Designed by Freepik

Prema kineskoj medicini, osnovni uzrok bolesti su emocije, a svaki organ ima svoju emociju. Za pluća se vezuje tuga, za jetru bijes, za bubrege strah, za želudac briga. Svaki organ ima i svoj okus. Pluća vole začinjeno i ljuto, jetra kiselo, slezena slatko, a bubrezi slano. Organi, smatraju kineski liječnici, imaju i svoj energetski pravac.

atma.hr – 52
Ako primijeti da ima tanak, tih glas, liječniku je jasno da je pacijentu energija pluća na niskom nivou. Crvene oči mu ukazuju na vatru iz jetre, a žutilo u licu na nedostatak krvi i energije slezene. Ako žena ne može ostati u drugom stanju, procjenjuje se energija lijevog i desnog bubrega.

>> Smiješite se u organe i otpustite negativne emocije!

Energija se naziva chi i ovisi od krvi pa liječnici kineske medicine kažu da je krv majka energije, a energija gazda krvi.

Bubrezi su u kineskoj medicini jedan od najvažnijih organa jer predstavljaju osnovu jina i janga i jedan su od važnih energetskih centara našeg tijela. Vezani su za koštano-zglobni sistem, sluh i strahove. Liječenjem bubrega utječete na sve ove sisteme.

Jetra je vezana za krv, u njoj se krv skladišti i uglavnom se uvijek tretira kod poremećaja menstrualnog ciklusa kod žena – objašnjava dr Ana Žikić, liječnica tradicionalne kineske medicine. U jetri živi vjetar, a on se ponekad očituje u obliku svraba, glavobolje, vrtoglavice. Jedna od najznačajnijih funkcija jetre jest osiguravanje nesmetanog protoka energije kroz naše tijelo, ali i protoka misli.

Ako je jetra u harmoniji, ne bi trebalo biti stresa i pritiska. Ljudi sa zdravom jetrom su smireni, vrlo lako donose odluke i dobri su lideri. Ako je jetra u stanju stagnacije, opstrukcije ili u njoj postoji vatra (jedan od sindroma u kineskoj medicini), otežan je protok energije kroz jetru, ali i kroz tijelo, što se manifestira kao niz fizičkih i emocionalnih problema – navodi dr Ana Žikić.

Naša sugovornica kaže da su neki od prvih znakova disharmonije jetre vezani s ljutnjom, bijesom, ohološću, ogorčenošću, tvrdoglavošću, nasiljem… Ako te emocije nisu iskazane, uz mogućnost promjene, onda one mogu dovesti do depresije ili čestih promjena raspoloženja. Postoji i niz fizičkih simptoma koji ukazuju na disharmoniju jetre. Najčešći simptomi tog sindroma su menstrualni problemi, umor, tenzije, ukočenost tijela, bol ispod rebrenog luka, alergija.

atma.hr – 52
Čovjek je mikrosvemir

Tijekom višestoljetne primjene, tradicionalna kineska medicina razvila se u jedinstven i integralni medicinski sistem. Zbog visoke efektivnosti i mogućnosti prevencije oboljenja, ravnopravno dijeli mjesto sa zapadnom medicinom u kineskom sistemu zdravstvene zaštite, ali se s velikim uspjehom primjenjuje svuda u svijetu.

Kineska medicina je spoj zajedničke primjene brojnih tehnika i teorijskih postavki čiji su korijeni u drevnoj kineskoj filozofiji – taoizmu. U osnovi ovog učenja je usklađenost čovjeka s prirodom.

– Postoji izreka da je čovjek nalik mikrosvemiru u okviru makrosvemira i da su procesi koji se događaju u našem tijelu pod utjecajem istih sila koje vladaju univerzumom. Zato je jako bitno da čovjek uskladi svoj način života, prehrane i ponašanja s prirodom, s godišnjim dobima – kaže dr Ana Žikić.

medicinski medij hrana koja mijenja zivot

Ravnoteža pet elemenata

Dva osnovna koncepta tradicionalne kineske medicine su holistički, cjelovit pristup pacijentu, i određivanje tretmana koji je baziran na diferencijaciji simptoma. Liječnik kineske medicine pacijentu će postaviti pitanje o njegovoj konstituciji, načinu života i fizičkim simptomima.

– Jedno od najvažnijih pravila kineske medicine jest – liječiti uzrok, a ne samo posljedice oboljenja. Zato ponekad ovaj način liječenja zahtjeva vrijeme, ali i potpunu promjenu ranijeg načina života – ističe naša sugovornica.

Osnovne teorije na kojima je temeljena kineska medicina su: teorija jina i janga, chija i krvi, teorija pet elemenata, sistem meridijana i kolaterala.

Osnovne cjeline koju ona obuhvaća su: akupunktura i moksibustija, kineska fitoterapija, tuina (kineska masaža), dijetologija ( principi ishrane) i chi gong, drevna kineska vještina gdje se skladom pokreta i disanja postiže balans uma i tijela).

Recimo, teorija „Pet elemenata“ je škola kineske medicine koja se najviše prakticira u Americi. Liječnici ove škole postavljaju dijagnozu utvrđujući u kojem odnosu se u pacijentovom tijelu nalaze osnovni elementi, zemlja, vatra, voda, zrak i metal. Oni smatraju da se zdravlje vraća ako se ponovo uspostavi ravnoteža ovih elemenata.

atma.hr – 52
Što sve obuhvaća tradicionalna kineska medicina

Akupunkturu: to je drevni kineski način liječenja pomoću iglica koje uspostavljaju balans u našem organizmu, liječe ga i pomlađuju.

Moksibustiju: podrazumijeva zagrijavanje akupunkturnih točaka zapaljenim štapićima mokše. Štapići mokše napravljeni su od mljevene, pa prešane pelinove vune.

Kinesku fitoterapiju: umjesto fokusiranja na bolest koju neka biljka može liječiti, Kinezi razmatraju njene ukupne efekte na tijelo. Na primjer, zagrijava li ona tijelo? Izaziva li znojenje, i slično…

Tuinu: vrsta kineske masaže gdje se točno utvrđenim pokretima radi stimulacija akupunkturnih točaka. Time se uspostavlja protok energije

Dijetologiju: prepisivanje određenog načina prehrane prema konstituciji pacijenta

Chi gong: drevna kineska vještina gdje se skladom pokreta i disanja postiže balans uma i tijela

zena.blic