atma.hr – 52
U ljubavi čak i objekti postaju živi. Kamenje i drveće govore, sunce,mjesec, čitava kreacija postaje živa i božanska. U požudi čak i živo biće postaje puki objekt.

Požuda donosi tenziju; ljubav donosi opuštanje.

U požudi postoji lukavost i manipulacija; u ljubavi razigranost.

Požuda se fokusira na jedan dio; ljubav na cjelinu.

U požudi želiš zgrabiti i posjedovati; u ljubavi želiš davati i predati se.

U požudi postoji napor; ljubav je nenaporna.

Požuda donosi nasilje; ljubav donosi žrtvovanje.

Požuda zahtijeva; ljubav vlada.

U požudi si rastresen; u ljubavi si fokusiran.

Požuda je tamna i jednolična; ljubav ima mnogo oblika i boja.

Požuda kaže:”Želim da želiš ono što i ja želim:”; ljubav kaže:”Želim da imaš ono što ti želiš.”

Požuda uzrokuje grozničavost i frustracije; ljubav uzrokuje čežnju i bol.

Požuda sputava i uništava; ljubav oslobađa.

Ako nečija požuda naiđe na prepreku, javlja se ljutnja i počinje mržnja. Mržnja u današnjem svijetu ne proizlazi iz ljubavi; proizlazi iz požude.

Sri Sri Ravi Shankar

atma.hr – 52