Foto: unsplash.com

Bog je jedan. Svi religijski spisi sadrže znanje o tom jednom Bogu i naglašavaju važnost razvijanja ljubavi prema Njemu. Religija, zapravo, znači doći do stadija na kojem ćemo gajiti ljubav prema Bogu, a samim tim i prema svim bićima, bez ikakve egocentrične motiviranosti. Zbog različitih okolnosti u kojima se svjesnost o Bogu podučava, postoje različiti stupnjevi informacija za pojedine duhovne kandidate.

Na primjer, ako su ljudi izrazito degradirani i uključeni u grube grješne djelatnosti, možda će biti neophodno naglasiti im važnost slijeđenja podreligijskih načela s ciljem da se uzdignu na ljudsku razinu djelovanja.

Osoba će možda propovijedati: “Ne ubij” ili “Ne poželi tuđeg bračnog druga” ili “Poštuj oca i majku”. Na taj način sveci propovijedaju u skladu s mjestom, vremenom i okolnostima, uzimajući u obzir što je različitim vrstama osoba potrebno da bi napredovale do sljedećeg stupnja svjesnosti Boga.

U vedskoj se duhovnoj literaturi duhovne kandidate upućuje u četiri regulativna načela koja obuhvaćaju napuštanje sljedećih djelatnosti s ciljem razvijanja određenih odlika:

  1. izbjegavanje jedenja mesa životinja u cilju razvijanja odlike samilosti,
  2. izbjegavanje upuštanja u nezakonite seksualne odnose, kako bi se razvila odlika čistoće,
  3. izbjegavanje kockanja, kako bi se njegovala odlika istinoljubivosti,
  4. izbjegavanje uzimanja opojnih sredstava u cilju razvijanja odlike strogosti ili duhovne discipline.

Mi smo sastavni djelići Boga, po prirodi čista duhovna bića, različita od materijalnog tijela, ali zbog dodira s materijalnom energijom bivamo prekriveni neznanjem. Zbog tog prekrivača, u našem se karakteru manifestiraju nedostaci.

Četiri se vrste nedostataka posebno ističu: 1. sklonost griješenju, 2. sklonost potpadanju pod iluziju, 3. nesavršena osjetila i 4. sklonost varanju. Svaka uvjetovana duša (onečišćena materijalnom svjesnošću) podložna je ovim četirima nedostacima. Oni su uzroci njene nemogućnosti razlikovanja materije od duha, kao i nemogućnosti pružanja prikladnog duhovnog vodstva drugima.

Da bismo duhovno napredovali, trebaju nas voditi osobe oslobođene ovih četiriju nedostataka. Religijska načela može dati jedino Bog. Da bi duhovna poruka koju određena osoba prenosi imala svoju potpunu snagu, neizmjerno je važno da poruka ne bude promijenjena. Istinski sveti ljudi božju poruku samo ponavljaju. Ne spekuliraju poput svjetovnih teologa čija su izlaganja, u najboljem slučaju, kvazi-duhovnost. Neki duhovni procesi čak izostavljaju Boga iz jednadžbe, ali takvi procesi, koliko god bili privlačni, neće osobi donijeti pravu duhovnu dobrobit.

Ako osoba pokuša osmisliti vlastiti duhovni proces, odabere samo djelatnosti koje joj se sviđaju, ili ako slijedi duhovnog vodiča koji nije čisti sluga Boga, postat će žrtva ovih četiriju nedostataka. Čak će i vjerodostojni duhovni proces, ako ga tumači netko tko nije čist, postati zagađen i neće uroditi duhovnim plodovima. Samo se dosljednim slijeđenjem Božjih uputa, kako ih ponavlja ‘čista’ osoba, možemo osloboditi navedenih nedostataka.

Bir Krsna das Goswami

atma.hr – 52