u Hamoru 15, Samobor, od 22. do 24.4.2022.

Prema drevnoj sufijskoj tradiciji naše se Biće (esencija)  manifestira kroz pet suptilnih univerzalnih kvaliteta (latifa),  a svaka od njih ima drugu boju i različito mjesto u tijelu.

Bijela je esencija unutrašnje volje, crvena unutrašnje snage, crna unutrašnjega mira, zelena je esencija sućuti, a žuta radosti.

U drugoj polovini prošloga stoljeća Ali Hameed Ali-Almaas i Faisal Muqaddam razvili su u Americi Dijamantni pristup samorealizaciji, spajajući u svojem pristupu drevno duhovno učenje i modernu psihologiju.
Za rad s esencijom nije potrebno nikakvo vjerovanje niti ideologija – pojedinac jedino treba iskreno čeznuti za istinom o sebi. Zašto? Zato što smo se tijekom života odvojili od izvora nježne ljubavne sućuti prema nama samima, a čeznemo za povratkom. Ovaj seminar pomoći će nam da dopustimo moćnoj Zelenoj esenciji da teče i hrani nas iz samoga našeg središta.

Zelena esencija
opipljivi je izvor ljubavne dobrote prema nama.
Ova esencija daje nam snažan osjećaj smisla  i svrhe u našem životu.
Koristeći se njome, transformiramo slabost  u snagu koja teče zajedno s našom ranjivošću.

Pronađena sućut i nježnost otvara nas  i prema Žutoj esenciji koja je esencija prirodne tople radosti.

Rad na seminaru sastoji se u čišćenju prepreka nastalih u našem djetinjstvu te uvjetovanja kroz koja smo prošli, a koja nam onemogućuju povezanost s vlastitim Bićem, sa Zelenom i Žutom esencijom. Kada uklonimo prepreke, otkrivamo veliku snagu svojeg istinskog JA koje nam donosi sućut prema sebi i drugima i čistu, blistavu radost.

Tijekom seminara koristit ćemo tehnike otvorenog istraživanja u dijadama i trijadama, tehnike raznolikih meditacija i različite vježbe.

SEMINAR VODI…
Stephane Picard UpcharaStephane Pichard-Upchara završila je studij filozofije i ima obrazovanje iz Ericksonove hipnoze i PNL.
Diplomirana je voditeljica terapeutskih grupa te sudjeluje u radu Škole učenja Diamond Logos Faisala Muqaddama i kao predavač-senior vodi seminare o Esenciji i Eneagramu, kao dijelu toga učenja.
Seminare i radionice vodi u Italiji, Španjolskoj, Danskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Venezueli, Čileu, Meksiku i Indiji.

Za prijave i dodatne informacije obratiti se na: [email protected]. hr,
fb: Intenziv svjesnosti ili na tel. 098 453368 (Miljenko ‒ Chamatkar)