atma.hr – 52
Vrata ljubavi nalaze se na zelenoj livadi punoj cvijeća.

Jako su velika kako bi svi ljudi mogli proći kroza njih.

Crvene su boje sa srcem na sredini. Tko god bi kroz njih

prošao, postao bi bolji čovjek.

Tužni bi postali sretni, a gladni siti. Bolesni bi ozdravili,

a usamljeni bi pronašli prijatelje.

Najvažnije je što bi sva djeca imala dovoljno ljubavi i pažnje.

Svi ljudi imaju ta vrata u sebi, samo ih ne znaju otvoriti.

Pomoću ljubavi možemo riješiti mnoge probleme,

Jer Ljubav sve pobjeđuje.

Lukas Emanuel Zagorac, 3.d
(OŠ Eugena Kumičića)

portal3svijesti.org

atma.hr – 52