Karmen Kos je hipnoterapeut i regresoterapeut, ali i doktorica znanosti kemije koja je osobnom transformacijom došla do svoje svrhe i rada iz Duše te pokrenula privatnu praksu i vrlo uspješno radi online hipnoterapiju.

Rođena je 1973. godine u Varaždinu, sada živi u Zagrebu u kojem se školovala. Diplomirala je kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 1998. god., a doktorirala analitičku kemiju 2007. god. na istom fakultetu. Više od 23 godine radila je u farmaceutskoj industriji u kojoj je ostvarila 2 uspješne karijere, prvo kao analitičar u laboratoriju na HPLCu, a zatim kao specijalist za intelektualno vlasništvo proučavajući patente.

Strast za učenjem i osobnim razvojem motivirali su ju da istraži kako praktično primijeniti snagu i potencijale uma u rješavanju konkretnih problema i u postizanju ciljeva.

Uz pomoć hipnoze kao terapeutskog alata, na siguran način, lako i brzo dolazi do podsvjesnih blokada, uvjerenja i trauma svojih klijenata te im kroz svoje Programe hipnoterapije pomaže da riješe brojne konkretne probleme koji ih opterećuju i umanjuju kvalitetu života.

Kako je tekao vaš put od doktorice znanosti kemije do hipnoterapeuta?

Moje putovanje i transformacija od doktorice znanosti kemije do hipnoterapeuta išlo je polako, ali temeljito, trajalo je godinama. Oduvijek sam bila radoznala, istraživački nastrojena, zainteresirana za razna područja, osobito za područja osobnog razvoja.

Nakon što sam doktorirala kemiju, što je bila kruna mojeg rada u laboratoriju, na visokotekućinskom kromatografu (HPLC) zbog obiteljske situacije preselila sam iz Koprivnice u Zagreb i unutar iste korporacije promijenila posao.

Uronila sam u svijet patenata i intelektualnog vlasništva, proučavajući lijekove s kemijske, farmaceutske, medicinske, ali i pravne strane. Prve godine tog rada bile su vrlo izazovne, učila sam kroz praksu jer je određenu molekulu lijeka trebalo sagledati s raznih strana istovremeno obraćajući pažnju na širi kontekst, ali i na detalje pazeći da mi pri proučavanju patenata ne promakne nešto bitno jer bi pravne posljedice moje pogreške za kompaniju mogle imati vrlo velike negativne financijske posljedice. Posao je bio vrlo odgovoran, a ja kao odlikašica i vrlo savjesna osoba željela sam ga raditi besprijekorno. Bilo je to vrlo stresno razdoblje jer je tada i dijete bilo malo, suprug je imao velikih izazova vezanih za posao, istovremeno smo pokrenuli i neke projekte vezane uz nekretnine, tako da je u jednom trenutku stradalo moje zdravlje.

Shvatila sam da trebam umiriti um, bolje se nositi sa stresom i pronaći način kako da još bolje iskoristim potencijale svog uma. Tako je krenuo moj osobni razvoj, prvo kroz pohađanje seminara Silva Metode, pa meditaciju, kroz praktičnu filozofiju, ezoteriju i čitanje self-help literature.

Emisija „Na rubu znanosti“ bila mi je omiljeni izvor o informacijama raznih rubnih područja znanosti. U toj emisiji prvi puta sam čula za Michaela Newtona, američkog psihologa i hipnoterapeuta koji je napisao knjige „Putovanje Duša“ i „Sudbina Duša“. Te knjige dale su mi drugačiji pogled na život, ali i na smrt i iako su izlazile iz uobičajenog okvira moje stvarnosti u srcu sam se osjećala vrlo povezano s tim konceptima.

No bez obzira na moj osobni razvoj kroz knjige i meditaciju, kroz racionalno promišljanje o svemu, životni izazovi su bili sve veći, a rezultati mojih nastojanja i rada nisu bili u skladu s onime što sam uložila.

Nezadovoljstvo životom, poslom i partnerskim odnosom bilo je sve veće. Propitivala sam se gdje griješim obzirom da sve radim po pravilima, s punim poštenjem i savjesno ulažući jako puno energije u odnose i posao, a za uzvrat dobivam nepoštovanje. U jednom periodu bilo mi je poljuljano samopouzdanje, samopoštovanje i neprimjetno je u mene ušla tuga koje taj tren nisam ni bila svjesna. Činilo se kao da sve radim pogrešno i sve radim protiv sebe.

Donijela sam neke teške životne odluke, otišla iz braka u kojem nisam bila sretna, ostavila gotovo sve stečeno iza sebe i krenula iz nule, ili bolje reći iz minusa na računu. Ali vrlo odlučna da otkrijem koji je moj pravi put, koja je moja svrha i misija u ovom životu, s namjerom da živim svoju autentičnost.

Otišla samo na svoju prvu hipnoterapiju s regresijom u prošle živote. Iako mi je to iskustvo dalo više novih pitanja nego odgovora javila se jasna i vrlo snažna želja u srcu da krenem na edukaciju za hipnoterapeuta. Međutim došlo je i do velikog konflikta unutar mene, mojeg racionalnog uma, tj. ega koji je posumnjao da se radi o sumanutoj misli koja će me odvesti na psihijatriju i moje želje srca koja je jednostavno znala da je to moj put. Trebalo je vremena da uskladim svoj um sa srcem, no kada smo zajedno krenuli na put edukacije za hipnoterapeuta više nije bilo povratka. Svaki slobodni trenutak od 2017-te posvetila sam učenju, traženju najboljih mentora koji će mi nesebično prenijeti znanje, a i danas učim, napredujem i kroz praksu i rad s klijentima kao i kroz daljnje edukacije.

Od kemičarke sam postala alkemičarka i sada pomažem ljudima da se maknu sebi s puta, da naprave veliku transformaciju na podsvjesnoj razini i riješe vrlo konkretne probleme koji ih opterećuju svakodnevnom životu. Postala sam katalizator promjena u životu mojih klijenata.

Koliko vam vaš analitički, znanstveni um pomaže ili odmaže u radu s ljudima?

Moj analitički i znanstveni um je moj veliki saveznik i alat u radu s klijentima. Svakom klijentu i njegovom problemu pristupam istraživački, vrlo zainteresirana tražeći uzroke na podsvjesnoj razini. Višegodišnje iskustvo pretraživanja patenata izvježbalo je moj um da lako uočavam detalje stalno imajući u vidu i širu sliku, tako da kroz razgovor s klijentom i istražujući njegova sjećanja iz djetinjstva i ranijeg perioda života u hipnozi, od postojećih puzzli kreiramo novu sliku i rješenje određenog problema.

Moj znanstveni, analitički um pomogao mi je da strukturiram vrlo jasan proces kroz kojeg vodim klijenta. Ta struktura daje jasan okvir i sigurnost klijentu, ali i meni da ćemo s lakoćom transformirati čak i teške traume kao i duboka negativna uvjerenja i blokade. Unutar te strukture ja sam vrlo intuitivna i koristim energetski rad, tako da klijent kroz jedan proces dolazi do promjene na više razina: na kognitivnoj, na emocionalnoj i na energetskoj pa čak i na duhovnoj razini. Zbog toga su rezultati u radu kroz moje Programe hipnoterapije brzi i trajni.

Što vas je motiviralo da otiđete iz sigurnosti korporativnog svijeta i pokrenete privatnu praksu kao hipnoterapeut i regresoterapeut?

Želja srca koja se javila još 2016-te bila je ta koja me povela na put transformacije, put učenja i kreiranja mojeg novog identiteta. Postignuti rezultati mojih klijenata često su fascinirali i njih i mene. Osjećaj radosti kada bih klijentu hipnoterapijom pomogla riješiti neki problem koji ga blokira godinama za mene je imao daleko više smisla nego napraviti kompleksnu patentnu pretragu. Svaki riješeni problem davao mi je potvrdu da je to moja svrha, strast i misija za ovaj život.

Korpracija mi je davala financijsku sigurnost, poštovanje kolega i nadređenih, predvidivost i stabilnost. Nisu postojale neke vanjske okolnosti koje bi me tjerale iz kompanije u kojoj su me voljeli i cijenili i koja mi je više od 23 godine davala kruh na stol, a ja sam joj bila lojalna i važan dio njezine strukture. Ali želja srca da živim svoju autentičnost, svoju svrhu i strast, da hipnoterapijom pomažem ljudima bila je snažna i ona me povela na neizvjestan put poduzetništva, put izgradnje privatne prakse od nule.

Javljali su se egzistencijalni strahovi kako će me klijenti pronaći kad većina ljudi uopće ne zna što je hipnoterapija i što se sve njome može postići, koji problemi riješiti ili pak postoje mnoge zablude i strahovi vezani uz hipnozu, kao i neetičan rad pojedinaca. No zadala sam si zadatak da ću napraviti sve što mogu i znam da ljudima s našeg govornog područja približim ovu vrijednu terapeutsku metodu, da radim etično i s najvišim standardom.

Vjerovala sam da će kvaliteta, posvećenost i rezultati biti ti koji će mi pomoći da izgradim privatnu praksu i sada ubirem plodove tog rada. Sve više ljudi zna za mene, preporučuju me, zahvaljuju i meni i Bogu što su me našli da im pomognem u rješavanju problema koji ih blokiraju.

Znam da sam donijela najbolju odluku, a radost, ispunjenost, smisao i svrha su moja svakodnevica.

Što je ustvari hipnoza, a što hipnoterapija i kako mogu pomoći ljudima? Gube li klijenti vlast nad sobom dok su u hipnozi?

Hipnoza je prirodno stanje uma, najčešće je to opušteno stanje fokusirane pažnje u kojem je osoba sugestibilnija i s lakoćom zaobilazi kritički faktor uma. U hipnozu se najčešće ulazi (inducira) opuštanjem tijela i uma, a tada mozak radi u području alfa moždanih valova (od 7,5 do 13 Hz), a kod još dubljeg opuštanja čak i u području theta moždanih valova (od 4 do 7,5Hz). Svaka hipnoza je samohipnoza, klijent ima potpunu kontrolu, svjestan je svega, nije u snu, sve čuje i razumije, svega se sjeća i može normalno razgovarati sa mnom dok je u hipnozi. Kada je osoba u hipnozi olakšana je komunikacija između svjesnog i podsvjesnog dijela uma, olakšan je pristup sjećanjima i potisnutim emocijama.

U hipnoterapiji kroz strukturirani i vođeni proces klijent svojem podsvjesnom umu dozvoljava da više dođe u prvi plan kako bismo lakše došli do uzroka problema ili nekog uvjerenja, kako bi lakše i brže došlo do promjene. Hipnoterapija je učinkovita pomoć kod mijenjanja ograničavajućih ili negativnih uvjerenja, koja su često povezana s teškim i neželjenim emocijama. Ona je odličan alat za razvoj svjesnosti i za duhovno buđenje, za bolje razumijevanje sebe, drugih i svijeta oko sebe.

U hipnozi i tijekom hipnoterapije klijent nikako ne gubi vlast nad sobom, već dapače lakše dolazi do onog autentičnog sebe koji je spreman osloboditi se neželjenih uvjerenja, blokada i traumi kako bi živio i ostvario svoj pun potencijal.

Gdje ste se školovali za hipnoterapeuta? Koja znanja imate da biste bili kompetentni za terapeutski rad?

Moj mentor je Mark Beale, međunarodni trener koji je osobno radio s tisućama ljudi iz preko 60 zemalja te obučio desetine vrhunskih hipnoterapeuta diljem svijeta. Zaista sam sretna i ponosna što mi je nesebično prenio svoje znanje. Kod njega sam se certificirala za 4 razine hipnoterapije tako da sam sada klinički hipnotizer, hipnoterapeut dobne regresije u ovaj život (djetinjstvo), hipnoterapeut s regresijom u prošle živote i hipnoterapeut s regresijom u vrijeme između života (bavim se Duhovnom regresijom).

Upravo sam pri završetku opsežne dvogodišnje edukacije Propedeutika psihoterapije koja je zakonom propisana za one koji se žele baviti psihoterapeutskim radom kao savjetodavni terapeuti. Tu sam stekla temeljno znanje iz opće psihologije, razvojne psihologije, teorija ličnosti, psihoterapijskih tehnika i teorije, iz psihijatrije, rehabilitacije, itd. Vrlo vrijedno iskustvo bila mi je klinička praksa u Klinici za psihijatriju „Vrapče“, kao i psihosocijalna praksa kroz razgovor sa ženama koje su oboljele i liječene od raka.

Uz to sam učila i od brojnih drugih učitelja kroz razne tehnike i modalitete tako da sam Intuitive and Success Coach, naučila sam energetske tehnike, osnove NLPa, a trenutno sam i na Coaching Akademiji. Jako puno sam naučila u radu s preko stotinu klijenata i stekla puno iskustva, pa na taj način poliram svoje terapeutske vještine.

Učila sam i u životnoj školi nadilazeći mnoge svakodnevne probleme kao majka, supruga, kao kolegica i stručnjakinja u korporaciji, učila sam i kroz iskustvo razvoda.

Susrećete li se često sa nepovjerenjem ili predrasudama o hipnozi i hipnoterapiji?

Na početku moje privatne prakse bila sam vrlo iznenađena kako ni mnogi intelektualci koji imaju visoku naobrazbu i otvoreni pogled na život ne znaju što su hipnoza i hipnoterapija. Svako neznanje može imati podlogu za nepovjerenje i predrasudu. Na žalost uz hipnozu su vezane mnoge zablude, pa čak i kod onih koji se bave „nehipnotičkom“ regresijom jer na žalost ne znaju točnu definiciju hipnoze. Hipnoza nije ni mistična ni opasna, već dapače znanstvenim istraživanjima dokazana metoda za transformaciju i može ju se koristiti za rješavanje brojnih problema. Postoje na tisuće znanstvenih radova i istraživanja koja potvrđuju dobrobiti hipnoze i hipnoterapije. U anglosaksonskom svijetu vrlo često hipnoterapiju rade liječnici i psihijatri u bolnicama i poliklinikama, a svjetski poznata Klinika Mayo je jedna od njih.

Na mojim otvrenim online predavanjima, kao i na mojem YouTube kanalu „Snaga podsvijesti“ demistificiram hipnozu, educiram ljude i razbijam zablude i predrasude. Vjerujem da će tih starih zabluda, nepovjerenja i predrasuda o hipnozi i hipnoterapiji biti sve manje i da će ljudi uvidjeti brojne prednosti i koristi koje im hipnoterapija može donijeti.

Hipnoterapiju radite online, koliko je to sigurno? Koje su prednosti i mane rada online hipnoterapije?

Hipnoterapija se na vrlo siguran način može raditi online preko Zooma, Teamsa ili nekog sličnog programa za video poziv. Moraju biti zadovoljeni neki osnovni tehnički uvjeti kao što su da klijent ima laptop ili tablet, stabilnu internetsku vezu i da kod kuće osigura neometano vrijeme za sebe, tako da ga tijekom hipnoterapije ne ometaju ukućani niti kućni ljubimci. Klijent ne može ostati u stanju hipnoze ili „zaglaviti“ u hipnozi jer hipnoza je prirodno stanje uma u kojem je klijent budan, sve čuje, sve razumije, svega se sjeća, klijent je u kontroli i može razgovarati s hipnoterapeutom. Može ispričati o tome kako se osjeća, može se lakše dosjetiti nekih događaja i doživljaja iz ranijeg perioda života ili iz djetinjstva. Klijent u svakom trenutku može samovoljno prekinuti to stanje na način da otvori oči i preusmjeri svoju pažnju na neku drugu aktivnost. U slučaju prekida internetske veze ili struje klijent otvaranjem očiju i svojom namjerom izlazi iz hipnoze, no ukoliko to želi, ponovnim uspostavljanjem internetske veze u svega par minuta može ponovno mojim vodstvom ući i isto stanje hipnoze.

Prednosti online hipnoterapije su brojne jer klijent može biti na terapiji iz sigurnosti svojeg doma gdje je opušteniji i mirniji bez obzira u kojem dijelu svijeta živi. Ne mora putovati u drugi grad ili državu da bi radio sa mnom. Hipnoterapiju je najbolje raditi na materinjem jeziku, tj. na jeziku kojeg je klijent govorio i slušao u prvih 10 godina života jer je u tom periodu stvorio brojna uvjerenja, a možda čak doživio i neke traume za koje je potrebno terapeutsko rješavanje.

Iz ovog balkanskog govornog područja na desetine tisuća ljudi živi i radi u inozemstvu tako da je online hipnoterapija prilika za njih da svoje probleme riješe na materinjem jeziku s teraputom koji razumije njihov mentalitet. Do sada sam već radila s brojnim klijentima koji žive u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Mađarskoj, Srbiji, Sloveniji, Švedskoj, Finskoj, Irskoj, Velikoj Britaniji, pa čak i u Saudijskoj Arabiji i Americi, naravno sve su to ljudi koji su odrastali na području bivše Jugoslavije i govore naš jezik.

Koji su najčešći problemi ili izazovi zbog kojih vam se klijenti javljaju na hipnoterapiju?

Zaista je vrlo širok spektar problema i izazova koje sam rješavala kroz moje Programe hipnoterapije, a vrlo često su vezani uz razne anksioznosti, strahove (npr. strah od leta avionom, strah od vožnje auta, strah od javnog nastupa, itd.), prevelike zabrinutosti, prevelikog stresa, zatim probleme zbog manjka samopouzdanja, manjka samopoštovanja, nemogućnosti postavljanja jasnih granica i reći NE, osjećaja manje vrijednosti, osjećaja nedovoljnosti i neprihvaćenosti, zatim razni problemi u partnerskim, obiteljskim ili poslovnim odnosima.

Ovo su tek osnovne podjele na vrste problema, no svaki klijent ima svoju životnu priču koja ga je oblikovala i dovela do mjesta na kojem je sada gdje uočava da se ne može sam iščupati iz neželjenog stanja, situacije ili rupe u kojoj se nalazi. Zbog toga moj individualni pristup u kojem posvećeno pripremim Program hipnoterapije za svakog klijentu daje jako dobre rezultate. Nema šablone, postoji jasna sruktura, ali unutar nje vrlo individualni pristup svakoj osobi.

Tko si ljudi koji potraže pomoć hipnoterapeuta? Ispričajte nam neki konkretan primjer.

Ljudi koji mi se jave na hipnoterapiju su ljudi koji imaju želju i spremni su riješiti svoj problem na dubljoj podsvjesnoj razini, da otkriju uzrok i naprave transformaciju na podsvjesnoj razini kako bi osvijestili svoja uvjerenja, neželjene obrasce ponašanja, a često i traume. Neki od njih su već ranije potražili pomoć kroz konvencionalne metode kao što su psihoterapija i coaching, neki kroz alternativne metode kao što su bioenergija, reiki, theta healing, energetska iscjeljivanja, neki kroz osobni razvoj čitajući self-help literaturu ili pohađajući neke grupne programe, no nisu uspjeli doći do uzroka problema i transformirati ga na podsvjesnoj razini.

Vrlo često kažu. „Ja znam što je moj problem, shvatila/o sam, ali ne uspijevam ga riješiti sam/a.“ Doći do informacije često ne znači doći i do transformacije, jer informacija je tek jedan od koraka na putu transformacije.

Moji klijenti su često osobe koje se i same bave terapeutskim radom, bilo da su psihoterapeuti ili se educiraju za psihoterapeute ili se bave nekom vrstom iscjeljivanja (reiki, theta healing, energetski radnici, itd.).

Dođu mi i ljudi koji se godinama nose sa svojim problemima jer misle da im nema pomoći, pa nikada nisu bili na psihoterapiji ili bilo kojoj drugoj vrsti alternativne terapije.

Po godinama i obrazovanju su različiti jer dolaze i oni koji imaju oko 20 godina kao i oni koji imaju preko 60 godina, raznih su struka, od medicinskih sestara, konobara do liječnika, ekonomista, profesora i do doktora znanosti.

Dolaze mi privatni poduzetnici, ljudi koji rade u korporacijama i oni koji su na rukovodećim, direktorskim pozicijama. Dolaze mi oni koji iz korporativnog svijeta žele napraviti transformaciju i raditi ono što je njihova svrha i rad iz Duše. Znaju da sam prošla taj put, izašla iz korporacije i postala terapeut, ali sam i privatna poduzetnica jer imam Obrt. Znam koji strahovi, sumnje i nesigurnosti se u njima javljaju kada žele napustiti stari identitet i strukturu, a novi identitet i strukturu još nisu izgradili.

Važno je naglasiti da radim sa psihički zdravim ljudima, tako da onima koji imaju dijagnoze kao što su šizofrenija, bipolarni poremećaj i razne psihoze hipnoterapiju ne bih preporučila, već liječenje uz kontinuirani nadzor psihijatara i psihoterapeuta.

Primjera i uspjeha mojih klijenata zaista ima mnogo. Zbog toga sam pokrenula serijal video priča o uspjehu mojih klijenata na mojem YouTube kanalu „Snaga podsvijesti“.

Toplo preporučujem čitateljima da pogledaju te priče o uspjehu jer bi se mogli iznenaditi koje probleme smo uspjeli riješiti u tako kratkom vremenu, a moglo bi ih motivirati da konačno potraže pomoć i riješe svoje probleme s kojima se godinama nose.

Link na YouTube kanal je:  https://youtu.be/xojh9LnydG8

Osim hipnoterapijom bavite se i regresoterapijom, koja je razlika? Što je regresoterapija?

Regresoterapija je uobičajeni naziv za hipnoterapiju s regresijom u prošle živote, ali i za regresiju u vrijeme između života. To je tema koju sam otkrila uz Michaela Newtona i njegove knjige kako sam spominjala ranije i koja me motivirala da upravo kroz hipnoterapiju krenem rješavati svoje probleme, krenem putem transformacije. Široka je i duboka to tema, a ovom vrstom hipnoterapije istražujemo karmičke uzroke nekih ponašanja, uvjerenja, problema, a moguće je istraživati i karmičke odnose.

Hipnoterapija s regresijom u prošle živote pretpostavlja da imamo jedno duhovno tijelo, tj. Dušu i da imamo mnoga fizička tijela u koja se reinkarniramo. Duša je vječna, ona može bivati u duhovnom i materijalnom svijetu. Dok je u materijalnom svijetu kaže se da je inkarnirana u fizičko tijelo. Nakon smrti Duša napušta fizičko tijelo, odlazi u Duhovni svijet, tamo boravi određeno vrijeme, a nakon toga ponovno se inkarnira u neko novo tijelo i živi novi životni ciklus u fizičkom tijelu. Tako da se Duša prenosi u svaki život, pa tako i u ovaj naš sadašnji život.
Kroz mnoge cikluse življenja u različitim tijelima Duša ima razna iskustva, poteškoće, probleme, emocije i kroz svoje djelovanje kroji svoju sudbinu za svaki fizički život, ali i za buduće živote kroz princip karme. Moguće je da iz prošlih života dođe do prijenosa emocionalnih i mentalnih obrazaca, kao i do prijenosa karmičkih obrazaca koji mogu povoljno ili nepovoljno djelovati na sadašnji život.

Tu vrstu hipnoterapije radimo kako bismo osvijestili i transformirali neželjene karmičke obrasce, zaista ih ostavili u prošlosti i na taj način riješili konkretne probleme iz sadašnjeg života. Nisu svi uzroci naših problema i izazova u prošlim životima, tako da je moja preporuka klijentima da prvo potražimo uzroke problema u ranijem periodu ovog života, u adolescenciji ili djetinjstvu, pa ako na taj način ne dođemo do željenih rezultata već rješenje bude djelomično, tek tada radimo hipnoterapiju s regresijom u prošle živote. Idemo još dublje u podsvijest.

Kako vidite budućnost hipnoterapije u Hrvatskoj?

Hipnoterapija je vrlo razvijena u anglosaksonskom svijetu. Sustavno je znanstveno istraživana još od 70-tih godina prošlog stoljeća. U svijetu se njome bave psiholozi, psihoterapeuti, liječnici, ali i educirani entuzijasti kao što sam ja koji su spremni posvetiti svoje vrijeme, energiju i novac kako bi stekli opsežno znanje za duboki terapeutski rad.

Dobar hipnoterapeut svakako treba biti educiran, imati visoke etičke i moralne standarde, empatiju, a rekla bih i poziv da se bavi terapeutskim radom.

Svojim posvećenim radom, educiranjem šire javnosti i postavljam novih i viših standarda za hipnoterapeutski rad pridonosim razvoju hipnoterapije u Hrvatskoj, ali i šire jer radim online s klijentima iz inozemstva.

Sigurna sam da će hipnoterapija u budućnosti i na ovom našem govornom području biti prepoznata kao vrlo vrijedna i učinkovita terapeutska metoda za rješavanje brojnih problema i izazova. Vjerujem da hipnoterapiju na našem govornom području čeka svijetla budućnost.

Kako vas ljudi mogu potražiti, stupiti u kontakt s vama i postati vaši klijenti?

Mogu me potražiti na mojoj web stranici, na YouTube kanalu „Snaga podsvijesti“, na Facebooku i Instagramu.

Dostupna sam za direktni kontakt na e-mail adresi: [email protected]  tako da sa mnom mogu zakazati besplatne zoom konzultacije od 15-tak minuta na kojima će mi ispričati koji svoj izazov ili problem žele riješiti, a ja ću im ponuditi najbolje terapeutsko rješenje kroz neki od mojih individualnih Programa hipnoterapije.

Hipnoterapiju radim online i nije važno u kojem dijelu svijeta živite. Da biste bili na hipnoterapiji sa mnom na siguran i udoban način ne morate putovati dalje od svojeg dnevnog boravka i dalje od zaslona vašeg laptopa, tableta ili mobitela.

Ako imate neki konkretan problem ili izazov i prepoznali ste da vam svojim terapeutskim radom mogu pomoći javite se za besplatne zoom konzultacije.

Direktni kontakt:
https://www.karmen-kos.hr/index.php/kontakt

YouTube kanal „Snaga podsvijesti“:
https://www.youtube.com/watch?v=xojh9LnydG8

Web: https://www.karmen-kos.hr