Kad te netko ne poštuje – nemoj odmah kriviti sebe! Gledati što je u tebi manjkavo ili što ti nedostaje.

Nemoj puštati da budeš meta za nečije frustracije. I opravdati ono što se opravdati ne može.

Možda je istina negdje posve drugdje. A ta je da ljudi koji ne poštuju sebe, ne mogu poštovati ni tebe.

Nešto je u njima što treba biti zaliječeno. Zacijeljeno. Probuđeno. A to nije. Možda je više stvar u tome da ih treba požaliti.

Kad te netko ne poštuje – ti makar poštuj sebe. Odmakni se i otiđi iz društva u kojemu je jedini cilj dokazivati se. Isticati. Pokazivati.

A onda se ne bira sredstva kada si zapreka na putu do tog cilja. Pa te se ismjehuje. Podbada. Ponižava.

Nevjerojatno je to koliko nam ljudi svojim ponašanjem prema nama govore.

O nama. O sebi. O svemu. Bez da išta kažu.

Čitajmo te njihove poruke. I kad vidimo da nas se ne poštuje – pošaljimo svoju poruku.

Udaljavajući se.

Mario Žuvela

atma.hr – 52