Foto: pixabay.com

Čestica materijalne kreacije, nedjeljiva i neoblikovana u tijelo, naziva se atom. On uvijek postoji kao nevidljivi identitet za naše oči, čak i nakon uništenja svih tvornih oblika života. Ovo materijalno tvorno tijelo koje posjedujemo samo je običan spoj takvih atoma, ali ga obični ljudi pogrešno shvaćaju kao vlastiti osobeni identitet poistovjećujući se s njim kao svojim izvornim osobenim bićem.

Opis atoma je potpuno identičan i u suvremenom nauku o atomu, a još detaljnije opisan je u spisu Paramanu-vadi koji spada u jedan od šest sustava indijske filozofije nazvane Vaisheshika filozofija (atomska fizika), čiji je začetnik indijski učenjak Kanada. Atom je sićušan, posve suptilan oblik vječnog vremena i predstavlja konačno stanje očitovanog svemira. Kada atomi postoje u svojim vlastitim oblicima, ne oblikujući različite vrste tijela, nazivaju se beskonačnim jedinstvom.

Vrijeme se može procijeniti mjerenjem kretanja atomskih spojeva tijela. Atomsko vrijeme se mjeri prema njegovom prekrivanju određenog atomskog prostora. Ono vrijeme koje prekriva neočitovanu sveukupnost atoma naziva se veliko vrijeme (kalah paramo mahan). Zapravo, vrijeme i prostor su korelativni izrazi. Standardno vrijeme izračunava se prema kretanju sunca. Vrijeme u kojem sunce prelazi preko atoma računa se kao atomsko vrijeme. Svi planeti okreću se i prekrivaju prostor koji se izračunava pomoću atoma. Svaki planet ima određenu putanju po kojoj se kreće bez skretanja. Slično tome i sunce ima svoju putanju. Potpuni proračun vremena stvaranja, održavanja i uništavanja, mjeren prema kružnom kretanju svih planetarnih sustava sve do kraja postojanja kozmičke kreacije, poznat je kao vrhovna kala ili kotač vremena kojeg smo ranije detaljnije opisali.

atma.hr – 52
Vedska podjela vremena

U vedskom sustavu podjela grubog vremena računa se na sljedeći način: dva atoma čine jedan dvostruki dok tri dvostruka čine jedan heksatom (trasarenu). Ovaj heksatom može se vidjeti u sunčevim zrakama koje prodiru kroz otvore mreže za komarce na prozoru. Može se jasno vidjeti kako heksatom ide naviše prema nebu. Vrijeme potrebno za integriranje tri trasarenua u cjelinu naziva se truti, a stotinu trutija čine jednu vedhu. Tri vedhe čine jednu lavu. Ukoliko se jedna sekunda podijeli na 1.687,5 dijelova, svaki dio predstavlja trajanje trutija, a to je vrijeme koje je potrebno za integriranje osamnaest atomskih čestica. Takvo spajanje atoma u različita tijela čini proračun materijalnog vremena. Sunce je središnja točka za izračunavanje svih različitih razdoblja.

Slijedi tabela vedskog računanja vremena u odnosu na suvremeno računanje vremena:

truti – 8/13,500 sekundi
vedha – 8/135 sekundi
lava – 8/45 sekundi
nimesha – 8/15 sekundi
kshama – 8/5 sekundi
kashtha – 8 sekundi
laghu – 2 minute
danda – 30 minuta
prahara – 3 sata
dan – 12 sati
noć – 12 sati
paksha – 15 dana

Dvije pakshe čine jedan mjesec, a dvanaest mjeseci čine kalendarsku godinu ili jednu potpunu sunčevu putanju. Izračunato je da u jednom danu, kao i u jednoj noći ljudskog bića, postoje četiri prahare (3 sata). Slično tome, petnaest dana i noći su dva tjedna i ima ih dva u mjesec dana (crni i bijeli). Skup od dva puta po dva tjedna je jedan mjesec, a dva takva mjeseca čine jedno godišnje doba. Šest mjeseci obuhvaćaju potpuno kretanje Sunca od juga ka sjeveru. Dva sunčeva kretanja čine jedan dan i noć viših bića koji žive na višim planetima, a poznati su kao deve ili polubogovi. Taj spoj dana i noći je za ljudska bića jedna potpuna kalendarska godina. Dužina života ljudskog bića iznosi sto godina. Utjecajne zvijezde, planeti, svjetleća nebeska tijela i atomi po čitavom svemiru kruže u svojim putanjama i sva su pod utjecajem kala-chakre ili putanje vječnog vremena, a svako od njih ima točno odredeno vlastito vrijeme putanje u iznosu od jedne samvatsare.

Uništenje svemira

Djelomično uništenje svemira koje se odvija na kraju Brahminog dana (prvo stvoreno biće u svemiru; po uputi boga Vishnua stvara sve životne oblike u svemiru i vlada prirodnom silom strasti) ne utječe na sve planetarne sustave. Uništenje na kraju tisućljeća ne utječe na planete na kojima prebivaju visoko učena živa bića i mudraci. Svi planeti pripadaju različitim vrstama i svakim upravlja kala-chakra, kotač vremena. Vrijeme planeta Zemlje ne može se primijeniti na druge, više planete. U svemiru postoje ciklusi vremena ili kalpe, a jedna kalpa sastoji se od četiri doba ili yuge koji se nazivaju Satya, Treta, Dvapara i Kali-yuga. Ovdje ćemo opisati njihovo trajanje po računanju viših superiornijih bića (deve) koji prebivaju na višim planetarnim sustavima ovog svemira. Jedna godina deva iznosi 360 godina ljudskih bića.

  1. Satya-yuga traje 4.800 godina deva (1.728.000 ljudskih godina)
  2. Trajanje Treta-yuge iznosi 3.600 godina deva (1.296.000 ljudskih godina)
  3. Trajanje Dvapara-yuge iznosi 2.400 godina deva (864.000 ljudskih godina)
  4. Kali-yuga traje 1.200 godina deva (432.000 ljudskih godina)

Prema vedskim astronomskim zapisima, prijelazna razdoblja prije i poslije svakog ovog doba ili yuge iznosi nekoliko stotina godina. Ova razdoblja nazivaju se yuga-sandhye ili prijelazi između dva tisućljeća. Interesantno je spomenuti kako su prošla doba karakterizirala i više razine svijesti ljudskih bića u odnosu na religioznost i filozofsko znanje. Tako je u dobu Satya-yuge prevladavala potpuna religioznost i tadašnji ljudi su bili vrlo napredni u duhovnom razumijevanju i znanju. Međutim, principi duhovnog života i religioznosti su postupno, dio po dio, opadali u svakom od narednih doba. Drugim riječima, u sadašnjem dobu u kojem se trenutno nalazimo (Kali-yuga), religija obuhvaća jedan dio, a nereligija tri dijela.

Kada upravitelj svemira Brahma odlazi na počinak tijekom svoje noći koja traje prema našem proračunu 4.320.000.000 godina, sva tri planetarna sustava ispod Brahmaloke bivaju uronjena u vodu uništenja. Uništenje svemira obavlja inkarnacija prirodne sile tame, Rudra (inkarnacija poluboga Shive), koga predstavlja vatra vječnog vremena koja bukti kroz tri svijeta. Kao što smo ranije spomenuli, ova tri svijeta poznata su kao Bhuh, BhuvahSvah (Patala, Martya i Svarga) tj. niži, srednji i viši svijet. Kada nastane Brahmina noć, sva tri svijeta su izvan pogleda, a Sunce i Mjesec nestaju s područja vidokruga triju svjetova. Oni se pojavljuju u preostalom dijelu svemira iznad područja triju svjetova. Dio koji se uništava ostaje bez sunčevog i mjesečevog sjaja. Dakle, uništenje započinje uslijed vatre koja bijesni kroz tri niža svijeta, a nastavlja se izlijevanjem mora i snažnim uraganima. Stoga, morski valovi postaju divlji i za kratko vrijeme su sva tri svijeta puna vode.

Proces uništenja s vatrom traje 36.000 ljudskih godina, a potom u sljedećih 36.000 godina liju bujice kiše, praćene snažnim vjetrovima i valovima. Ove promjene koje traju ukupno 72.000 godina početak su djelomičnog uništenja triju svjetova. U usnulom stanju, Brahma prima upute od Vrhovnog Stvoritelja kako ponovno obnoviti uništeni dio kozmosa, i tako se ovaj ciklus vremena beskrajno nastavlja.

atma.hr – 52
Vječno vrijeme

Život svakog živog bića (postoji 8.400.000 različitih vrsta) traje stotinu godina u skladu s vremenom na različitim planetima. Dakle, ovih stotinu godina nisu isti za svaki pojedini oblik života na pojedinom planetu. Najduži period od stotinu godina pripada Brahmi, prvorođenom biću u ovom svemiru. Stotinu godina Brahminog života dijeli se na dvije polovice, prvu i drugu. Prva polovica njegovog života već je prošla, a druga je sada u tijeku. U trideset dana Brahme postoje mnoge kalpe ili tisućljeća, a pedeset njegovih godina čine jednu parardhu ili polovicu njegovog života. Međutim, računa se kako je dužina ova dva dijela Brahminog života, koja ukupno iznosi 311.000.040.000.000.000 godina (311 trilijuna 40 milijardi godina), jednaka jednoj nimeshi (manje od jedne sekunde, točnije 8/15 sekunde) Vishnua, Vrhovnog Stvoritelja. Vječno vrijeme je svakako upravitelj različitih dimenzija, počev od atoma, pa sve do velikih opisanih podjela razdoblja Brahminog života, ali i pored toga, njime upravlja sam Bog. Vrijeme može upravljati samo onima koji su zaokupljeni svjesnošću tvornog tijela, čak i onima na Satyaloki ili ostalim višim planetima ovoga svemira.

Krunoslav Đurđević

atma.hr – 52