U ovom članku osvrnut ćemo se kratko na suvremene opise i svjedočanstva o postojanju drugih bića i izvanzemaljske inteligencije te povući paralelu sa zapisima u vedskim spisima. Ukoliko danas promotrimo police sveučilišnih knjižnica ili neke od bezbrojnih On-line knjižnica na Internetu, možemo uočiti bezbroj knjiga koje opisuju trijumfe suvremene znanosti.

Te knjige govore nam o tome kako su fizičari shvatili zakone koji vladaju materijom, a molekularni biolozi objasnili život u skladu s tim zakonima.

Još jedna kategorija s ‘neobičnim dokazima’

Iako su i danas poneki znanstvenici još uvijek zbunjeni fenomenom svjesnosti, oni nam govore kako će ovaj problem biti uskoro riješen ispitivanjem mozga. Razna izdanja i enciklopedije uvjeravaju nas kako je ta ista suvremena znanost objasnila i analizirala proces evolucije različitih vrsta, podrijetla života, procese formiranja planeta, zvijezda i galaksija. Napredna fundamentalna fizika svojim znanstvenim teorijama vraća nas sve do početka Velikog praska (Big Bang), prapočetka ove galaksije. Po njihovim tvrdnjama oni su danas na pragu samog konačnog rješenja univerzalne teorije bitka i života – Teorije cjelokupnosti.

Ipak, iste te police povremeno nam nude knjige i djela s dokazima koji su u potpunoj kontradikciji s prihvaćenim znanstvenim  teorijama. Danas postoji nekoliko kategorija o “neuobičajenim” dokazima koji uključuju psihičke fenomene, izvantjelesna iskustva, sjećanja na prošli život i arheološke nepodudarnosti.

Posljednjih godina, najprominentnija takva neobična kategorija su NLO-i. Postoje na tisuće ljudi širom svijeta koji su svojim iskazima pružili dokaze o zagonetnim izvanzemaljskim letjelicama. Neki od njih čak tvrde kako su imali bliske susrete s izvanzemaljskim bićima koji su posjedovali nadnaravne sposobnosti, a koje se protive znanstvenim činjenicama i zdravom razumu. Kao još veći paradoks, dokazano je kako su se ovakvi susreti događali i u dalekoj prošlosti ljudske civilizacije. Također, način i brzina leta takvih letećih objekata ozbiljno je uzdrmao sve do sada poznate zakone fizike.

Ne bismo ovdje ulazili previše u detaljne opise te razinu vjerodostojnosti mnogobrojnih  svjedoka u svezi susreta s NLO-ima ili bićima koji su se nalazili u njima. Odluku o tome prepuštamo samom čitatelju. O ovoj tematici snimljeni su već mnogi dokumentarci, serije pa čak i filmovi, te postoji cijeli niz izdanja, časopisa i sličnih publikacija koje se mnogo detaljnije bave ovom tematikom. Iz tog razloga, autor ne smatra potrebnim ići previše u detaljnija razmatranja ovih fenomena već će se uglavnom držati veze između novijih svjedočanstava i sličnih opisa koji se nalaze u Vedama.

nlo

Gdje leži istina?

U posljednje vrijeme neki autori pronalaze određene sličnosti  između analiza i objašnjenja suvremene znanosti i drevnog vedskog poimanja svijeta koji potječe iz Indije. Zabrinjavajući je kontrast između mehaničkog modela života koji se razvija od strane današnje znanosti i duhovne koncepcije koja je osnova vedske filozofije. Znanstveni model života svodi ljudske vrijednosti na pravila ponašanja koja su produkti kulturne i psihičke  evolucije. Ta su pravila ponašanja produkti slučajnih povijesnih prilika i imaju malo toga zajedničkog s pravom prirodom stvari.

Suprotno tome, vedska filozofija smisao života povezuje s transcendentalnim stupnjem realnosti i u taj proces unosi fenomene i kategorije koje nemaju osnove u teoretskim slikama suvremene  znanosti. Ovo daje temelje za pitanje gdje zapravo leži istina? Je li nam suvremena znanost dala potpunu sliku svih životnih fundamentalnih principa, ili je naprotiv dala detaljne, ali iskrivljene i ograničene dokaze o aspektima života? Većina ljudi u početku vrlo je sumnjičava prema ovakvoj vrsti literature. No, čitajući pažljivije knjige sličnog sadržaja, možemo uočiti dokaze i povezanost između svjedočanstva NLO literature i vedskih tekstova. Ukoliko napravimo komparativno istraživanje NLO literature i vedskih tekstova o ovim fenomenima, možemo pronaći pregršt sličnosti koje nam bacaju posve novo svjetlo na ovu tematiku.

Ideja uspoređivanja NLO susreta s vedskom literaturom nije nova, ali do sada ona nije učinjena na znanstvenoj osnovi. Sličan postupak komparativnog proučavanja do sada je obznanio i Jacques Vallee u svoje dvije knjige Putovnica za Magoniju i Dimenzije. U ovim knjigama on je povukao paralelu između NLO fenomena sa starim keltskim i germanskim nasljeđem. U vedskoj literaturi postoje mnogobrojni dokazi o raznim zadivljujućim letjelicama zvanim vimane koji pokazuju čvrstu povezanost s NLO-ima. No, još značajniji mogu nam biti opisani susreti s izvanzemaljskim bićima, te opisi njihova ponašanja i zapanjujućih sposobnosti. Vedska literatura mnogo je bogatija od postojeće literature zapadnog nasljeđa te će nam stoga pružiti daleko širi uvid u prirodu NLO fenomena.

air-battle

NLO bića i siddhiji

Mnoge humanoidne rase opisane u Vedama posjeduju određene moći zvane siddhiji. Ljudima na našem planetu također je pružena mogućnost stjecanja tih moći. Kao što se možemo uvjeriti na primjerima indijskih vogija, mistični vogiji imaju veće sposobnosti od običnih ljudi budući da prakticiraju vrlo stroge i naporne vogičke discipline. Navest ćemo popis nekih od takvih siddhija ili mističnih moći. Budući da su izravno povezani s moćima koje se često pripisuju izvanzemaljskim bićima od strane svjedoka, o njima ćemo kasnije podrobnije govoriti.

 1. Mentalna komunikacija i čitanje misli. To je uobičajeno među vedskim humanoidima, no isto tako obično se koristi i normalan govor.
 2. Sposobnost viđenja ili slušanja na velike udaljenosti.
 3. Laghima-siddhi: levitacija ili antigravitacija. Tu je također i moć stvaranja objekta ogromne težine.
 4. Anima i mahima siddhiji: moć mijenjanja veličine objekata ili živih tijela bez poremećaja njihove strukture.
 5. Prapti-siddhi: moć micanja predmeta s jednog mjesta na drugo, naizgled bez prolaska međuprostorom. Ta moć je povezana sa sposobnošću putovanja u paralelne, višedimenzionalne stvarnosti.
 6. Moć micanja predmeta izravno kroz eter bez da ih sputavaju grube fizičke prepreke. Ta vrsta putovanja zove se vihayasa. Isto tako postoji vrsta putovanja zvana mano-java u kojoj se tijelo izravno prenese na daleka mjesta aktivnošću uma.
 7. Vashita-siddhi: moć kontrole hipnozom na daleke udaljenosti. Vedski spisi ističu da se ta moć može koristiti za kontrolu ljudskih misli iz daljine.
 8. Antardhana ili nevidljivost.
 9. Sposobnost poprimanja različitih oblika ili stvaranja iluzornih tjelesnih oblika.
 10. Moć ulaženja u tijela drugih osoba i kontroliranja tih tijela. To se izvodi korištenjem suptilnog tijela (sastoji se od uma, inteligencije i ega).

polubogoviRečeno je da različite vedske humanoidne rase žive u paralelnim, višedimenzionalnim stvarnostima unutar Zemlje, na njenoj površini, i u njenoj blizini. Zapanjujuće je da Vede opisuju kako različite rase kao što su Siddhe, Charane, Urage, Guhyake i Vidyadhare (o kojima ćemo kasnije detaljnije govoriti) zajedno žive i surađuju, čak iako se jako razlikuju u običajima i izgledu. Ta bića poprilično su obdarena s raznim siddhijima. Dokazi iz prošlosti potvrđuju nam kako su mnoge od tih humanoidnih vrsta posjećivale Zemlju bilo kao posjetitelji, ili kao njeni stanovnici. Ponekad bi razne vrste humanoida posjedovale i naseljavale velika područja Zemljine površine. To je jedna od temeljnih osnova indijskog spjeva Ramayane, koja govori kako je Gospodin Ramachandra spasio svoju ženu Situ iz kraljevstva Shri Lanke (Cejlon), kamo ju je odnio rakshasa (demonsko biće) zvani Ravana. Rakshase su jedna od 400.000 humanoida koji su vladali Shri Lankom u to vrijeme.

Postoji široki spektar opisa o trajanju života medu vedskim humanoidnim vrstama. Prema Vedama zemaljska ljudska bića imala su puno duži život prije mnogo tisuća godina. Na primjer, prije otprilike 5.000 godina ljudi su živjeli u prosjeku oko 1.000 godina. Tipična duljina života humanoida izvan Zemlje je 10.000 godina. Također je rečeno kako postoje bića zvana deve (polubogovi) koja se bave administracijom svemira i koja žive stotinama milijuna godina.

Duša – atma

dušaU vedskom pogledu na svijet ključna je činjenica da su živa bića duše koje prebivaju u materijalnim tijelima. Duša se zove atma ili jiva-atma i obdarena je svjesnošću. Ranije smo spomenuli da se ona kvalitativno ne razlikuje od Boga. Dakle, njen izvor je transcendentalni i ona ne potječe iz ovog materijalnog svijeta već dolazi iz duhovnog kraljevstva. Materijalno tijelo sastoji se od grubog tijela sastavljenog od fizičkih elemenata (zemlja, vatra, voda, zrak i eter) i od suptilnog tijela sastavljenog od energija poznatih kao um (manah), inteligencija (buddhi) i lažni ja (ahankara). Te energije ne mogu se opaziti našim trenutnim znanstvenim instrumentima pa je tako znanstveni stav da one ne postoje. No ipak, prema vedskom razumijevanju te energije prirodno međudjeluju s grubom materijom i kada se njima pravilno upravlja one mogu na nju moćno utjecati.

Duša i suptilno tijelo prelaze iz jednog grubog tijela u drugo, a također mogu privremeno putovati izvan grubog tijela (astralna projekcija). Proces prelaska regulira se zakonom svemira koji se naziva karma. Postoje humanoidna bića koja su uključena u kontrolu ovog procesa. Također, u ovom materijalnom kozmosu postoji i prirodan proces evolucije svjesnosti kojim duša postupno dobija više i više vrste tijela. Na najvišem stupnju svjesnosti duša se može osloboditi suptilnog tijela i dostići oslobođenje od materijalnog svijeta. Stanje oslobođenja, ili mukti, uključuje prelazak duše u potpuno transcendentalnu stvarnost.

Drugim riječima, postoje dvije vrste oslobođenja. To su:

 1. iskustvo Brahmana ili transcendentalnog jedinstva s Bogom (neosobni aspekt kojeg predstavlja stapanje sa svijetlom koje zrači iz Božjeg tijela)
 2. iskustvo šarolike aktivnosti u službi Svevišnjem na duhovnim planetima Vaikunthe (personalni aspekt kojeg predstavlja sam Bog kao osoba).

U Vedama se prihvaća i jedan i drugi aspekt budući da i jedan i drugi u sebi uključuju različita obilježja Boga. No pri tome Vede ipak daju prvenstvo personalnom aspektu koji je krajnji i najuzvišeniji cilj duhovne spoznaje. Osobni, personalni aspekt, mnogo je važniji budući da iz njega emanira svjetlo koje se naziva Brahman. Prema vedskom zaključku sva očitovanja izviru iz osobnosti Boga koji je poznat pod mnogim imenima, uključujući ime Krishna, Govinda, Narayana i Vishnu. Osobene duše smatraju se djelićima Vrhovnog Bića i uspoređuju se s iskrama velike vatre. Sve one dijele kvalitete Vrhovnog u maloj količini (sat-cid-ananda) i zbog toga blisko su povezane jedna s drugom. Oslobođene duše u duhovnom svijetu (nitya-siddhe) potpuno očituju te duhovne odlike, no oni koji su zarobljeni u materijalnim tijelima (nitya-baddhe) teže ka očitovanju odlika na iskrivljen način zbog utjecaja materijalne energije. Izvješća o susretima s NLO-ima sadrže mnogo toga što ukazuje na dušu, na seljenje duše i na iskustva izvan tijela.

vedski-humanoidi

Svemirska hijerarhija

Ideja koja se često javlja pri obradi podataka o vrstama komunikacije s izvanzemaljskim bićima je ta da u svemiru postoji izraženi zakon i red. Spomenute su razne skupine planeta i često je rečeno kako njihovi stanovnici slijede više autoritete koji su visoko uzdigli stanje svoje svjesnosti te žive na višim razinama ili vibracijskim stanjima. Zanimljivo je istaći kako je temeljna ideja hijerarhijske svemirske vlade ključni element vedskog pogleda na svijet. U vedskoj svemirskoj hijerarhiji postoje stupnjevite serije viših planetarnih sustava od kojih je svaki nedostupan stanovnicima nižih sustava.

Najviši autoritet u materijalnom svemiru poznat je kao Brahma. On živi u najvišem materijalnom sustavu zvanom Brahmaloka. Ispod Brahmaloke planetarni su sustavi Tapoloka, Janaloka i Maharloka naseljeni mudracima (rishijima) koji žive kao askete i kultiviraju znanje i transcendentalnu svjesnost. Ispod tih planeta postoji Svargaloka gdje prevladavaju bića zvana deve. Deve su organizirani u vojnoj hijerarhiji. Oni se bave politikom i ratovanjima, a njihove bitke s nižim snagama (asurama) ponekad imaju utjecaj i na život našeg planeta. Ipak, zbog dugog životnog vijeka deva, njihovi društveni i politički odnosi prilično su stabilni.

Iako je svemir potpuno pod inteligentnom kontrolom, kontrolori s viših razina kao što su deve i veliki mudraci obično se ne upliču izravno u živote podređenih bića, uključujući ljude na zemaljskim planetima. Oni prije čine aranžmane tim bićima da se sele iz tijela u tijelo prema svojim djelatnostima i tako im dopuštaju postupnu evoluciju svjesnosti. Isto tako, oni čine aranžmane za duhovnu izobrazbu u raznim ljudskim društvima kako bi na taj način vodili utjelovljene duše u smjeru višeg duhovnog razvoja. Prema vedskom viđenju duhovni napredak treba biti glavni cilj ljudskog života.

Iznad svemirske hijerarhije materijalnog svijeta postoji duhovna hijerarhija pod vodstvom Svevišnje Božanske Osobe ili Boga. Iako taj hijerarhijski sustav stvara veliku udaljenost između Vrhovnog Bića i ljudi na Zemlji, vedska literatura naglašava kako su sve duhovne duše blisko povezane s Bogom i da Vrhovno Biće u materijalnom svijetu prati svaku dušu u svom obliku kao Paramatma ili Nad-duša koja se nalazi u njihovim srcima. Također, Vrhovno Biće silazi osobno kao avatar, a (inkarnacija Boga) na razne materijalne planete. Priča o avatari zvanom Krishna tema je Bhagavata Purane (Shrimad-Bhagavatama), a Ramayana je priča o avatari poznatom kao Rama ili Ramachandra.

ufo