Foto: pixabay.com

Nekada je teže osloboditi se ružnih misli, nego loših navika. Zato pomognite sebi ovom lijepom molitvom, koja izvorno dolazi iz pravoslavne tradicije, molbom Bogu protiv ružnih pomisli…

atma.hr – 52
“Bože moj, u čijim je rukama sudba moja, zaštiti me po milosti svojoj, i ne dopusti da propadnem sa bezakonjima svojim, niti da idem za voljom tijela koje pohotom i pohlepom ratuje protiv duha.

Tvoje sam stvorenje; ne prezri djelo ruku svojih, nemoj se odvratiti od mene.

Slab sam, nemoj me prezreti, Gospode, jer Tebi sam se predao, zaštitniku Bogu:

Iscjeli dušu moju, jer sagriješih Tebi,

Spasi me radi milosti Tvoje, jer sam Ti odan od mladosti svoje;

Neka se postide oni što traže da me odgurnu od Tebe pomoću nečistih djela, ružnih pomisli, nekorisnih sjećanja;

Udalji od mene svaku nečistoću, svako zlo,

Jer si Ti vrhovni besmrtan, u svemu moćan, i svima daješ silu za borbu protiv grijeha i njegovih vojski.

Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, sada i uvijek i u vjeke vjekova.”

svetosavlje.org

atma.hr – 52