Kada postoji potreba za stvaranjem materijalnog svemira, Bog se ekspandira kao tri-purusha-avatara. Iako ga mi kao ljudska bića smatramo jedinom mogućom stvarnošću, ovaj pojavni materijalni svijet tek je površinski i najgrublji dio stvarnosti. Tri-purusha-avatara  ili tri Božje purusha inkarnacije, zadužene su za stvaranje i  odvijanje djelatnosti u materijalnom svijetu koji čini tek jednu četvrtinu ukupne kreacije Boga.

Tri-purusha-avatara su sljedeći:

  1. Maha-Vishnu (ili Karanodakashayi-Vishnu) – stvara materijalni svijet. Postoji samo jedan Maha-Vishnu.
  2. Garbhodakashayi-Vishnu – stvara raznolikosti u svakom pojedinom svemiru. Svaki svemir, brahmanda ili kozmičko jaje, ima po jednog Garbodakashayi-Vishnua.
  3. Kshirodakashayi-Vishnu – nalazi se u srcima svih bića i djeluje kao Nad-duša ili nadsvijest (Paramatma). U svakom od svemira (brahmanda) on ima i svoj planet na kojem vlada.

Bog se ekspandira u prvoj ekspanziji kao Maha-Vishnu. Maha-Vishnu leži na Uzročnom oceanu i izdiše sve svemire kroz Svoje nosnice. Tako od Maha-Vishnua i Uzročnog oceana potječu svi  svemiri koji plutaju po Uzročnom oceanu. Spomenimo jednu interesantnu priči u svezi s tim. U Shrimad-Bhagavatamu postoji priča o Vamanadevu, inkarnaciji Vrhovne Božanske Osobe, koji je s tri koraka prekoračio čitav svemir i Svojim stopalom probio omotač svemira. Voda iz Uzročnog oceana potekla je kroz rupu koju je napravilo Njegovo stopalo i ta bujica vode postala je rijeka Ganga. Eto razloga zašto se Ganga prihvaća kao najsvetija rijeka i zbog čega je obožavaju svi hindusi od Himalaya do Bengalskog zaljeva.

Bezbrojni svemiri počivaju poput sjemenja unutar pora Maha-Vishnua i kada Maha-Vishnu izdahne svi se očituju. U materijalnom svijetu nemamo iskustvo o nečemu takvom, ali iskrivljeni odraz toga nalazimo u pojavi znojenja. Međutim, ne možemo zamisliti trajanje jednog daha Maha-Vishnua jer za vrijeme jednog daha svi svemiri postaju stvoreni i uništeni. Brahma živi samo za vrijeme trajanja jednog daha, a prema našim vremenskim mjerama 4.320.000.000 godina predstavlja samo dvanaest sati Brahminog života. Brahma živi stotinu takvih godina, a ipak čitav Brahmin život sadržan je u jednom dahu Maha-Vishnua. Tako ne možemo zamisliti moć disanja Boga. A Maha-Vishnu je samo djelomična ekspanzija Krishne.

Brahma – Vishnu – Shiva

Postoje mnoga pogrešna shvaćanja koja kruže o “hinduskom trojstvu” Brahmi, Shivi i Vishnu-u. Uglavnom, rječnici određuju Brahmu za “glavnog člana hinduskog trojstva” a drugi izvori opisuju trijumvirat Boga jednakim sa svim božanskim bićima. Izraz “trojstvo” nagovještava pokušaj da se kršćanska teologija primjeni na vedsku književnost s gledišta ranih kršćanskih misionara. Pionir indologije, William Jones, jednom je napisao sljedeće: “Vrlo me je iznenadila spoznaja dvojice misionara da “hindusko trojstvo” Brahma – Shiva – Vishnu, nije ništa drugo do kršćansko trojstvo. U svakom slučaju, Vede ne podupiru ovakve teorije”.

Sve tri osobe klasificirani su kao Guna-avatari ili kontrolori triju suptilnih sila materijalne prirode. Brahma stvara svemir i kontrolira gunu (odliku suptilne sile prirode) strasti. Vishnu održava svemir i kontrolira vrlinu, najčistiju gunu ili odliku, a Shiva uništava svemir i kontrolira neznanje, najnižu gunu ili silu.

Brahma

Brahma, vrlo moćno živo biće, prvorođeno je živo biće u svemiru. Njegov život traje koliko traje i svemir a kada se svemir uništi, on umire. U usporedbi s ljudskim životom, njegova dužina života je doista duga. Po ljudskom računanju, 4.320.000.000 godina čini dužinu jednog Brahminog dana, a isto toliko traje i njegova noć. Kada se Brahmin dan očituje, veliki broj živih bića se rada, a s dolaskom Brahmine noći bivaju sva uništena.

Brahma je rođen od Garbhodakashayi-Vishnua, druge ekspanzije u nizu tri-purusha-avatara. Garbhodakashayi Vishnu djelomična je kreacija Maha-Vishnua. Zapravo, s krajnje razine spoznaje, Brahma ne stvara živa bića. Na početku stvaranja svijeta on ima moć dati različite tjelesne oblike živim bićima prema djelatnostima koja su počinila tijekom prošlog milenijuma. Dužnost Brahme je buđenje živih bića iz uspavanosti i zaokupljanje obavljajem svojih pravih dužnosti. Različite vrste bića Brahma nije stvorio samo po svojoj hirovitoj ćudi, već mu je povjeren zadatak davanja različite oblika tijela tako da živa bića mogu djelovati u stvorenom svijetu. On je svjestan činjenice kako je samo oruđe u Božjim rukama i ne smatra sebe uzvišenim Gospodinom. Brahma, dakle, stvara svemir po uputama i nadahnuću Bhagavana, Božanske Osobe, Vishnua.

Vishnu

Vishnu je ekspanzija ili inkarnacija Boga, Krishne. Kada Krishna želi stvarati ovaj materijalni svijet, On to čini kroz svoju inkarnaciju Vishnua. To nam objašnjava Brahma-samhita u svojim stihovima. Postoje mnoge ekspanzije ili inkarnacije Krishne i sve su one jedna Svevišnja Osoba, Bhagavan. Ponekad indolozi pogrešno ubrajaju u Krishnine inkarnacije deve ili polubogove kao što su to Brahma, Shiva, Surva (polubog Sunca), Indra (kralj viših, rajskih planeta), Varuna (polubog mora), Agni (polubog vatre). Oni misle kako je vedsko obožavanje Boga politeističko, te da Vede govore kako je svejedno kojeg Boga obožavamo jer osoba ionako dobiva isti rezultat. Po njima, oni su samo različita lica i naličja jednoga Boga. No to nije točno jer vedski spisi poput Bhagavad-gite osuđuju takvo razmišljanje govoreći nam jasno o razlici između polubogova (deva) koji su isto tako samo živa bića kao i mi, ali opunomoćena posebnim moćima od Vishnua kako bi mogli kontrolirati određena zbivanja u svemiru.

Ako osoba obožava polubogove treba znati da su takvi blagoslovi kratkotrajni i da čak ni sami polubogovi ne mogu svojim obožavateljima podariti blagoslove ako ih ne odobri Vishnu. Obožavanje Vishnua jedino može donijeti oslobođenje od sanisare vječnog kruga rađanja i umiranja. Zato je pogrešno smatrati predanost Brahmi ili Shivi kao najvećoj dobrobiti, jer s razine neznanja i strasti osoba ne može spoznati Boga. Odlika vrline služi kao odskočna daska s koje se mogu transcendirati sve sile ili odlike materijalne prirode i spoznati vječni odnos s Bogom. Budući da su Brahma i Shiva nastali od Vishnua, možemo poštovati primjedbu Louisa Renoua koji kaže: “Uistinu, kao religija u strogom smislu riječi, hinduizam gotovo da može biti sažet kao Vishnuizam ili Vaishnavizam”.

Shiva

Shiva je nadzornik uništenja svemira u vrijeme razaranja. On također nadzire gnuu ili odliku neznanja, iako ne bi trebali zaključiti da je on osobno u neznanju. Jedno od njegovih imena je Ashutosha, koje upućuje da se vrlo lako zadovolji ponudama ili molitvama. Shiva prihvaća obožavatelje medu najpalijim bićima, uključujući duhove i asure, koji ga obožavaju radi materijalnih blagoslova (koje je lako dostići). Bhagavata Purana (12.13.16) izjavljuje: vishnavam yatha shambhuh – “Shiva je najveći vaishnava, bhakta ili štovatelj Vishnua”. U Padma Purani, Shiva govori svojoj supruzi Parvati: “Moja draga Parvati, postoje različite metode obožavanja, i od svih, obožavanje Božanske Osobe, Bhagavana, Vishnua ili Krishne, smatra se najuzvišenijim”.

Krunoslav Đurđević