Autor teksta: LuKa

Merkaba je naše svjetlosno tijelo koje nam omogućava prelazak iz jedne u drugu dimenziju. Prirodna Merkaba, stvorena iz Svetoga prostora u našem Srcu će ostati sa nama zauvijek i nije je potrebno ponovo stvarati.

Merkaba (ponekad napisana i kao merkavah ili merkabah) je svjetlosno tijelo i vozilo za Uzašašće.

Znanje o Mer-Ka-Bi se je usmeno i pismeno prenosilo kroz historiju. V hebrejskim pisanim tradicijama je zapisano da je Merkavu moguće aktivirati s pomoću određenih postupaka u meditaciji. To sadrži promjenu u disanju, u umu, u srcu i u tijelu, te zavisi od toga kako osoba prihvaća realnost. Potpuno aktivirana Mer-Ka-Ba omogućava putovanja iz jedne u drugu dimenziju.

merkaba 2Ključ do razumijevanja Merkabe je osnovno razumijevanje Svete geometrije. To razumijevanje će vam omogućiti da locirate elektromagnetno polje u obliku zvjezdastog tetraedra oko vašeg tijela.

Zvjezdasti tetraedar je sastavljen iz dva nasuprot postavljenih tetraedara (piramida sa troje uglova). To je u biti 3D oblik Davidove zvijezde.

U starom sistemu učenja Merkabe – iz razuma – je jedan tetraedar predstavljao muški dio a drugi ženski dio. A u biti je naša Merkaba sastavljena iz tri kompleta zvjezdastoga tetraedra. Jedan komplet je muški i vrti se u lijevo, drugi je ženski i vrti se u desno a treći komplet je neutralan i stoji na mjestu.

merkaba 3Po sredini Merkabe i u stvari po sredini našeg tijela, teče Pranična cijev, koja služi disanju. Kada dišete kroz tu cijev, kombinirano sa rotirajućim poljima, aktivirati ćete Merkabu.

Sve to se možete naučiti na radionici Buđenje Osvijetljenog Srca, koja se izvodi i u Hrvatskoj ili preko informacija u knjizi Živjeti u Srcu od Drunvala Melchizedeka.

Riječ “Mer” predstavlja nasuprot rotirajuća polja svjetlosti, “Ka” znači Duša a “Ba” je tijelo ili realnost. Međutim Merkaba je mnogo više nego samo svjetlosno tijelo namijenjeno Uzašašću.

merkaba 4

Merkaba je živa i ona je dio vas. Sa ponovnim aktiviranjem Merkabe možete početi razvijati i svoj intiman odnos sa njom. Merkaba je obličje, kroz koje su sve stvari u Univerzumu stvorene i kroz koju razumijevate realnost. Merkaba se nalazi oko vašega tijela i ima oblik Svetih geometrijskih uzoraka.

Međutim polje aktivirane Merkabe nije samo zvjezdasti tetraedar, nego se njegov cjelokupni oblik proširuje oko vas, od 15 do 18 m v promjeru, zavisno od vaše tjelesne visine.

merkaba 5U biti Merkaba izgleda kao leteći tanjur i u sebi sadržava mnogo tijela Svete geometrije, zametaka kreacije Univerzuma. Sadržava neograničeno znanje i ono je među rasama Univerzuma i najviše proučavano polje. Kako dobro određena rasa razume Merkabu uobičajeno je u direktnoj vezi sa njenim stupnjem svijesti.

Na radionicama Buđenje Osvijetljenog Srca sada poučavamo drugačiji postupak kojega je predstavio Drunvalo Melchizedek. Sve radimo uz pomoć Merkabe za koju smo u starom ciklusu svijesti znali da postoji.

Merkabu aktiviramo iz Srca, uz pomoć energetskog povezivanja Srca i mozga. Zanimljivo je da je postupak aktiviranja vaše Merkabe, a to je iznimno moćno kristalno polje okolo nas, tako moćan, da se ga može pratiti na radaru i na sličnim elektromagnetnim spravama.

Shvatit će te, ako to još niste, da je sve što postoji jedna Svijest, jedna Duša i da smo svi mi dio tog jedinstva. Na radionici se učimo i pravilnog disanja kroz Praničnu cijev i kako sa Dahom jedinstva doživjeti jedno sa svom kreacijom.

Kada budete naučili ulaziti u Sveti prostor u Srcu bez ikakvih problema, život će vam se dosta promijenit, jer otvorit će vam se unutrašnje oko i sa tim neograničeni potencijali koje imamo u svome tijelu. Uzašašće je u biti prelazak Svijesti iz mozga u Srce.

Ako vas zanima učešće na radionici Buđenje Osvijetljenog Srca:

Datum i vrijeme: 18. 1. – 21. 1. 2018, 9.00 – 19.00
Lokacija: Zagreb – Malešnica, Hrvatska
Radionica – 4 dana: 222,00 EUR
Cijena za “ponavljače”: 111,00 EUR

Informacije i prijave:
e-mail: [email protected]
+386 31 600 258

Mjesto održavanja:
APALI CENTAR, Malešnica 3/1, Zagreb
http://www.apalicentar.com/
https://goo.gl/maps/toytHe5eqBD2

atma.hr – 75