Svako ljudsko biće na Zemlji evoluira i raste u svijesti prema sedam dobro utvrđenih faza. Svaka faza usredotočena je na određenu egzistencijalnu potrebu koja je zajednička svim ljudima. Tih sedam egzistencijalnih potreba su glavne motivirajuće sile u svim ljudskim poslovima.

atma.hr – 78
Razina rasta i razvitka pojedinca ovisi o njegovoj sposobnosti da zadovolji svoje potrebe.

Sedam faza u razvitku i rastu osobne svijesti su rezimirane niže i detaljnije opisane u navedenoj tablici. Tablicu koja opisuje Sedam razina ljudske svijesti treba čitati odozdo prema gore.

7. Služenje
6. Napraviti razliku
5. Unutarnja kohezija
4. Transformacija
3. Samopoštovanje
2. Odnosi
1. Preživljavanje

Razina

Fokus

Motivacija

7

Služenje Posvetiti svoj život nesebičnom služenju u slijeđenju vaše strasti ili svrhe i vaše vizije.

6

Napraviti razliku Ostvarenje vašeg osjećaja za svrhu suradnjom s drugim ljudima radi zajedničke dobiti i osjećaja ispunjenja.

5

Unutarnja kohezija Pronalaženje smisla u životu usklađivanjem s vašim strastima ili svrhom i stvaranje vizije za vašu budućnost.

4

Transformacija Postajanje više od onoga što vi zaista jeste otkrivanjem autentičnog ja i usklađivanjem vašeg ega s dušom.

3

Samopoštovanje Osjećaj vlastite vrijednosti. Pozadinska tjeskoba zbog toga što niste poštovani ili što niste dovoljni.

2

Odnosi Osjećaj ljubavi i pripadanja. Pozadinska tjeskoba o tome da niste prihvaćeni i voljeni.

1

Preživljavanje Osjećaj sigurnosti na svijetu. Pozadinska tjeskoba da niste sigurni i da nemate dovoljno.
NEZDRAVE EMOCIJE ZDRAVE MOTIVACIJE

 

atma.hr – 39

Prve tri razine svijesti usredotočene su na osobni interes – zadovoljavanje naših potreba za sigurnošću, naša emocionalna potreba za ljubavlju i pripadanjem, te naša potreba da se osjećamo dobro u svezi nas samih razvijanjem ponosa na ono tko mi jesmo, te pozitivni osjećaj samopoštovanja.

Abraham Maslow je te potrebe nazvao «potrebe manjka». Nemamo osjećaj trajnog zadovoljstva iz činjenice da smo u stanju zadovoljiti te potrebe, no ako te potrebe nisu zadovoljene, osjećat ćemo tjeskobu.

Kada su te potrebe najvažnije u našim životima, tada smo uvjetovani očekivanjima onih oko nas – našim društvenim okružjem (obitelji i kulturom u kojoj smo odrasli). Mi se usklađujemo i odani smo grupama s kojima se identificiramo.

Fokus na četvrtu razinu svijesti je na transformaciji – učenje kako upravljati, savladati ili otpustiti podsvijest, uvjerenja temeljena na strahu koja nas usidravaju u niže razine svijesti. Tijekom ove faze razvoja, uspostavljamo osjećaj našeg osobnog autoriteta, našeg vlastitog glasa.

U stanju smo otpustiti potrebu da se identificiramo s našim društvenim okružjem, zato jer smo naučili kako svladati naše potrebe vezane za manjak. Odabiremo živjeti prema vrijednostima i uvjerenjima koja duboko rezoniraju s onime tko jesmo. Započinjemo proces samo-ostvarenja fokusiranjem na našu individuaciju.

atma.hr – 75
Gornje tri razine svijesti fokusiraju se na potrebu da pronađemo smisao i svrhu našega postojanja; aktualiziranjem toga smisla na način da radimo neku promjenu u svijetu, te da vodimo život nesebičnog služenja. Abraham Maslow je ove razine nazivao potrebe «rasta». Kada su te potrebe ispunjene, one ne nestaju.

One podrazumijevaju dublje razine motivacije i posvećenosti. Tijekom ove faze našega razvitka, sve više razvijamo sposobnost da stanemo u stranu i razmišljamo o jakim stranama i ograničenjima naše vlastite ideologije. Učimo kako postati svoj vlastiti svjedok, te razvijamo unutarnji kompas koji nas intuitivno vodi tome da radimo odluke koje afirmiraju život.

Pojedinci koji se isključivo fokusiraju na zadovoljavanje nižih potreba, imaju sklonost živjeti površne živote usredotočene samo na sebe. Na njih značajno utječu tjeskobe i strahovi  koje imaju u pogledu zadovoljavanja svojih potreba vezanih za osjećaj manjka.

Pojedincima koji se isključivo fokusiraju na zadovoljavanje gornjim potreba često nedostaju vještine potrebne da ostanu uzemljeni i učinkovito funkcioniraju u fizičkom svijetu. Oni mogu biti nepraktični i neučinkoviti kad se radi o tome da se brinu za zadovoljenje svojih osnovnih potreba.

Najuspješniji pojedinci su oni koji su uskladili svoje potrebe za osjećaj manjka i svoje potrebe za rastom. Oni funkcioniraju iz Svijesti punoga spektra. Oni imaju povjerenja u druge, u stanju su rješavati složenosti života i brzo mogu reagirati ili se brzo prilagoditi svim situacijama.

atma.hr – 78
Svijest punog spektra

Pojedinci punoga spektra pokazuju sve pozitivne atribute Sedam razina osobne svijesti:

  • Svladali su svijest o preživljavanju razvijanjem praktičnih vještina potrebnih da osiguraju svoju fizičku sigurnost.
  • Svladali su svijest o odnosima razvijanjem vještina za interpersonalne odnose potrebne za održavanje osjećaja pripadnosti i voljenosti.
  • Svladali su svijest o samopoštovanju razvijanjem pozitivnog osjećaja vlastite vrijednosti i osobni osjećaj ponosa u pogledu onoga što jesu i što rade.
  • Svladali su svijest o transformaciji učenjem kako upravljati, svladati ili otpustiti svijest i podsvijest, uvjerenja temeljena na strahu zbog kojih bi bili tjeskobni glede zadovoljavanja svojih potreba manjka.
  • Svladali su svijest o unutarnjoj koheziji nakon što su otkrili svoj osjećaj svrhe ili osobnog transcendentalnog smisla za postojanje.
  • Svladali su svijest o tome da naprave neku razliku aktualiziranjem svojeg osjećaja smisla surađivanjem s drugima kako bi stvorili pozitivan doprinos svijetu.
  • Svladali su svijest o služenju tako da napraviti neku razliku na svijetu postaje način života, te su prigrlili koncept nesebičnog suženja.

atma.hr – 39

Uspješno majstorstvo svake razine svijesti ili faze razvoja uključuje dva koraka: prvo, da postanemo svjesni neke potrebe koja se pojavila, i drugo, da razvijemo vještine koje su potrebne da zadovoljimo tu potrebu.

Kada po prvi puta postanemo svjesni neke potrebe, obično nemamo vještinu s kojom ćemo zadovoljiti tu potrebu – svjesno smo nekompetentni. Znamo da ne znamo kako da uspješno zadovoljimo tu potrebu.

Kako stječemo razumijevanje o tome kako upravljati tom potrebom, i razvijemo vještinu potrebnu za njezino zadovoljenje, postajemo svjesno kompetentni.

Znamo kako da upravljamo tom potrebom, no moramo se koncentrirati na našu potrebu kako bismo je zadovoljili. Na kraju, kada smo razvili razumijevanje i vještine potrebne za zadovoljenje neke potrebe, postajemo nesvjesno kompetentni.

To postaje druga narav za nas, kao na primjer kada vozimo auto. Učenje kako upravljati našim potrebama je cjeloživotni proces.

atma.hr – 78
Čak i kada smo naučili kako da postanemo autor naših vlastitih života – da postanemo samo-ostvareni pojedinac – još uvijek ćemo nailaziti na situacije u kojima ćemo otkrivati da još uvijek imamo ograničavajuća uvjerenja koja nas usidravaju u nižim razinama svijesti – situacije koje nas frustriraju ili zbog kojih se osjećamo frustrirano i koje na površinu izvlače strahove.

Neophodno je važno, prema tome, da razvijemo dublje razumijevanje nas samih i da naučimo vještine i tehnike koje nam omogućavaju da upravljamo našom vlastitom transformacijom ako želimo pronaći osobno ispunjenje u životu.

transformativa.hr

67 STVORITE NOVO JA

banner za knjige stvorite novo ja