Art: Cameron Gray / ParableVisions.com

Nakon pomnog izučavanja, brojni autoriteti na polju teologije, filozofije i znanosti prihvatili su Vede, spise nastale u Indiji prije otprilike 5.000 godina, kao sredstvo koje nam pruža jasno razumijevanje stvarnosti kojom smo  okruženi, a koju zbog snažnog utjecaja obmanjujuće materijalne energije nismo sposobni sagledati u njenom pravom svjetlu. Vede nas savjetuju kako se osoba mora osloboditi tri kategorije vezanosti za ovaj pojavni svijet.

Art: Cameron Gray / ParableVisions.com

Te tri kategorije vezanosti su:

  1. Negiranje duhovnog života
  2. Strah od spiritualnog personalnog identiteta
  3. Koncepcija ništavila koja proistječe iz proživljenih frustracija

Vede također spominju pojam koji se na sanskritu označava kao tattva viveka, a predstavlja sposobnost razlikovanja istine od iluzije. Riječ tattva znači istina, a riječ viveka odnosi se na sposobnost razlikovanja duhovne (vječne) i materijalne (prolazne) prirode.

U Vedama najviša istina se označava kao stvarnost, koja se na dobrobit svih razlikuje od iluzije. Na taj način istina se ne shvaća samo kao relativan filozofski pojam, već se dopušta očitovati na zajedničku dobrobit svih bića.

Vede nam pružaju jedno duhovno razumijevanje koje se može izraziti u svim područjima ljudskog razmišljanja i djelovanja. Duhovno razumijevanje nije samo izraz jedne određene filozofije, religije ili kulture, već nadilazi i transcendira granice koje nastaju u njihovim imenima. Upravo stoga poslužio sam se njima kako bih ovu vrlo složenu problematiku stvarnosti i vremena pokušao približiti i objasniti na razini univerzalnog ljudskog shvaćanja.

Druge dimenzije

Na samom početku ovog stoljeća, Einstein je pretpostavio četvrtu dimenziju i sada, kada su učešća njegovog gravitacijskog polja bolje proučena, nove dimenzije se počinju nadodavati. Paul Davies, teoretski fizičar, govori o tome kako je, kao dodatak trima prostornim dimenzijama i jednoj vremenskoj dimenziji, u našem svakidašnjem životu primijećeno postojanje još sedam dodatnih dimenzija koje su do sada bile nepoznate. Suvremeni znanstvenici prinuđeni su dati objašnjenja o svemiru koja rastežu naše poimanje do nevjerojatnih granica. Ali, moramo li usmjeriti naše umove samo u smjerovima koje nam zacrtava postojeća znanost? Možda se naše razumijevanje Postanka može okrenuti prema alternativnijim objašnjenjima. Ako možemo razmišljati o višim materijalnim dimenzijama, zašto onda ne bismo pokušali odgonetnuti dimenzije sasvim drugačije vrste?

Nedvojbena je potreba za sasvim novom kategorijom ideja, a ona bi zasigurno izazvala trenutno ustoličenu redukcionističku znanstvenu strategiju razumijevanja svemira, koja u sebi sadrži ideju kako je svemir vrlo jednostavan te se može vrlo iscrpno opisati terminima kvantitativnih zakona.

Alternativna strategija

Mnoge kompleksne i čudnovate pojave u svemiru daju naslutiti kako je njegov uzrok inteligentni Stvaratelj. Ova ideja stvara sljedeću moguću strategiju: ako je temeljni uzrok svemira Vrhovno inteligentno biće, tada postoji realna nada o razumijevanju konačne prirode stvarnosti ukoliko dobijemo informacije od tog bića. Ideja o njegovom postojanju zasigurno je smion prijedlog, ali on nije ništa veći od pretpostavke kako se sve može rastumačiti jednostavnim, matematički upakiranim fizikalnim zakonima koje nam znanstvenici pokušavaju servirati. Baš kao što je i slučaj s kvantitativnom strategijom, o vrijednosti alternativne strategije može se suditi jedino po njenoj uspješnosti kada se ona primijeni u praksi. Takvu alternativu objašnjenja stvarnosti i Postanka uistinu bi bilo nepravedno odbaciti bez da se vidi koliko se uspješno ona može iskoristiti za dobijanje praktičnog znanja o svijetu koji nas okružuje.

Većina ideja o vrhovnoj inteligenciji stvorit će sliku klasičnog kršćanskog pogleda na svijet i Postanak, a reagiranje intelektualnih krugova pokazat će određenu dozu sumnji u mogućnost i vjerodostojnost takvog objašnjenja.  No alternative trenutnim kozmološkim teorijama nisu ograničene samo na fundamentalnu kršćansku interpretaciju Stvaranja. Baš kao što postoje raznolike materijalističke znanstvene teorije o Podrijetlu, tako postoje i raznoliki mogući modeli koji sadržavaju osobenog stvaratelja i dizajnera svemira.

Za one koji tragaju za obogaćivanjem svojih intelektualnih poimanja, jedan vrlo bogat izvor ideja za razumijevanje kozmosa i korijena ljudskog roda sadržan je u vedskoj književnosti drevne Indije. Vede, između ostalog, sadrže vrlo složenu kozmologiju. Neki njeni koncepti potpuno su različiti od onih koji se sada predlažu, a drugi su opet iznenađujuće slični s trenutnim znanstvenim otkrićima. Primjera radi, Carl Sagan, u vrijeme dok je u Indiji snimao dio za svoju TV-seriju “Cosmos”, izjavio je: “Vrlo sofisticirane drevne kozmološke ideje dolaze iz Indije. Hinduizam, koji je temeljen na Vedama, jedina je religija u kojoj vremenska mjerila odgovaraju onima u znanstvenoj kozmologiji.” Također je dodao kako prema sagama drevne Indije cijeli svemir prolazi kroz progresivne krugove stvaranja i uništenja u vremenskim ciklusima koji traju milijarde i milijarde godina.