atma.hr – 52
Želja mi je obratiti pažnju na kvalitetu muške i ženske inteligencije. Upravo prihvaćanje razlika i tolerancija toga je jedan od ključeva međusobnog razumijevanja.

Što je to kvaliteta inteligencije?

Znamo da postoji visina inteligencije. Njom mjerimo koliko je netko pametan ili ne.

Kvalitetom inteligencije ne mjerimo visinu, već način na koji djeluje. Po ovome, visina nije presudna da li će netko nešto shvatiti, razumjeti brže ili sporije. Bitan je način na koji ljudi razmišljaju, djeluju i u koja područja najviše ulaze svojom inteligencijom, a koja su si područja blokirali.

Isto tako je važno na koji način koriste inteligenciju: horizontalno ili vertikalno.

Može li se kvaliteta, kakvoća inteligencije vidjeti i gdje?

Kod skeniranja energetskih točaka, uočio sam, a to i negdje pročitao, da na čelu, dakle mentalnom dijelu, postoje tri mjesta koja pokazuju neke stvari. To su mjesta inteligencije, intuicije i donošenja odluka.

Mjesto inteligencije je okruglo i nalazi se na desnoj strani čela, iznad desnog oka, intuicija se pokazuje u obliku pravokutnika, kao neka vrata, a isto tako se pokazuje i donošenje odluka. Vrata intuicije su u sredini čela, a vrata donošenja odluka su na lijevoj strani čela, iznad lijevog oka. O njima će više biti riječi u nekom od slijedećih postova.

Primijetio sam da mjesto gdje se pokazuje inteligencija zrači na različite načine. Često sam vidio raspršeno zračenje što je pokazatelj blage naravi inteligencije koja ide u svim smjerovima. To je često bila ženska inteligencija.

S druge strane, vrlo koncetrirana i prodorna inteligencija je odlika muškog dijela svijeta. To nije pravilo, već većinski uzorak. Postoje i obratni slučajevi.

Primijetio sam da zračenje nije isto ako se zrači iz gornje strane kruga, lijeve, desne ili donje. Isto tako nije isto ako zrači vanjski dio, ili samo unutarnji dio.

Najpoželjnije je da zrači cijelom površinom što znači da nema blokada. Naime, ako ne zrači na nekom dijelu, on može biti neutralan ili blokiran. To isto pokazuje koji dijelovi našeg života imaju našu pažnju, a koji su blokirani i ne ulazimo u njih.

Ovo su sve samo pokazatelji na koji način neka osoba reagira i što joj je primarno. Ako je gornja polovica kruga koja zrači, to znači da djeluje uglavnom na gornjem dijelu svog života, a to je dio koji se pokazuje i ističe kao što je posao, društveni život, pokazivanje i dokazivanje sebe, dok je donji dio zanemaren, a to je obitelj, samorazvoj i slično.

Po tome se može vidjeti kako osoba funkcionira.

Dakle, kakvoća inteligencije pokazuje u kojem smjeru usmjeravamo svoje misli, osjećaje. Koji nam je dio života aktivniji, koji pasivniji ili blokiran. Na osnovu toga i drugih promatranja, došao sam do nekih zaključaka u vrsti i kvaliteti inteligencije kod muškaraca i žena. Ovi zaključci su moji i ne moraju biti točni. Možda mogu biti smjer u kojem će netko dalje istraživati sebe ili ostale ljude u pogledu analize važnosti naših dijelova djelovanja.

atma.hr – 52
Ženska inteligencija

Ovim tekstom ne želim nikoga vrednovati niti povrijediti. Želim samo pojasniti način na koji gledam ono što se događa oko mene.

Po mojim saznanjima, ženska inteligencija je vodoravna, blaga, raspršena. To znači da djeluje na jednom nivou maksimalno, da je nenametljiva i da je sve prisutna. Na neki način mi se pokazuje kao magla. Djeluje tiho i nenametljivo, ali stalno prisutno. I kad joj dođe vrijeme, seli se na neki drugi nivo.

To na neki način odgovara ulozi žene: ona najviše djeluje iz pozadine, sa strpljenjem, stabilnošću, temeljitošću, neuništiva.

Uvijek je tu i na nju se možeš osloniti jer je takva. Pouzdanost je karakteristika ženske inteligencije. Mislim na pouzdanost na jednom nivou. Ona ne može brzo mijenjati nivoe. Ne prelazi na drugi nivo dok jedan ne dovrši do kraja. Ponekad je nedostatak da može biti previše temeljita i gubi vrijeme na sitnice koje u određenom trenutku nisu bitne. Detaljnost i temeljitost su odlike, a korištenje vremena i efikasnost su ponekad blokade.

Žene su više povezane sa Zemljom i po tome se oblikuje i tijelo. Naime, gdje je veći protok energije, onda se taj dio tijela povećava. Žene u prilično slučajeva imaju deblje noge, kukove, dakle mjesta povezanosti sa Zemljom. Ako muškarac ima izražene kukove i deblje noge, to samo znači da ima temeljitosti i više ženske energije u sebi.

Muška inteligencija

Muška inteligencija je vertikalna. Muškarac vrlo brzo može skakati s nivoa na nivo. Predugo zadržavanje na jednom nivou je za muškarca naporno. Voli skakati s nivoa s nivo jer mu je to uzbudljivo.

Muškarci se vole šaliti i pričati viceve jer je vic tako napravljen da se mora skakati s nivoa na nivo i tu se pokazuje inteligencija.

Više je uobičajeno da se ova inteligencija, dakle mogućnost brzog snalaženja na novim nivoima, u novim okolnostima, smatra inteligencijom. I nju se pokušava mjeriti. Na taj način ženska inteligencija koja pokazuje drugačije kvalitete se zanemaruje.

Muškarci, odnosno muška energija u svakome od nas, je povezana sa Svemirom. Zato oni koji imaju snažnu mušku energiju, imaju razvijena ramena, a manje razvijene noge.

Često je ova osobina promjene nivoa karakterizirana kao nepostojanost, nepouzdanost muškaraca. To može biti ako muškarac nije uzemljen. Ako nije uzemljen, nema svog mjesta na Zemlji i samo leti od cvijeta do cvijeta. On je pouzdan sebi, ali nije drugima, a najviše ženama, odnosno ženskoj energiji.

Kako uskladiti žensku i mušku inteligenciju?

Tolerancijom. Naime, poželjno je uvidjeti kakve je tko inteligencije i onda iskoristiti prednosti tih inteligencija. Uočiti također i nedostatke i staviti ih na neko mjesto gdje najmanje smetaju u odnosima. U svakom slučaju je poželjno uvažavati druge osobnosti i ne gledati ih isključivo sa svojih pozicija. Obično je to suprotna pozicija i onda je raskorak veći nego što jest. Poželjno je doći na mjesto gdje to najviše odgovara i muškarcu i ženi i s tog mjesta nastavljati dalje gledati što se može najbolje iskoristiti.

Koji su uzroci isključivosti?

Uzrok je nesigurnost: nesigurnost u sebe, svoje mjesto, svoje djelovanje, svoj stav i slično. Dakle, uhvatimo se svojih stajališta i ne puštamo ih jer vjerujemo da su ona jedina dobra. To je samo znak nepovjerenja u sebe, a onda i u druge. Javlja se isključivost i stvaramo okvir koji nas zadovoljava: samo sam ja važan/važna, samo sam ja vrijedan/vrijedna. To se stavlja iznad svega što radimo i često se znamo izgubiti. Ne vrednujući druge, ustvari ne vrednujemo sebe. Mi dobivamo na vrijednosti samo time što nalazimo vrijednosti u drugima. I tada nam se vraća energija vrijednosti.

Dakle, ja mogu biti ja samo priznavajući tebi da ti možeš biti ti.

To je tolerancija, priznavanje različitosti i na taj način djelovanje na druge u pozitivnom smjeru.

Isključivost je strah. Jedino ja vrijedim, jedino smo mi u pravu je samo način na koji govorimo: bojimo se pokazati drugima jer nismo sigurni da li je ovo što radimo dobro i zato se ograđujemo.

Ograđivanje je blokada protoka energije. Energija je kao voda: dok žubori u potoku upijajući kisik iz zraka, daje život, radost, rast. Dok je zarobljena u nekoj lokvi, obično pogoduje raspađivanju. To što neki organizmi i tu nalaze život, ne znači da miriši i da može poslužiti kao primjer protoka i dovođenja novog života. Dakle, smisao energije je da teče. Kad se zatvaramo, ona nema protoka. Izvana prema unutra niti obratno. Time se odvajamo od ostatka svijeta, stvaramo neke enklave i mislimo da se izdižemo iznad drugih. Ovo izdizanje iznad drugih je tipični pokazatelj ega. Dakle, prepustili smo se svom egu i tu nema rasta.

Najbolja pozicija je kad mislimo, osjećamo da smo potpuno jednaki s bilo kim drugim. Na taj način se uspostavlja protok energije i rast. Kad smo blokirani, mi se branimo i ne možemo rasti. Kad rastemo, nemamo potrebe za obranom i stagnacijom. A smisao dolaska na Zemlju je RAST.

Kako možemo čistiti prepreke koje nam stoje na putu emocionalne usklađenosti?

Lako. Emocionalna neusklađenost nastaje kad se zatvaramo i kada na nas djeluju potisnuti osjećaji. To su osjećaji koje smo nekad doživjeli kao traume, i ne znajući što s njima, potisnuli ih u dubinu. Sada ti potisnuti osjećaji djeluju, iako mislimo da smo slobodni. Da imamo slobodnu volju. Nemamo. To imaju potisnuti osjećaji koji djeluju iz podsvijesti na svakodnevnoj razini. Oni se mogu lako čistiti. Javite se na [email protected] da biste saznali kako.

Tolerancija je vrhunac odnosa

Tolerancija, ali ne na vlastitu štetu, je najviši nivo na kojem možemo graditi odnose. Normalno je da tu postoji ljubav, poštovanje i drugi osjećaji, ali tolerancijom i prihvaćanjem razlika, poštivanjem razlika i iskorištavanjem pozitivnih dijelova razlika možemo potpuno uskladiti svoj odnos.

Širimo toleranciju, uklanjajmo isključivost.

ivanmodrusan.com

atma.hr – 52