Abstract photo created by kjpargeter - www.freepik.com

Pomrčina je važan suptilno energetski događaj koji može imate loše utjecaje, pogodne za djelovanje negativnih entiteta. Potrebno je primijeniti sve duhovne mjere predostrožnosti, poglavito ako je pomrčina vidljiva na području na kojem živimo. Tijekom pomrčine Sunca stvara se suptilna pregrada ispred Sunca uslijed koje okolina postaje pogodna negativnim entitetima za prikupljanje crne energije koja im prvenstveno služi kao oružje. Dok traje pomrčina, snaga negativnih energija veća je i do 1000 puta uspoređujući s drugim razdobljima, stoga mogu lakše posaditi sjeme destrukcije i zla na suptilnoj razini, a koje se može manifestirati na fizičkom planu kada je za to pogodno vrijeme. Primjeri ovoga bi bili sijanje sjemena bolesti ili sijanje sjemena za rat.

atma.hr – 52
Pomrčina je astronomski događaj koji se odvija kada jedno nebesko tijelo dođe u sjenu drugog. Ovaj termin se najčešće koristi pri opisu pomrčine Sunca, tj. kada Mjesečeva sjena prekrije površinu Zemlje ili pomrčine Mjeseca, kada Mjesec uđe u Zemljinu sjenu.

Iz duhovnog ugla, pomrčine su značajni događaji. Tada dolazi do povećanja Raja-Tama komponente što negativno utječe na čovječanstvo.

Najjači suptilni utjecaj na ljude ovisi od toga gdje je najvidljivija pomrčina (jer je veća naseljenost). Što je vidljivije, to je snažniji suptilni utjecaj na ljude u tom području.

Negativne energije koriste povećanje Raja-Tame da bi stvorili razne probleme koji globalno imaju negativan utjecaj. Redovita duhovna praksa nam omogućuje zaštitu od njihovih suptilnih (neopipljivih) štetnih utjecaja.

Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj znanosti otkrili smo da fizička (golim oko vidljiva) pomrčina nije jedini oblik pomrčine.

Postoji, također, i suptilna (nevidljiva) pomrčina. Suptilne pomrčine stvaraju snažni negativni entiteti koji se nazivaju mantrici.

Oni koriste svoje natprirodne moći i mogu ih opaziti samo osobe s razvijenim i aktivnim šestim čulom.

Od svih pomrčina koje se dogode, 70% je suptilnih dok je 30% fizičkih pomrčina.

Negativni utjecaj suptilne pomrčine ima devet puta jače djelovanje na čovječanstvo nego fizička pomrčina Sunca ili Mjeseca.

atma.hr – 52
Sunce je puno važnije za život na Zemlji nego Mjesec. Zatamnjenjem na suptilnoj ili fizičkoj razini, okruženje na Zemlji postaje mnogo ranjivije na suptilnoj, neopipljivoj razini i prema tome pogodnije za negativne energije.

Povećanje Raja-Tame tijekom pomrčine ima dugotrajni utjecaj koji ostaje tijekom nekoliko mjeseci.

Tijekom pomrčine Sunca stvara se suptilna pregrada ispred fizičkog ili suptilnog Sunca uslijed koje:

  • Okolina postaje pogodna negativnim entitetima za prikupljanje crne energije. Crna energija je vrsta duhovne energije koja negativnim entitetima prvenstveno služi kao oružje.
  • Okolina postaje najpogodnija negativnim entitetima u korištenju crne energije kako bi naudili čovječanstvu za vrijeme trajanja pomrčine, a isto tako i da bi među ljudima posijali sjeme destrukcije.

Dok traje pomrčina, snaga negativnih energija veća je i do 1000 puta uspoređujući s drugim razdobljima. To se događa jer negativni entiteti koriste povećanu Raja-Tamu stvorenu pomrčinom kako bi prikupili crnu energiju, bilo korištenjem povoljnih uvjeta za vlastitu duhovnu praksu kojom stvaraju negativnu crnu energiju, bilo krađom duhovne energije od tragatelja za Bogom.

U suptilnim negativnim regijama, jaki negativni entiteti koriste Raja-Tamu povećanu uslijed pomrčine za svoju duhovnu praksu, s ciljem prikupljanja crne energije. Crna energija koju stvore se pohranjuje.

Za vrijeme pomrčine veća je vjerojatnost da će ljudi biti izloženi jačem utjecaju suptilnih tijela njihovih preminulih predaka. U mnogim slučajevima suptilna tijela preminulih predaka stvaraju probleme u životu svojih potomaka koristeći povećanje Raja-Tame i visoku razinu crne energije koju stvaraju negativni entiteti za vrijeme pomrčine.

Zbog toga mnogi ljudi na fizičkoj razini mogu osjećati letargiju, umor i mučninu. Na psihološkoj razini dolazi do povećanja emotivnosti i negativnih misli, naročito o duhovnoj praksi.

Pomrčine u velikoj mjeri pružaju negativnim entitetima pogodne uvjete za prikupljanje crne energije. Oni koriste crnu energiju da naude čovječanstvu na razne načine.

Postižu to tako što usađuju sjeme destrukcije i zla na suptilnoj, nevidljivoj, razini koje se manifestira na fizičkom planu kada je za to pogodno vrijeme, a to može trajati od nekoliko dana do nekoliko godina. Primjeri ovoga bi bili sijanje sjemena bolesti ili sijanje sjemena za rat.

Pomrčina je važan duhovni događaj koji ima dugotrajne loše utjecaje pogodne za djelovanje negativnih entiteta.

Potrebno je primijeniti sve duhovne mjere predostrožnosti, poglavito ako je pomrčina vidljiva na području na kojem živimo.

Redovita duhovna praksa tijekom godine pomaže smanjenju nepovoljnog utjecaja pomrčine.

Ako radimo intenzivnu duhovnu praksu tijekom pomrčine, rezultat može biti čak i pozitivan za naš osobni duhovni rast.

U suptilnim pozitivnim ravnima, suptilna tijela Svetaca su povezana u meditaciji. Božanska svjesnost teče kroz više pozitivne regije da bi se borila sa povećanom Raja-Tamom na Zemlji. Tako se na području Zemlje odvija suptilna bitka sila Dobra i Zla.

atma.hr – 52
Što ne treba činiti:

Nemojte planirati važne poslove: Kako Raja-Tama frekvencija kruži tijekom pomrčine, dobre akcije učinjene tijekom ovog perioda ne donose očekivane rezultate. Zbog toga je preporučljivo izbjegavati važne događaje poput započinjanja poslova, svečanih otvaranja, važnih poslovnih dogovora itd. tijekom perioda pomrčine.

Smanjite Raja-Tama aktivnosti: Izbjegavajte aktivnosti poput spavanja i seksualnih odnosa jer u tim akcijama prevladava Raja-Tama i one nas čine još ranjivijim za utjecaj suptilnih tijela preminulih predaka i duhova.

Izbjegavajte jesti: Povećanje suptilne osnovne Raja-Tama komponente u atmosferi u periodu pomrčine utječe na hranu i proces probave. Zato je preporučljivo da ne uzimamo hranu tijekom pomrčine.

Izvor: SSRFPomrčina Sunca i Mjeseca