Foto: pexels.com

Ovaj put je samo moj
Koračam njime sama
Oluja ili sunce,
nevažno je
Nastavljam koračati

Ako me umor svlada,
odmorim
Odustajanje nije opcija

atma.hr – 52
Sama jesam,
usamljena ipak ne
Njegova ljubav
uvijek je u meni
Uz mene

Kada sam slaba,
krijepi me snagom
Ne osuđuje greške moje
Podupire moj rast

On Jest
Vjetar u jedra
Okrilje moje
Koje uklanja strah

Ovaj put je samo moj
Ipak, On jest uz mene
U meni
I zato uvijek nastavljam koračati…

© Marina Knüsel, Theta terapeut i Jyotish savjetnik
Facebook grupa – Za empate, duhovnjake i sve vrste svjetlosnih ratnika
Instagram: Marina Knüsel

atma.hr – 52