Dobar ti dan.
Zar nije divan dan?
Pogledaj samo, ovdje si.
Još uvijek si ovdje.

Voli se danas.
Zašto bi čekao do sutra?

Jučer je iza tebe.
Sutra je ispred tebe.

Ti postojiš sada,
u čaroliji ovog novog jutra.

Uživaj u njoj.
Uživaj u sebi.

U ovom trenutku,
na platnu vječnosti,
ti samo voli, sada.

Marina Knüsel, https://www.facebook.com/groups/658367227966079

atma.hr – 52