VASTU-NAUKA O STANOVANJU I GRADNJI
Piše: Margito Jušić ing. građ., đotiš te vastu savjetnik i projektant
Tvrtka MALI GANEŠ (www.maliganes.hr) 

Vanjska situacija kao ogledalo naše svijesti


Widget not in any sidebars

Sigurno smo puno puta čuli tezu da je naš ljubavni ili bračni partner naše ogledalo. Dakle, ako smo spremni pogledati dublje kakav je naš partner, kako djeluje, što nas najviše nervira kod njega, zasigurno ćemo vidjeti što je to što imamo u sebi, koje kvalitete i osobine, lijepe stvari ali i blokade. Možda najznačajnije je da osvijestimo što nas najviše nervira i živcira kod partnera te je baš to siguran znak da to isto imamo u sebi i da tu nismo slobodni. Ako smo spremni da vidimo, osvijestimo, prihvatimo i zavolimo osobine kod partnera koje nas najviše remete, tada iscjeljujemo prvo sebe, onda vezu u kojoj se nalazimo te naposljetku partnera.

Ako idemo još malo dalje vidjet ćemo da je ustvari sve preko puta nas naše osobno ogledalo. To mogu biti ljudi koji nas okružuju, prostor u kojem boravimo ili radimo te situacije koje nam se događaju. Ako to počnemo razumijevati na drugačiji način, sve to nam može pomoći da bolje razumijemo i osvijestimo sebe odnosno svoj život, te da podignemo njegovu kvalitetu.

Tema ovog članka je prostor u kojem živimo ili radimo. Na unutrašnjoj razini mi smo povezani odnosno spojeni sa prostorom u kojem boravimo. Zbog toga taj prostor oslikava nas i kreira nam situacije u životu. Vedska filozofija tu govori  da je vanjska situacija koju susrećemo u životu ogledalo naše osobne svijesti. Prema tome naša sadašnja stambena situacija u uskoj je vezi sa našim trenutnim životnim stajalištima.  Ukazuje nam na šanse ali i probleme. U daljem tekstu navest ćemo neke primjere koji su se pokazali kroz moje iskustvo i praksu.

Po vastuu ulazna vrata u prostor su najbitnija jer nam odatle dolazi energija koja hrani naš prostor odnosno nas. Osim pozicije prema stranama svijeta odakle se generira određena kvaliteta energije koja napaja prostor, kod ulaznih vrata su bitne i druge stvari.

atma.hr – 75
Ulazna vrata doma-pogled unutra

Ono što prvo vidimo kada otvorimo vrata i uđemo u prostor ukazuje na glavnu temu u životu ukućana. Ako je to wc, tada u životima ukućana ima puno teškoća i problema te nepoželjnih situacija koje treba rješavati. Znači životna energija i sreća koja ulazi kroz vrata završava u wc školjci. Ako kada uđemo naiđemo na poprečni zid tada stanari i u životu često nailaze na zidove, na prepreke, da ne mogu naprijed te ne znaju kamo. Ako je spavaća soba ispred ulaza tada se događa loš emotivni život te uglavnom samo brzi fizički kontakti. Ako je štednjak ono prvo što se vidi kad se uđe, tada izgaraju u njemu potencijali i energija koja se unosi u prostor te daje mogućnosti nezgoda ili nesreća. Mračni hodnik kada uđemo ukazuje na skrivanje i zatvaranje ukućana. Ogledalo preko puta nam reflektira i izbacuje energiju koja ulazi kroz vrata. Ljubav uđe i izađe kroz vrata, financije također, ali i sve drugo. Ulaz te vidljiva dnevna soba potencira bliskost ukućana.

Ulazna vrata-pogled van

Ono što vidimo kada izlazimo kroz ulazna vrata doma je ono kako mi idemo u vanjski svijet. Na primjer velika uzbrdica i visoki zid ispred ulaznih vrata ukazuje na težinu i prepreke u svakodnevnom životu te bazu sa kojom ulazimo u vanjski svijet odnosno život. Slično može donijeti i visoka zgrada ispred našeg doma i ulaznih vrata. Ako izlazimo iz našeg doma i imamo puno hodnika i stepenica, zavoja, skretanja da bi došli van, tada i u životu imamo puno dilema, nejasnoća, traženja… Ako je ispred ulica koja je nešto niža od ulaza kuće te još sa istočne ili sjeverne strane, tada se lako uključujemo u životne situacije, posao, karijeru, imamo sreću i obilje pred ulazom, odnosno pred nama. Ako postoje oštri uglovi druge zgrade ili nečega ispred naših ulaznih vrata te drveće, tada je mogućnost nesreća i disharmonije u našem životu. Bolnica ili groblje koje se vidi sa ulaznih vrata ukazuje na stalni dotok teškoća, bolesti ili smrti u naš život.

atma.hr – 75
Prostor u kome boravimo kao naša slika

Ono što sam nekad smatrao nemogućim danas osjećam kao jedinu stvarnost. Tada mi je bilo nezamislivo da mi nekoga možemo opisati bez da ga vidimo, a samo na osnovu kuće ili stana u kojem boravi. Danas ako je dostupan tlocrt kuće ili stana u kojoj živi neka osoba te eventualno, iako nije nužno, vrijeme rođenja da preklopimo natalnu kartu preko stana, mogu opisati osobu koja tu živi, koje kvalitete ali i teškoće ima, te što joj se događa u životu.

Po vastuu sa svake strane svijeta dolazi određena vrsta i kvaliteta energije tako da je vrlo bitno što se dešava u našem prostoru sa te strane.

Istok

Oštećenje istoka je jedno od najtežih pošto odatle dolazi solarna energija, te ako je istočna strana prostora bez otvora i ulaza, ako je tu prljavo, zabacano, mračne prostorije, wc, ako je brdo sa te strane ili drugi objekt koji ometa, tada se stanari osjećaju bez snage i vitalnosti, zdravlje je vrlo upitno, te bez jasne vizije kamo dalje u životu. Ovo oštećenje više pogađa muškarce.

Zapad

Zapad je oštećen ako ima velike otvore ili ulaze, terase i balkone, izvana padinu u tom smjeru ili glavnu cestu, te se tada među stanare uvlači hladnoća u odnosima, svatko se povlači u sebe, ometena je komunikacija, gubi se strast i životna vatra, može biti problema sa zdravljem.

Sjever

Oštećenje sjevera je također jako bitno jer odatle dolazi magnetna energija zemlje, te ako je sjever bez otvora i ulaza, ako je tu prljavo, zabacano, mračne prostorije, wc, brdo sa te strane ili drugi objekt izvana koji ometa, tada stanari imaju teškoća sa novcem, nisu skloni biznisu, komunikacija je ometena, slabo zdravlje. Ovo oštećenje više pogađa žene.

Jug

Oštećenje juga je ako su tu veliki otvori ili ulaz a pogotovo ako oni nemaju balans na sjeveru, puno balkona i terase, padina u tom smjeru, cesta, puno mjesta izvana. Tada se događaju impulzivnosti, ljutnje ili čak agresije među stanarima, čest je problem sa alkoholom, nezgode i nesreće, gubici svih vrsta.

atma.hr – 75
Sjeveroistok

Sjeveroistok je najbitnija strana svijeta po vastuu te oštećenje u tom dijelu djeluje jako loše. Ako sa te strane nema otvora ili ulaza, tu su prljave i zakrčene te male prostorije, garderobe, wc, kuhinja, teški predmeti ili ormari ili je izvana brdo u tom smjeru te drugi objekt koji ometa, tada se stanari trebaju jako puno mučiti u životu a da bi dobili malo, nema lakoće, postoji neki problem sa djecom te se često u takvim kućama ne rađaju djeca, nema optimizma i vizije budućnost.

Jugozapad

Jugozapad je naproblematičniji kod velikih oštećenja. Ako su tu veliki otvori ili ulazi, balkoni i terase, nedostaje dio, prelagano uređen prostor, padina u tom smjeru, prilazna cesta, tada stanari mogu iskusiti velike teškoće i pritisak na mental, strahove, neočekivane i teške situacije, teška karma se aktivira, nema sigurnosti i stabilnosti u životu, problem bolesti, ovisnosti, suicid.

Sjeverozapad

Sjeverozapad je oštećen ako nema otvora ili ima previše prozora i ulaz, taj dio je zakrčen, blokiran,  teški predmeti i ormari na tom dijelu te izvana brdo ili veliki objekt koji ometa. Tada kod stanara postoji problem odnosa, razumijevanja, loše za sve obiteljske odnose, problem sa dišnim organima, mentalna nesigurnost i puno misli.

Jugoistok

Jugoistok je oštećen ako sa te strane nema otvora ili ima previše prozora i ulaz,  tu je tuš ili druga voda, izvana brdo, bazen. Tada se događaju ljubavni i seksualni problemi, teškoće u pokretanju stvari, problem transformacije, manjak snage, bolesti reproduktivnih organa i bubrega.

Centar

Zablokiran centar prostora sa zidom, teškim ormarima, zakrčenom prostorijom ili wc-om ukazuje na problem korištenja svoje osobne snage, sputanost i nemogućnost ostvarivanja potencijala, loš kontakt sa izvorom, problem komunikacije, teškoća sa trećom čakrom, kralješnicom.

atma.hr – 78
Kvarovi i teškoće u prostoru oslikavaju naše trenutno unutrašnje stanje

Po vastuu u prostoru imamo pet elemenata koji se generiraju na određenim područjima u prostoru (voda-sjeveroistok, vatra-jugoistok, zemlja-jugozapad, zrak-sjeverozapad, eter-središte) kao i kroz određene elemente i aktivnosti. Na primjer štednjak ili kamin predstavljaju vatru kao i naše snažno fizičko vježbanje u određenom području doma također predstavlja i pojačava vatru. Elementi u prostoru su u uzajamnoj vezi sa elementima u nama. Dobro je znati da nismo ništa manje odvojeni od svojeg doma nego od svojeg tijela. Zbog toga promatrajući što se događa u našem domu kao fizičke manifestacije, moći ćemo vidjeti šta se dešava u nama samima.


Widget not in any sidebars

Element vatra

Sijalice koje često pregorijevaju ukazuju na snažnu potisnutu ljutnju ili energiju koju ne ispoljavamo. Kvarovi na pećima govore o našoj životnoj vatri koja je u disbalansu što se može ispoljiti kroz manjak pokretačke i fizičke snage, teškoće pri pokretanju stvari, nedostatak jasnoće i smjera u životu, manjak strasti u seksualnosti i životnoj kreaciji. Kratki spojevi na električnim instalacijama ukazuju na neispunjenost u životu. Slično tome česti nestanak ili prekidi sa električnom strujom ukazuju na nedostatak životne vizije i jasnoće. Požari u domu ukazuju na neispoljeni bijes ili ljutnju što je svakako ekstremni primjer.

Element voda

Kapanje slavina ukazuje na potrošenost emocionalne energije odnosno stanje kada sebi kažemo „ne mogu više ovako“, a pošto voda predstavlja i novac, ova situacija ukazuje i na gubitak ili curenje novaca. Začepljeni odvodi ili odvodne cijevi ukazuju na neispoljene i blokirane emocije, a u slučaju poslovnog prostora mogu ukazivati na kašnjenje plaća. Smrznute cijevi ukazuju na zamrznute emocije. Poplave u prostoru govore nam o emotivnim blokadama, zatvorenosti stanara te potisnutim emocijama na dubljoj razini. Razna vanjska propuštanja u prostor ili kuću također ukazuju na emotivne blokade i zatvorenost.

Element zemlja

Pod koji propada ukazuje na rušenje tla pod nogama u našem životu. Vlažni i pljesnivi zidovi ukazuju na nemogućnost izlaska iz vlastite kože tj. blokiranost nekim životnim situacijama koje ne možemo prihvatiti, ali mogu donijeti i probleme sa kožom. Oštećenja zidova i konstrukcije ukazuju na osjećaj nestabilnosti u životu. Zakrčen tavan ukazuje na opterećenje sa budućnošću dok kaos u podrumu govori o nesređenim problemima i sporovima. Zakrčen ulaz u prostor kao i ulazna vrata koja se ne mogu otvoriti pod pravim kutem ukazuju na blokirane mogućnosti. Rasklimane stolice u poslovnom uredu ukazuju na isto takvo poslovanje.

Element zrak

Propuh u domu te lupanje vratiju, kao i razbijeni prozori, ukazuju na puno misli koje se vrte u umu te unutarnji nemir i nestabilnost. Prljava prozorska stakla ukazuju na to da ne vidimo čisto svijet oko nas. Ustajala energija i zadah u nekim dijelovima doma ukazuje na problem pokretnosti i lakoće u životu, problem razumijevanja i komunikacije, ustvari jednostavno ukazuje da smo negdje zaglavili.

Element eter

Škripanje vratiju ukazuje na problem komunikacije te loš kontakt sa sobom i sa drugima. Zapinjanje vrata govori o ograničenju slobode ali također i o lošoj komunikaciji ukućana. Buka u prostoru ukazuje na nepovezanost, manjak unutarnje intuicije te kontakta sa sobom, a ponovno i na problem komunikacije. Rasklimane kvake u poslovnom prostoru ukazuju na loše i rasklimano poslovanje te na odnose i komunikaciju bez napretka.

Margito Jušić ing. građ., đotiš te vastu savjetnik i projektant
www.maliganes.hr

34 TAJNA 5 ELEMENATA

banner za knjige tajna 5 elemenata