Moje je ime Istina.

Moje odijelo je uvijek isto, ono je bistro i čisto.

Ovdje sam i strpljivo čekam.

Meni vrijeme ne znači kao tebi.

Mnogi su izgovarali i zloupotrebljavali moje Ime radi svojih interesa.

Mene se ne može prisvajati, kupiti ni prodati.

Mnogi se ne usuđuju pogledati Mi u lice.

Mnogi ne žele čuti Moj glas.

Bila sam toliko puta ponižavana, ušutkavana i omalovažavana.

Zatvarali su me i skrivali u najdubljim tamnicama kako ne bih ugledala Svjetlo dana.

Kucala sam i još uvijek kucam na mnoga vrata i prozore ali me mnogi ne žele primiti u svoj Dom.

Ja dolazim onima koji su Mi raskrčili put kako bih mogla slobodno proći.

Ja dolazim onima koji su skinuli okove i lance sa svojih vrata.

Ja dolazim onima koji su očistili svoje prozore kako bi Me mogli ugledati.

Ja sam Istina.

 

Milan Troskot, https://zivitrenutak.wordpress.com/2020/08/03/moje-je-ime-istina/

atma.hr – 52