atma.hr – 52
Mandalu čine geometrijski oblici usmjereni ka njenom centru. Mandala unosi sklad u naš um i prostor te preslikava prirodni poredak univerzuma. Preko geometrijskih simbola u boji, mandala predstavlja energetsku matricu te nosi u sebi duhovnu dimenziju. Mandale imaju preciznu geometriju sa mogućnošću višestruke primjene u psihologiji, metafizici i duhovnim disciplinama. Odnos mandale prema obliku je isti kao odnos mantre prema zvuku.

Mandale nam omogućuju da vizualno dođemo u kontakt s univerzalnim duhovnim energijama i autoritetima.

Mandala također predstavlja simbol fizičke energije, emocija, vladara, kozmičkih principa i duhovnih autoriteta.

Svaka mandala nosi u sebi određene energije i kvalitete polubogova i Božjih Avatara, koji blagotvorno djeluju na čovjeka. Meditacija pri mandali nas povezuje sa suptilnim energijama i višim autoritetima, koji stoje u pozadini njene geometrije. Može imati oblik kvadrata, trougla, šesterougla, osmerougla ili pak biti okrugla, zavisno od vremena, mjesta, okolnosti i vladara čiju energiju nosi.

atma.hr – 52
Meditacija uz mandalu

Jednostavno ispred postavljene mandale (npr na zidu) – na odgovarajućoj strani svijeta, koje su date uz mandale, možete sjesti i meditirati, najbolje je da to bude mantra meditacija ili jedna od propisanih vedskih meditacija, ali pošto smo svi na vrlo različitim razinama svjesnosti, radimo onu vrstu meditacije u kojoj smo trenutno, onu koju inače upražnjavamo, i tako postepeno dolazimo do viših razina svijesti.

Pet velikih elemenata (od ukupno 24), imaju svoje geometrijske simbole prikazane u vidu mandale. U vedskoj arhitekturi, elementi direktno oslikavaju vanjski oblik objekta.

U Vastu-sutra Upanishadi koja govori o značenju forme, prirodni elementi su povezani sa osnovnim elementima geometrije.

Linija predstavlja princip odvajanja i daje početni impuls kreaciji. Linija je simbol Kreatora koji kreira svjetove. Prava linija je simbol svjetlosnog zraka.

Vertikalna linija, prema Vastu-sutri, predstavlja simbol elementa vatre, horizontalna linija predstavlja element vode, a dijagonalna element zraka.

atma.hr – 52
Krug oko formiranog križa, predstavlja Sunce, dok križ nosi simboliku četiri ruke Gospodina Vishnua, a tek je kasnije preuzet iz Veda kao simbol za raspeće u kršćanskoj ikonografiji. Također i vedska swastika nosi u sebi simbolizam četiri ruke Gospodina Vishnua. Tako, mnogi ustvari nisu upoznati da su križ i swastika svepovoljni vedski simboli, stari tisućama i milijunima godina.

Figura, nastala kombinacijom linija, je romboid oslonjen na jednom kutu i on je simbol elementa zemlje. Iako eter korespondira s elementom prostora, nije prikazan u geometrijskom obliku.

Na dijagramu, trokut s vrhom prema gore – simbolizira vatru, a s vrhom prema dolje – simbolizira vodu, dok je nastali heksagonalni oblik – simbol privlačenja.

Linija je simbol razdvajanja i odgovara metafizičkom principu lažnog ega, koji stoji u osnovi cjelokupne materijalne kreacije. Kada se prvobitni spoj duha i materije naruši, nastaje materijalni svijet pun raznolikosti, koja privlače naša osjetila i dovode nas u iskušenja raznih vrsta. Lažni ego je u stvari neophodni zaštitni omotač, koji odvaja duh od materije – antimateriju od materije.

Odnos mandale prema obliku je isti kao odnos mantre prema zvuku. Mandale nam omogućuju da vizualno dođemo u kontakt s univerzalnim duhovnim energijama i autoritetima.

mandala