atma.hr – 52
Kratka poučna pričica o Budi koja adresira vječno pitanje “kako riješiti SVE svoje probleme jednim jedinim potezom”. Kao i većina priča iz budističke tradicije i ova ima pomalo enigmatsku komponentu, ali ne brinite – u tri minute super simpatičnog crtića stane i kompletno objašnjenje koje kao da je izašlo iz kakvog modernog udžbenika metafizike.

manifestiranje.com

atma.hr – 52