atma.hr – 52
Agni je jedan od ključnih faktora u održavanju dobrog zdravlja. To je probavna i metabolička “vatra” koja rastvara i uzima esenciju iz hrane, osjećanja i misli, i transformira ih u oblik koji tijelo može koristiti. Agni pomaže različitim vrstama tki­va u stvaranju sekreta, metaboličkih reakcija i drugih procesa neopho­dnih za stvaranje energije, te održavaje i “popravljanje” tijela. Agni je tako­đer i dio imunog sistema jer njegova toplota uništava štetne mikroorga­nizme i toksine.

Aktivnost agnija varira tijekom dana što je neophodno za dobro varenje, zdrav imuni sistem i otpornost na bolesti. Odgovoran je za dužinu života, inteligenciju, razu­mijevanje i zdravu boju kože.

Kada vatra varenja oslabi, javlja se neprobavljena, toksična masa – ama, koja začepljuje crijeva i ostale kanale poput vena i kapilara. Toksini nastali iz te neprobavljene tvari talože se u slabijim dijelovima tijela, uzrokujući pri tome niz razli­čitih bolesti.

Na poremećaj agnija i na stvaranje toksina utječu nepravilna ishrana i, u velikoj mjeri, potisnute emocije. Npr. strah i zabrinutost se odražavaju na rad debelog crijeva, što uzrokuje gomilanje plinova i bolove u stomaku. Ako se bijes potiskuje, on će promijeniti crijevnu floru i floru žučne kese što može dovesti do pojave čira na želucu i tankom crijevu. Postoji uska po­vezanost između ishrane i emocija.

U svemirskoj hijerarhiji, svaki ele­ment i planet su povjereni upravi jednom od moćnih bića koja se u Vedama nazivaju Deve. Jedan od njih je Agnidev i on upravlja elementom vatre koja se očituje kao vatra koja vari hranu u stomaku, vatra Sunca i elektricitet u munji. Agni ima moć otkloniti sve grijehe nakon, smrti, zbog čega se na Istoku tijela umrlih tradicionalno kremiraju.

Da biste saznali kako poboljšati vatru probave, kliknite niže na broj 2.

atma.hr – 52
Comments are closed.