ašrame.

  1. Bramačarja (brahmacarya) ašram traje do 25. godine života i posvećen je učenju.
  2. Grihasta (grihasta) ašram, od 25. do 50. godine života, posvećen je osnivanju obitelji i poslu.
  3. Vanaprasta (vanaprastha) ašram, od 50. do 75. godine predstavlja vrijeme kad se polako povlačimo iz aktivnog života i prepuštamo posao svojoj djeci. Podučavamo unuke i možemo reći da imamo savjetodavnu funkciju.
  4. Sanjas (sannyasa) ašram, od 75. godina pa do kraja života, vrijeme je kad se povlačimo i potpuno posvećujemo cilju, atma gnani. Danas se ovakvi standardi teško ostvaruju.

Tomislav Prašević, iz Knjige “Duhovnost i ekonomija”

[author] [author_image timthumb=’on’]http://atma.hr/wp-content/uploads/2013/02/tomislav-prašević.jpg[/author_image] [author_info]Tomislav Prašević, diplomirani je ekonomist koji od najranijeg djetinjstva razvija ljubav prema knjizi. Magisterij organizacije i upravljanja pomaže mu djelomično u načinu razmišljanja i tako se sve više okreće duhovnoj literaturi te počinje studiozno proučavati religije, što mu je nekada bila i maturalna radnja u gimnaziji. Kontradiktornosti koje pronalazi u Bibliji i nemogućnost racionalnog tumačenja Biblije upućuju ga na temeljito proučavanje izvora biblijskih tekstova, što ga preko drugih religija vodi ka najstarijim tekstovima vedske tradicije. Susret s tekstovima Bhagavad-gite i druge knjige vezane za vedsko učenje daju mu odgovore na pitanja koja je toliko dugo tražio. Pronalazi smisao i svrhu postojanja osobe, shvaća besmisao zanatskog učenja koje čovjeku oduzima najviše vremena, a u suštini samo je zanat ogrnut materijalističkom svrhom. Iz tog razloga i odriče se konvencionalnog načina stjecanja znanja i u potpunosti se okreće duhovnoj spoznaji koja mu kroz učenja i praksu daju nove mogućnosti približavanja Istini. Potvrdu ispravnog načina života traži na selu gdje s obitelji odlazi od gradske vreve te počinje živjeti i učiti u skladu s prirodom. Zalaže se za toleranciju među religijskim skupinama odbacujući dogmatizam, a pojedincu ostavlja pravo izbora vlastitog duhovnog puta. Mišljenja je da je sreća i Istina u nama i oko nas; treba je samo spoznati i putem ljubavi podijeliti s okolinom te predanošću i služenjem približiti se Gospodinu. Do sad je objavio knjige “Tijelo kavez za dušu”, “Duhovnost i ekonomija” te zbirku pjesama “Duhovni Lotos”.[/author_info] [/author]

vedic-universe