atma.hr – 52
U ovom smo trenutku zaokupljeni dvjema stvarima: prvo, nama samima i drugo, mjestom gdje živimo. Drugim riječima, zaokupljeni smo dvama objektima: svime što je vezano uz naša gruba i suptilna tijela te svijetom koji nas okružuje, sa svim pratećim stvarima. Međutim, postoje i druge osobe iznad nas, transcendentalisti, koji ne brinu samo o svom tijelu, umu i o okolnom svijetu, već i o transcendentalnim stvarima koje su iznad tijela, uma i izvanjskoga svijeta. Transcendentalisti posvećuju punu pažnju Apsolutnoj Istini, a manje prolaznim stvarima.

Ti se transcendentalisti (obično poznati kao sveci, filozofi, reformatori, glasnici itd.) pojavljuju na različitim mjestima i u različito vrijeme. Oni vrše transcendentalnu službu za Apsolutnu Istinu i ljudsko društvo tako što prenose poruku transcendentalnoga svijeta. Ističu kako se čak i životinje, kao što su psi i mačke, brinu za dvije stvari, tijelo i okolinu. Međutim, živa bića koja nisu u ljudskim tijelima ne mogu razumjeti transcendentalne teme. Ljudsko se biće, stoga, smatra najvišim od svih stvorenih bića i zato mora spoznati prirodu toga najvišega položaja.

Apsolutna Istina je jedna

Kada čovjek, koji je najviši od svih stvorenih bića, potpuno razvije svoju svjesnost, ne brine samo o sebi i svijetu gdje živi, već pokušava shvatiti i Apsolutnu Istinu. Apsolutna Istina uređuje odnos čovjeka i svijeta i, spoznajući Nju, transcendentalist obavlja svoje djelatnosti na pravilan način. Taj se regulirani proces obično naziva sustav vjerovanja ili religija. U cijelom civiliziranom svijetu ćemo naći neki proces ili oblik religije – kada je čovjek lišen religije ili transcendencije, nije ništa drugo nego zvijer. O tome govore religijske osobe diljem svijeta, s obzirom na mjesto, vrijeme i ljude, a više je ili manje usmjerena na Apsolutnu Istinu.

Apsolutna Istina je jedna, ali je viđena iz različitih kutova gledanja, od različitih religijskih osoba ili transcendentalista, u različitim okolnostima. Neki transcendentalisti vide Apsolutnu Istinu kao impersonalnu energiju, poznatu kao bezoblični Brahman, dok je neki drugi vide kao sveprožimajući lokalizirani aspekt, nastanjen unutar svih živih bića, poznat kao Paramatma ili Nad-duša. Postoji još jedna važna vrsta transcendentalista koji shvaćaju Apsolutnu Istinu kao Apsolutnu Božansku Osobu, koja posjeduje impersonalni i sveprožimajući aspekt, zajedno sa Svojom Apsolutnom Osobnošću.

Religija žrtvovana na oltaru materijalističkih nastojanja

U sadašnjem je trenutku riječ religija žrtvovana na oltaru materijalističkih nastojanja. Ljudska vrsta više brine o jedenju, spavanju, branjenju i zadovoljavanju osjetila, čak više nego što to čine niže životne vrste. Opće je nastojanje izbjeći transcendentalne teme što je više moguće i u svakoj prilici. Mogli smo čuti i velike političke vođe kako govore da gladni ne nalaze smisao u Bogu i religiji. Ljudi su se, pod vodstvom takvih materijalista, postupno spustili na razinu životinja, lišeni svake transcendentalne spoznaje, ne znajući ništa o onome što je izvan njihovih materijalnih tijela i materijalnoga svijeta.

Ljudi poput tigrova i vukova

Ljudska vrsta je spuštena na razinu pasa, koji imaju naviku lajati na druge pse kada dođu na njihov teritorij. Ne možemo zamisliti veću degradaciju ljudskoga bića, nego kada napada drugo ljudsko biće koje ne pripada njegovoj religijskoj većini. Dižu hajku na takve osobe kao da su se suočili s tigrom ili vukom. Bez transcendentalnoga znanja ljudska vrsta zapravo postaje poput tigrova i vukova.

Neophodno je, stoga, što je prije moguće, doći do apsolutnoga znanja, ako želimo ljudsku vrstu duhovno ponovo ozdraviti. Inteligentne osobe i vođe društva ne bi trebali posvetiti svoju energiju samo na ovozemaljski boljitak, kao što su jedenje, spavanje, branjenje i zadovoljavanje materijalnih osjetila. Vođama koji misle da gladni ljudi nemaju koristi od Boga i religije, treba nedvosmisleno reći da niti jedan čovjek na svijetu nije stvarno gladan – gladan je zapravo onaj tko ne razumije značenje Boga i religije upravo sada, više nego ikada.

U svezi s time, možemo navesti govor Šri Radhakrishnana, bivšeg predsjednika Indije, za vrijeme posjeta UNESCO-u u Parizu. Rekao je da, kada se nacija s ponosom okrene od Boga i zaokupi materijalnim uspjehom i prosperitetom, zapečaćuje svoju sudbinu. Ono što je najvažnije danas nije toliko rehabilitacija škola i knjižnica ili trgovina i tvornica, već rehabilitacija čovjeka; moramo ponovo stvoriti čovjeka, ako želimo stvoriti novu svjetsku zajednicu. Danas je najvažnije shvatiti važnost odnosa čovjeka i Boga, ako želimo rehabilitirati ljudsku rasu koja je ugrožena više nego ikada prije.

Kako postati ateist?

Filozofi i religijske osobe pokušavaju shvatiti unutarnji odnos živog bića s Bogom različitim koncepcijama i metodama, ovisno o visini njihove svjetovne naobrazbe i znanstvenog dostignuća. Međutim, Apsolutna Istina ostaje iznad filozofa i znanja koje su stekli. Koncepcija Apsoluta se nikada savršeno ne može dostići takvim uzlaznim procesom, jer on dolazi od nesavršenih, materijalnih osjetila. Takvi empirijski filozofi i logičari ne mogu spoznati vlastitu nesavršenost zbog ispraznosti materijalnoga znanja te na kraju postaju ateisti. Negiraju postojanje Boga, Svevišnje Osobe, različite od svih osoba. Pod takvom neodređenom pretpostavkom i dalje ostajemo u tami. Imamo koncepciju Božanske Osobe s obzirom na naše osobne ideje, bez znanja o pravom odnosu Boga i nas samih.

Spoznaja Apsoluta nije osjetilna

Transcendentalisti ne priznaju takav proces, već se priklanjaju percepciji izravnoga primanja znanja na deduktivan, silazan način, s obzirom na njihove različite pozicije – od autoriteta koji imaju stvarno transcendentalno znanje. Takvo primanje znanja je moguće samo iz dubljega aspekta ljudske svijesti. Istinsko znanje o Svevišnjoj Božanskoj Osobi i Njegovim odnosima može nam se razotkriti samo takvom transcendentalnom metodom. Budući da je Svevišnja Božanska Osoba apsolutna, zadržava pravo na to da se ne objavljuje svjetovnim osobama. Može se spoznati apsolutnim procesom, a relativan proces percepcijom putem osjetila, ne može nam Ga dati. Kada bismo Boga razotkrili osjetilnom percepcijom, tada bi naša osjetilna percepcija, a ne Božja, bila apsolutna. Takav je proces lažan u svakom pogledu.

Ne možemo prići Apsolutu siromašnim znanjem koje posjedujemo, ali Apsolut nam se zato razotkriva Svojom milošću i vlastitim pojavljivanjem. U tamnoj noći se sunce ne pojavljuje, čak niti uz pomoć najrazvijenije tehnologije, ali ujutro se pojavljuje svojom voljom, bez ikakvih materijalističkih poduhvata. Kada se sunce pojavi, tama noći automatski nestaje. Istina je, stoga, da se Svevišnja Božanska Osoba ili Njegovi povjerljivi sluge pojavljuju svojom voljom, bez ikakve pomoći iz ovoga materijalnoga svijeta. Dolaze zbog bezuzročne milosti, kako bi dali dobrobit palim dušama koje su pod utjecajem iluzije materijalne energije Boga, koju zovemo sila prirode.

atma.hr – 52
Otvorimo prozore

Ako držimo vrata i prozore zatvorene ujutro kada dolazi sunce, njegove zrake zasigurno neće obasjati našu mračnu sobu. Na isti način, kada se Svevišnja Božanska Osoba ili Njegovi povjerljivi sluge pojave i daju nam Božju poruku, tada ne smijemo zatvoriti prozore i vrata našega tijela i uma jer svjetlost, koja emanira iz Gospodina i Njegovih slugu, neće doprijeti do nas. Svjetlo koje dolazi iz takvih transcendentalnih izvora dopire do nas auralnim primanjem.

Samo ako smo na takav način spremni primiti Božju poruku, moći ćemo spoznati Boga kakav On zaista jest, kao i naš pravi odnos s Njim. Ta je Božja poruka predstavljena u ovom transcendentalnom duhu, za dobrobit svih ljudi, a posebice za one koji tragaju za istinom. Ne možemo znati kakav ćemo uspjeh postići našim sićušnim naporom, ali bismo se uvijek trebali podsjećati na to da smo puni mana i djelovati u poniznom duhu.

POVEZANI TEKSTOVI