atma.hr – 52
Jedna od odlika ljudi je komuniciranje govorom i većina nas redovito razgovara tijekom dana. U današnje vrijeme, ljudi većinom pričaju glasno kako bi privukli pozornost i naglasili svoje stavove, a psovanje i korištenje pogrdnih riječi je postalo standard društvenog ophođenja. Naše duhovno istraživanje je pokazalo da način na koji razgovaramo nosi određeni skup duhovnih vibracija koje utječu na nas i ljude oko nas. Većina jezika ima neke riječi koje se smatraju neprikladnim. Te riječi su poznate kao kletve ili pogrdan govor i obično s njima izražavamo emocije kao što su ljutnja, frustracije ili iznenađenja. Također se koriste za ostvarivanje određenih namjera u društvu kao što su vrijeđanje, zlostavljanje ili ismijavanje.

Gledajući iz duhovnog ugla, zajednička namjera koja leži iza svake psovke, uz traženje pažnje ili izražavanje negativnih osjećaja, jeste udaljiti nas od Boga. Osim toga, duhovno istraživanje je pokazalo kako loše riječi same po sebi privlače negativnu energiju. Kao što Božje Ime privlači Božanske frekvencije, tako loše riječi privlače duhovno negativne frekvencije. To znači da samo njihovo izgovaranje bez ikakve loše namjere ima negativan duhovni učinak.

Sljedeći crtež, zasnovan na duhovnom znanju, predstavlja što se na suptilnoj razini događa kada osoba koristi pogrdne izraze.

2 Duhovni ucinak govora suptilna slika pogrdan rijecnik

atma.hr – 52
Prilikom psovanja aktivira se ego. Vibracije psovki i energija privlačenja, privlače ometajuće energije iz okruženja. Energija potom protječe iz osobe u okruženje i duhovno zagađuje okolinu.

Negativan utjecaj na duhovnoj razini može također imati utjecaj na psihološkoj i fizičkoj razini kao što su povećanje negativnih misli ili glavobolja. Korištenjem pogrdnih izraza, kod čovjeka su izražene mane osobnosti kao što su sebičnost, kritiziranje drugih, manjak poštovanja itd., uslijed čega se gubi povezanost sa Bogom, povećeva ego i stvara se grijeh. Stoga je preporučljivo izbjegavati psovanje u bilo kakvim okolnostima.

Ponekad pričamo glasno kako bismo privukli pažnju ili dok pokušavamo nekoga razuvjeriti u nečemu. Traženje pažnje od drugih je znak ega i svađanjem se akumuliraju negativne reakcije u umu što također stvara duhovno negativne vibracije.

Možemo reći da, gledano iz duhovnog ugla, glasno pričanje također ima štetan utjecaj. Osobe koje imaju problem sa sluhom, prirodno pričaju glasnije, kao što i osobe koje s njima pričaju također moraju pričati glasnije kako bi ih bolje razumjeli. U takvim slučajevima nema lošeg utjecaja.

S druge strane, tiho pričanje je jedna od kvaliteta koja se razvija s duhovnim napretkom, kao što je i stav slušanja, poniznost i introvertiranost. Pod introvertiranošću mislimo na usmjerenost ka unutra, pokušavati biti stalno u komunikaciji s Bogom i obavljati sve radnje s ovim ciljem. To nas približava Bogu i pomaže u duhovnoj praksi te se zbog toga stvaraju pozitivne duhovne vibracije.

Sljedeći crtež, zasnovan na duhovnom znanju, predstavlja što se na suptilnoj razini događa kada osoba tiho priča.

3 Duhovni ucinak govora suptilna slika tiho pricanje

atma.hr – 52
Prilikom tihog pričanja ego je niži jer mislimo na druge i uvažavamo ih. Prevladava Božanska svjesnost (Chaitanija). Valovi Božanske svjesnosti se emitiraju iz usta u okruženje. Oko osobe se aktivira zaštitni omotač Božanske svjesnosti. Zbog duhovne dobrobiti svakako se preporuča tiho pričanje.

Kako biste se sami uvjerili, probajte pojati (ponavljati Božje Ime) nekoliko minuta i zatim neko vrijeme pričajte tiho. Zabilježite kako se osjećate i zatim opet pojajte jednu-dvije minute. Nakon toga pričajte glasno nekoliko minuta i zapišite kako se osjećate. Kroz ovo iskustvo možete osjetiti kako glasno, odnosno tiho pričanje utječe na nas.

Uz pojanje, redovitom duhovnom praksom se stvara zaštitni duhovni omotač oko tijela i štiti nas od štetnih elemenata u duhovnoj dimenziji koji se stvaraju prilikom glasnog pričanja ili korištenja pogrdnih riječi. Također, radeći duhovnu praksu razvijamo šesto čulo i iznutra počinjemo razumijevati što je duhovno pozitivno, a što negativno, pa se samim time mijenjaju i naši stavovi te način ophođenja prema drugima.

Izvor: SSRF; Duhovni učinak govora

atma.hr – 75
Prethodna objavaOdustani od partnera koji te ne poštuju i od prijatelja koji to nisu. Ali od sebe – nikada!
Slijedeća objavaSnaga bijele boje
Spiritual Science Research Foundation
Spiritual Science Reserch Foundation (SSRF) je ​ osnovan milošću i blagoslovom Njegove Svetosti Dr. Jayant Balaji Athavalea i Njegovog Gurua Njegove Svetosti Bhaktaraja Maharaja. SSRF je neprofitna organizacija koja od 1985. godine vrši duhovna istraživanja s ciljem duhovnog napretka svakog pojedinca kao i društva u cjelini. Na ovaj način SSRF nastoji demistificirati duhovnu dimenziju i time omogućiti svakom čovjeku mogućnost prevladavanja problema u životu i duhovnog napretka. Glavni cilj ​SSRF-​a je ponuditi​ smjernice tragateljima s intenzivnom željom za Bogospoznajom i ​pružiti im ​pomoć u ostvarivanju tog cilja. ​ Opći ​ciljevi SSRF-a​ su​: * ​Pružiti ljudima saznanja​ o duhovnoj dimenziji i načinu na koji ona utječe na naš život. * ​Usmjeriti ljude ​prema​: - ​Stjecanju ​duhovnog znanj​a​ kako bi ​s​hva​tili​ duhovn​u​ dimenzij​u​. - ​Stjecanju iskustva ​duhovne dimenzije. - Rješenj​u​ problema​ čiji je uzrok duhovne prirode. - Postizanj​u​ trajne sreće.