Art: Cameron Gray / ParableVisions.com

Puno je veća vjerojatnost da će ljudi donositi pogrešne odluke jer su um i intelekt pod utjecajem negativnih energija, čija je snaga i do 1000 puta uspoređujući s drugim razdobljima. Na fizičkoj razini možete osjećati letargiju, umor i mučninu, a na psihološkoj razini dolazi do povećanja emotivnosti i negativnih misli. Pomrčine pružaju negativnim entitetima pogodne uvjete za prikupljanje crne energije koju koriste da naude čovječanstvu na razne načine; usađuju sjeme destrukcije i zla na suptilnoj razini, koje se manifestira na fizičkom planu u pogodno vrijeme.

atma.hr – 52
Pomrčina je astronomski događaj koji se odvija kada jedno nebesko tijelo dođe u sjenu drugog. Ovaj termin se najčešće koristi pri opisu pomrčine Sunca, tj. kada Mjesečeva sjena prekrije površinu Zemlje ili pomrčine Mjeseca, kada Mjesec uđe u Zemljinu sjenu.

Iz duhovnog ugla, pomrčine su značajni događaji. Tada dolazi do povećanja Raja-Tama komponente što negativno utječe na čovječanstvo.

Negativne energije koriste povećanje Raja-Tame da bi stvorili razne probleme koji globalno imaju negativan utjecaj. Redovita duhovna praksa nam omogućuje zaštitu od njihovih suptilnih (neopipljivih) štetnih utjecaja.

Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj znanosti otkrili smo da fizička (golim oko vidljiva) pomrčina nije jedini oblik pomrčine.

Postoji, također, i suptilna (nevidljiva) pomrčina. Suptilne pomrčine stvaraju snažni negativni entiteti koji se nazivaju mantrici.

Oni koriste svoje natprirodne moći i mogu ih opaziti samo osobe s razvijenim i aktivnim šestim čulom.

Od svih pomrčina koje se dogode, 70% je suptilnih dok je 30% fizičkih pomrčina.

Negativni utjecaj suptilne pomrčine ima devet puta jače djelovanje na čovječanstvo nego fizička pomrčina Sunca ili Mjeseca.

atma.hr – 52
Tijekom pomrčine Sunca stvara se suptilna pregrada ispred fizičkog ili suptilnog Sunca uslijed koje:

  • Okolina postaje pogodna negativnim entitetima za prikupljanje crne energije. Crna energija je vrsta duhovne energije koja negativnim entitetima prvenstveno služi kao oružje.
  • Okolina postaje najpogodnija negativnim entitetima u korištenju crne energije kako bi naudili čovječanstvu za vrijeme trajanja pomrčine, a isto tako i da bi među ljudima posijali sjeme destrukcije.

Dok traje pomrčina, snaga negativnih energija veća je i do 1000 puta uspoređujući s drugim razdobljima. To se događa jer negativni entiteti koriste povećanu Raja-Tamu stvorenu pomrčinom kako bi prikupili crnu energiju, bilo korištenjem povoljnih uvjeta za vlastitu duhovnu praksu kojom stvaraju negativnu crnu energiju, bilo krađom duhovne energije od tragatelja za Bogom.

U suptilnim negativnim regijama, jaki negativni entiteti koriste Raja-Tamu povećanu uslijed pomrčine za svoju duhovnu praksu, s ciljem prikupljanja crne energije. Crna energija koju stvore se pohranjuje.

Za vrijeme pomrčine veća je vjerojatnost da će ljudi biti izloženi jačem utjecaju suptilnih tijela njihovih preminulih predaka. U mnogim slučajevima suptilna tijela preminulih predaka stvaraju probleme u životu svojih potomaka koristeći povećanje Raja-Tame i visoku razinu crne energije koju stvaraju negativni entiteti za vrijeme pomrčine.

banner za knjige KADA TIJELO KAZE NE

Zbog toga mnogi ljudi na fizičkoj razini mogu osjećati letargiju, umor i mučninu. Na psihološkoj razini dolazi do povećanja emotivnosti i negativnih misli, naročito o duhovnoj praksi.

Poznato je da Mjesec utječe na um. Za vrijeme punog Mjeseca taj utjecaj još više dolazi do izražaja, a još je izraženiji za vrijeme pomrčine Mjeseca.

Pomrčine u velikoj mjeri pružaju negativnim entitetima pogodne uvjete za prikupljanje crne energije. Oni koriste crnu energiju da naude čovječanstvu na razne načine.

Postižu to tako što usađuju sjeme destrukcije i zla na suptilnoj, nevidljivoj, razini koje se manifestira na fizičkom planu kada je za to pogodno vrijeme, a to može trajati od nekoliko dana do nekoliko godina. Primjeri ovoga bi bili sijanje sjemena pandemičnih bolesti, zaraza i virusa ili sijanje sjemena za rat.

atma.hr – 52
Pomrčina je važan duhovni događaj koji ima dugotrajne loše utjecaje pogodne za djelovanje negativnih entiteta.

Potrebno je primijeniti sve duhovne mjere predostrožnosti, poglavito ako je pomrčina vidljiva na području na kojem živimo.

Redovita duhovna praksa tijekom godine pomaže smanjenju nepovoljnog utjecaja pomrčine.

Ako radimo intenzivnu duhovnu praksu tijekom pomrčine, rezultat može biti čak i pozitivan za naš osobni duhovni rast.

Izvor: SSRFPomrčina Sunca i Mjeseca

Prethodna objavaKarma koja se ne može izbjeći!
Slijedeća objavaNe govorite to Vodenjacima! Tri rečenice koje ovaj horoskopski znak ne podnosi
Spiritual Science Reserch Foundation (SSRF) je ​ osnovan milošću i blagoslovom Njegove Svetosti Dr. Jayant Balaji Athavalea i Njegovog Gurua Njegove Svetosti Bhaktaraja Maharaja. SSRF je neprofitna organizacija koja od 1985. godine vrši duhovna istraživanja s ciljem duhovnog napretka svakog pojedinca kao i društva u cjelini. Na ovaj način SSRF nastoji demistificirati duhovnu dimenziju i time omogućiti svakom čovjeku mogućnost prevladavanja problema u životu i duhovnog napretka. Glavni cilj ​SSRF-​a je ponuditi​ smjernice tragateljima s intenzivnom željom za Bogospoznajom i ​pružiti im ​pomoć u ostvarivanju tog cilja. ​ Opći ​ciljevi SSRF-a​ su​: * ​Pružiti ljudima saznanja​ o duhovnoj dimenziji i načinu na koji ona utječe na naš život. * ​Usmjeriti ljude ​prema​: - ​Stjecanju ​duhovnog znanj​a​ kako bi ​s​hva​tili​ duhovn​u​ dimenzij​u​. - ​Stjecanju iskustva ​duhovne dimenzije. - Rješenj​u​ problema​ čiji je uzrok duhovne prirode. - Postizanj​u​ trajne sreće.