Image by Freepik

Tvoje pravo na slobodu
ostvaruje se kad postaneš svjestan.

Kad postaneš svjestan
još uvijek bivaš u karmi
svog i tuđeg tijela.

atma.hr – 52
Tvoje vasane, stečene sklonosti
magnetno privlače ono
što te očarava
i što misliš da tebi treba.

U karmi tijela tvoje su žudnje
zakopane.
I ona magnetna sila drugog tijela
prema dogovoru vaših duša
susreću se,
vaše vasane isprepliću se.

Tvoje vasane, stečene sklonosti
magnetno privlače
ono što te očarava
i što misliš da tebe treba.

Sanja Vuković Grbac

atma.hr – 52