Kada me netko upita što je to život, moj odgovor je uvijek isti; ‘život je odraz našega odnosa sa samim sobom’ …jer on to zaista i jeste.

atma.hr – 78
Naš život je obojen onim što u sebi nosimo, a to su naše misli, naše čežnje, naša očekivanja, naša uvjerenja, naši strahovi… Nažalost mnogi to ne mogu da spoznaju iz razloga jer su suviše odsutni iz trenutka u kojemu postoje, što im oduzima mogućnost da uvide kako su ih njihovi odabiri doveli do situacije u kojoj se nalaze.

Kada je čovjek suviše odsutan i kada djeluje kompulzivno ili nesvjesno, njemu se tada čini kako je život i sve u njemu nametnuto, kako on sam zapravo nema nikakvu kontrolu nad onim što dolazi u njegov život. No da li je to uistinu tako !?

Neke situacije se mogu činiti uistinu nametnute i nelogične, no to ne znači da su se one slučajno dogodile. Treba imati na umu da mi nismo prvi puta prisutni u ovome vrtlogu života, jer Duša je besmrtno biće koje se rađa i umire onoliko puta koliko je potrebno da se kroz samospoznaju oslobodi laži svog umišljenog identiteta. Kroz sve te živote Duša svojim spoznajama, čežnjama i dijelima stvara uvijete u svome postojanju, uvijete koji su podređeni karmičkom zakonu akcije i reakcije.

atma.hr – 39

Naše utjelovljenje i uvjeti koji nas čekaju po rođenju su dakle određeni našim djelovanjem u prošlom ili više prošlih života, što znači da jedan dobar dio našega života uistinu ne ovisi o našem sadašnjem djelovanju. Da li smo rođeni u bogatstvu ili siromaštvu, ratu ili miru, u ljubavi ili van nje…sve to ovisi o onome što naša Duša u sebi nosi.

No o svemu tome ne treba suviše razmišljati iz razloga jer na ono što već jeste mi ne možemo utjecati, sve što možemo jeste to da svojim sadašnjim djelovanjem mi stvaramo ono što tek dolazi. Ono što pronalazimo u sadašnjem trenutku ne može tek tako nestati no svojim djelovanjem mi to možemo postepeno transformirati, a da bi uspjeli u tome potrebno je u sebi izgraditi ispravan stav prema sadašnjem trenutku.

Recimo da je naš sadašnji trenutak ispunjen siromaštvom, ako je tako mi moramo shvatiti da je to siromaštvo prisutno iz razloga jer smo ga sami kroz živote stvarali. Ono je sada tu i mi ga živimo te ono ne može nestati ovoga istoga trenutka, no ipak u svakom trenutku mi možemo odlučiti da prestanemo biti siromašni. Što to znači !?


Widget not in any sidebars

To znači da iskrenim radom na sebi mi možemo djelovanje koje nas je dovelo do siromaštva transformirati u djelovanje koje će nas odvesti do bogatstva. Ako smatrate da ne znate koje je to djelovanje što vas je dovelo do siromaštva to samo znači da ste apsolutno odsutni od sebe, a što je upravo glavni razlog i uzrok situacije u kojoj se nalazite.

Do siromaštva vodi siromašan um, um koji ne umije da zamisli bogatstvo i da vjeruje u mogućnost njegovog prisustva u vlastitom postojanju.

 • Koje su karakterisitke siromašnog uma;
  • nepovjerenje prema životu
  • očekivanje negativnih ishoda
  • negativan stav prema novcu
  • fokus na probleme umjesto na riješenje
  • uvjerenje u vlastite nemogućnosti
  • nestrpljene
  • neustrajnost
  • destruktivno razmišljanje
  • strah za egzistenciju

Sve dok u svome umu imate samo jednu od ovih negativnih postavki vi nećete moći okusiti bogatstvo življenja, stoga je rad na sebi i na svome odnosu sa samim sobom najbitnija zadaća kojoj se u potpunosti trebate posvetiti. Sve te negativne postavke nisu ništa drugo nego vaš odnosa prema samom sebi, i zbog toga je sasvim jasno kako je vaš život upravo odraz toga odnosa.

atma.hr – 78
Ako želite dakle promjenu u svome životu tada unesite promjenu u odnos koji imate prema sebi i životu, budete li činili tako ta će promjena postepeno mijenjati svijet u kojem se nalazite. Vi to trenutno možda ne možete vjerovati, no neka vas to ne zabrinjava previše, u početku ni ja sam nisam vjerovao u ovakve tvrdnje. No danas je to istina koju svakodnevno gledam u svome životu, kada pogledam svoj život unazad pet godina od kako sam počeo da intezivnije radim na sebi, promjena u mome životu ne samo da je očita nego je skoro pa nestvarna.

Ono što vam ja mogu savjetovati je to da prije svega naučite kako napustiti nepovjerenje prema životu koje vas nesvjesno navodi da uvijek očekujete loše ishode. Osoba koja nema povjerenje u život uvijek sumnja u vlastiti uspjeh, a sve dok je tako teško je za očekivati ikakav iskorak u osobnom napretku.

Život je izvor bogatstva, dok siromaštvo dolazi iz uma koji izgubio mogućnost da vjeruje životu i koji ne umije da mu se preda. Ako pogledate u prirodu vidjeti ćete da u njoj nema siromaštva, osim tamo gdje ga je čovjek donio svojim nesvjesnim i glupim djelovanjem.

atma.hr – 39

Vjerovali vi ili ne, sve u vašem životu izvire iz vašega uma. U njemu vi doživljavate sebe i na osnovu toga doživljaja vi bojite svoj život putem vaših misli, želja, uvjerenja, očekivanja i putem vaše vjere koja je ujedno i najveća stvaralačka moć koju imate unutar sebe.

Ako niste zadovoljni sa onim što živite tada je krajnje vrijeme da krenete proučavati sebe, da uđete u svoj um i natjerate ga da promijeni pogled na život. Morate početi mijenjati svoj odnos prema samome sebi i to morate učiniti sada jer to je proces koji traje i koji zahtijeva predanost. Nitko od nas ne zna koliko vremena mu je još preostalo u trenutnom životu te je stoga veoma bitno ne rasipati svoje postojanja na puko životarenje.

Mi nismo ovdje da bi živjeli u siromaštvu i nezadovoljstvu, mi smo ti koji bi trebali doprinositi bogatstvu života na način da u sebi pronađemo istinske vrijednosti te da ih nesebično dijelimo sa svijetom. To je bio Božji naum kada je stvorio čovjek da bude Njemu sličan. Mi nismo slični Bogu po našem fizičkom izgledu već po onom što nosimo unutar sebe, i to je ono što svatko od nas mora pronaći.

atma.hr – 75
Jednom kada osoba pronađe svoje Božanske kvalitete, sva mizerija života biti će zamijenjena neopisivim blagostanjem koje umu korumpiranom željama biva vječno skriveno. Zaista, baš kao što bogat čovjek ne mora da traži bogatstvo, ili kao što zaljubljeni ne žudi za ljubavi, tako bi i čovjek koji u sebi nosi svo bogatstvo postojanja trebao biti oslobođen svake želje, jer eto sve što je ikada želio već je tu u njemu…

Zapamtite, život je uvijek ono što od njega kroz vjeru očekujete, stoga ne dajte svoj život neosviještenosti, budite prisutni u njemu i stvarajte ga svjesno, u suprotnom vaš život će biti ispunjen onim od čega nesvjesno bježite…

Namaste

Anđelko Katinić, samospoznaja.site

23 TESLINA PLOČA