Foto: pixabay.com

Život nakon smrti, transmigracija, reinkarnacija, astralna putovanja – teme su koje su dugo vremena bile tek zamiljivi scenario za holivudske filmove u novije vrijeme izazivaju sve veći interes javnosti. Mnogobrojna i raznovrsna literatura, TV i radio emisije, vraćaju nas ovim vrlo važnim esencijalnim ljudskim pitanjima. Postoji li život nakon ovog života?

atma.hr – 52
Prestaje li zauvijek čovjekova egzistencija umiranjem tijela? Postoji li duša? Može li ona živjeti izvan tijela? Što se dogada s dušom kada tijelo umre?

Mnogi filozofi, teolozi, znanstvenici iz raznih oblasti kao i obični ljudi, imaju svoje vlastite teorije glede toga, ali moramo se složiti kako drevni vedski spisi jedini daju znanstvene činjenice odgovarajući na ova pitanja.

U ovom tekstu predstavit ćemo nekoliko kratkih tema koje je vrlo jednostavno razumijeti, a koje su vrlo efektivne za shvaćanje najesencijalnijeg (tajnog) znanja potrebnog za dostizanje najviše razine spoznaje.

Postojanje duše

Prva postavka: “Svatko od nas je duhovna duša unutar ovog materijalnog tijela”.

U svakom trenutku naše tijelo se mijenja. Pogledajmo samo svoje tijelo. Ono se nalazi sada u određenoj dobi. Ali kako je ono izgledalo prije deset ili dvadeset godina?

Zamislimo kako će tek izgledati nakon pede set godina?! Činjenica je da u jednom životu imamo mnogo različitih tijela – tijelo bebe, djeteta, mladića, sredovječno tije lo, te tijelo starca – ali za cijelo vrijeme promjene tih tijela mi ostajemo uvijek ista osoba.

Dakle, možemo se upitati: ”Jesmo li mi ovo materijalno tijelo?” Jednom je jedan znanstvenik uzeo mrtvo tijelo i odvojio sve kemikalije od kojih se tijelo sastoji i potom izjavio kako vrijednost tijela iznosi samo šest dolara (tridesetak kuna) ako bi se sve kemikalije od kojih je tijelo građeno prodale na tržnici. Mislite li vi za sebe kako ste vrijedni samo šest dolara? Bi li pristali na tu cijenu prodaje? Kada neka osoba izgubi mali prst, ili kada mora zamijeniti bubreg, spremna je potroši ti tisuće i tisuće dolara za transplantaciju. Ali naše je pitanje što je onda to u našem tijelu što nas čini tako vrijednim? Što to nedostaje mrtvom tijelu da ga čini potpuno bezvrijednim i neupotrebljivim?

Odgovor je – duhovna duša.

atma.hr – 52
Ovo najosnovnije znanje objašnjeno je u Bhagavad-giti koja razotkriva činjenicu o postojanju duše unutar tijela. Ovo tijelo je samo privremeni prekrivač ili odjeća. Duhovna duša ili životna sila je isto tako prisutna u biljkama, životinjama i ljudskim bićima.

Gdje god se nalazi život mora postojati duša jer “duša je život’. Bilo da se radi o amebi, slonu ili ljudskom biću, duša je prisutna unutar sva kog tijela.

Što je to zapravo duhovna duša?

Duhovna duša je iskra života ili sila koja aktivira svačije tijelo i omogućuje mu djelovati, baš kao što električna struja stvara napon kada prolazi kroz bakrenu žicu. Duša se stoga može usporediti s vozačem, a tijelo s vozilom. Ona je iskra života koja čini da tijelo poprimi izgled života (iako je potpu no mrtvo) i kada duša napusti tijelo, mi kažemo kako je pred nama tada prisutna mrtva osoba.

Znanstveni dokaz o postojanju duhovne duše

Naše suvremeno shvaćanje i razumijevanje termina znanosti odnosi se samo na domenu materije i materijalne energije. Drugim riječima, suvremena znanost se danas bavi isključivo proučavanjem privremenih formi. No Vede nam svjedoče kako postoji i višedimenzionalna znanost koja se bavi predmetom proučavanja duše i spiritualne energije. Po svojoj prirodi, duša je transcendentalna prema materiji. Drugim riječima, duša se nalazi iznad ili izvan domašaja materijalne osjetilne percepcije.

Suvremena tehnika materijalističke znanosti neadekvatna je za uspješnost dokazivanja egzistencije duše, baš kao što je uho neadekvatno da bi detektiralo svjetlo. Duša se ipak može shvatiti kao dio više stvarnosti ukoliko se pravilno slijede zakoni spiritualne znanosti. Konačno, sve spiritualne istine razotkrivaju se i dokazuju unutar nas samih, uz pomoć samospoznaje. Iz tog razloga, slijedeće poante mogu nam pomoći pri razumijevanju prisutnosti duše.

Zdrav razum
Kad osoba umre mi kažemo: “On je otišao.“ Ali tko je zapravo otišao?! Tijelo mrtve osobe i dalje leži na odru. Činjenica je da je izvor života, duša, otišla iz tijela i zbog toga se osoba proglašava mrtvom.

atma.hr – 52
lntuitivno razumijevanje
Mi također imamo intuitivno razumijevanje kako se naše pravo jastvo ili “Ja” razlikuje od tijela, uma i inteligencije. Obično govorimo: “Moja ruka, moja glava”, itd. Na ovaj način, možemo to tvrditi za svaki pojedini dio našeg tijela od vrha glave pa sve do malog prsta noge. Ovo nam zapravo dokazu je kako svi ti dijelovi tijela pripadaju nekome – posjedniku ili vlasniku. Oči, uši, mozak – samo su organi kroz koje vidimo, čujemo ili mislimo. Ali ovi organi sami za sebe ne mogu činiti niti jednu aktivnost. Oči, uši i mozak također postoje i u mrtvom tijelu, ali su sve djelatnosti tih osjetila prekinute i vi še ne funkcioniraju jer je vozač, duša,napustila to tijelo.

Svjesnost
Postoji svjesnost u živom tijelu. Kao što sunce širi svoju toplinu i svjetlost uokolo, tako i duša širi svjesnost po cije lom tijelu, od vrha glave pa sve do stopala.

Ova izvantjelesna hipoteza je nešto što je u ovom trenutku najprihvatljivije rješenje. Može li um, koji se odvaja od fizičkog mozga, biti u svojoj esenciji zapravo duša koja nastavlja postojati nakon smrti tijela, kao što je to objašnjeno u nekim religijskim doktrinama?

Mišljenja sam kako je to krajnje pitanje koje se postavlja nakon svih izvještaja NDE-a.

Sjećanja na prošle živote

Vrlo detaljna istraživanja na ovom polju također su učinjena od strane nekih vrlo poznatih znanstvenika.

lan Stevenson, profesor psihijatrije na University of Virginia, SAD, vrlo je detaljno izučavao slučajeve spontanih sjećanja na reinkarnaciju, naročito kod djece. U mnogim takvim slučajevima on je bio u mogućnosti potpuno dokazati ono o čemu bi dijete govorilo i istražiti sve detalje mjesta i ljudi koji su bili navedeni u svakom od pojedinih izjava. Stevenson je tako  zabilježio mnoge slučajeve i potpuno ih provjerio, uvijek vodeći računa o tome kako bi  se izbjegle greške. Njegove studije donose nepobitne i ohrabrujuće evidencije o tome da svjesno jastvo može putovati iz jednog fizičkog tijela u drugo.

Pojasnimo još jednom; kad tijelo umre, sav sadržaj mozga biva uništen i ne postoji nikakav fizički proces uz pomoć kojeg bi se moglo utjecati na sadržaj drugog mozga. Najjednostavnije objašnjenje je da svjesno jastvo mora biti različit entitet  od materijalnog tijela i mozga.

atma.hr – 52
Grubo i suptilno tijelo

Prema Bhagavad-giti mi nismo ovo materijalno tijelo. Mi nismo ovaj um. Mi nismo inteligencija. Mi nismo materijalni ego. Mi smo nešto što je iznad ovog smrtnog oblika.  Mi smo svjesnost koja prožima ovo tijelo. Mi smo neuništiva duša. Ovo grubo fizičko tijelo građeno je od pet elemenata: zemlja predstavlja čvrstoću tvari, voda predstavlja tekuće stanje tvari, vatra svjetlo i radijaciju, zrak plinovito stanje, eter predstavlja prostor i zvuk. Ovih pet elemenata predstavlja naše grubo fizičko tijelo koje se naziva sthulasharira. Um, inteligencija i lažni ego grade suptilno tijelo. Suptilno tijelo se naziva sukshma-sharira. Stvarni ego je razumijevanje: “Ja  nisam ovo materijalno tijelo. Ja sam vječna duhovna duša“ Lažni ego je razumijevanje: “Ja sam ovo materijalno tijelo“. Suptilno i grubo tijelo dva su prekrivača duše. Kada je duša zarobljena unutar omotača kojeg tvore suptilno i grubo tijelo  naziva se jiva-bhuta ili uvjetovana duša. Kada osoba postane oslobođena ovih prekrivača i dostigne duhovni svijet naziva se jivan-mukta ili oslobođena duša.