Foto: pixabay.com

Uran je u negativnom aspektu s retrogradnom Venerom. Ovaj aspekt kida sve veze kojima je istekao rok trajanja i došao kraj.

atma.hr – 52
Jedna od tehnika je da uđemo u svoju nutrinu i meditativno stanje i vidimo ili osjetimo veze koje nas povezuju s osobom s kojom želimo presjeći odnos. Te veze možemo vidjeti kao energetske niti ili špagu između nas i te osobe. Zatim u ruku uzimamo zamišljeni ili pravi mač i siječemo niti.

Ako je osoba s kojom prekidamo odnos emotivno nedostupna za bilo kakvo dublje povezivanje, emocionalni manipulator ili narcis, vrlo je vjerojatno da nas neće tako lako ostaviti na miru dok god u nama vidi hranu za svoj ego. Za takve osobe je nakon presječenih energetskih veza najbolje primijenit “no contact”. Zapravo je na taj način jedino i moguće otići od takve osobe.

“No contact” znači, kao što i naziv kaže – prekidanje svih kontakata i razgovora, fizičko udaljavanje, kao i udaljavanje na društvenim mrežama. Nikada od osobe koja je manipulirala, nećemo dobiti istinito objašnjenje ili iskreno pokajanje za povrede koje je nanijela. “No contact” je težak na samom početku, ali kako vrijeme prolazi više nema ni potrebe za interakcijom.

Psiholozi kažu da je potrebno 60 dana privikavanja na “no contact”, a onda se sasvim prirodno izgubi želja za bilo kakvom interakcijom.

Prvih 60 dana još postoji potreba za gledanjem profila, lajkanjem, odgovaranjem na poruku ili komentar, ali to je potrebno snagom volje odagnati i ostati odlučan za “no contact”. Nakon 60 dana prestaje bilo kakva želja da budemo u kontaktu s takvom osobom.

“No contact” se primjenjuje jer bi nas osoba s kojom prekidamo odnos samo uznemiravala pozivima, porukama, lajkanjima, praćenjem, a i sami znamo da se radi o pukoj manipulaciji, a ne o želji za iskrenim povezivanjem.

atma.hr – 52
Isto tako nas “no contact” sprječava da MI pratimo tu osobu i što se događa u njenom životu, jer svako takvo gledanje stvara nove suptilne energetske niti koje onda ispočetka treba kidati mačem.

Ovo je naročito potrebno shvatiti i u twin flame odnosu, jer i ovom odnosu stvari nisu drugačije, ako druga strana ne želi vezu. Sječenjem mačem mi presijecamo fizičku, emotivnu i mentalnu ovisnost o našem twinu koja je vrlo toksična, a na razini duše smo ionako Jedno.

Na taj način se odvajamo od ego identiteta i fizičke osobe našeg twina, a fokusiramo se na dušu gdje nema svijesti odvojenosti. Kod nekih twin flame odnosa moguće je doći u ponovnu Uniju, ali neki twinovi su toliko toksični na razini ega, da neće biti moguće ostvariti Uniju u fizičkom svijetu.

Koji je slučaj kod vas procijenite sami, ali nemojte se previše zavaravati i uzaludno se nadati, da vam život ne prođe u čekanju Godota.

Irena Dumančić Baranja