Čovjek je oduvijek nastojao spriječiti poremećaj odnosa biljnog i životinjskog svijeta i samoga sebe u okolišu. Svaki poremećaj tih odnosa predstavlja veliku opasnost za život na Zemlji. Danas kada je zaprijetila opasnost od totalnog zagađivanja okoliša i uništavanja života, u svijetu su se pojavili različiti pokreti i udruženja koji se gorljivo zauzimaju za to da se spasi život na Zemlji od kataklizme. Pokušavaju animirati poznate ličnosti, svjetske državnike i moćnike da im se pomogne u njihovim nastojanjima. Veliku ulogu u razvijanju ekološke svijesti kod mladih imaju porodica, škola, razni mediji i vjerske institucije.

U prošlosti je na našim prostorima bilo pokušaja razvoja ekološke svijesti kod mladih na različite načine. Tako su na primjer učenici pučkih škola kotara Metkovića u Republici Hrvatskoj 1925. godine polagali čak zakletvu da neće uništavati životinjski i biljni svijet u svom okolišu.

Tekst njihove zakletve je glasio:

gnjezdo“Ja se zaklinjem i svečano obećavam, da neću nikada uništavati ptičja gnijezda, niti ću loviti ptice pjevice bilo to na kojigod način, niti ih tamaniti penjanjem pločica i drugim sredstvima, jer znam i uvjeren sam da su nam ptice pjevice od velike koristi, pošto iste uništavaju crve, mušice i štetočine, koje napadaju kulturno bilje i naše voćke. Isto se tako zaklinjem i obećavam da ću uvijek štititi korisne biljke, voćke i ostala ukrasna stabla i da neću nikada svoju obećanu zakletvu pogaziti skidajući gumice sa zelenih navrtaka loze. Tako mi Bog pomogao!”

(Državni arhiv u Dubrovniku, Fond Velikoga župana Dubrovačke oblasti, Prosvjetno odjeljenje, br. 4847 od 29.12.1925.)

Iako nisu poznati rezultati prisege učenika, treba povjerovati da su se ipak pojedini učenici držali potpisane zakletve.

Imajući u vidu ovaj primjer od prije 86 godina, možemo zaključiti da bi se naše škole mogle puno više angažirati na polju ekologije. A možda ne bi bilo suvišno pokušati i nešto slično kao što su to činili učenici metkovskih škola!

metkovic1
Učenici i učitelji Mješovite pučke škole u Metkoviću 1910. godine

Link na tekst o Osnovnoj Školi Stjepana Radića u Metkoviću 1845-2007

 

Amela Karkin