Mjesec utječe snažno na ženu, na njenu psihu, emocije, fizičko tijelo. Nekada su žene imale, a neke i danas imaju jedan od dva osnovna menstrualna ciklusa; onaj Bijelog mjeseca i Crvenog mjeseca. Najpoznatije su ipak 4 faze koje odgovaraju i godišnjim dobima gdje je faza Djevice sukladna s proljećem, ljeto s fazom Majke, jesen sa Čarobnicom i zima s Vješticom/Staricom.

atma.hr – 52
Mjesec utječe snažno na tekućine u ženskom tijelu, na nakupljanje vode u organizmu i posebno na mjesečnicu koja se odvija u suodnosu sa lunarnim ciklusom. Šteta je da žene ne uče o ovom međuodnosu i ne proučavaju svoj vlastiti suodnos sa Mjesecom. Uči se prvenstveno prateći Mjesec u sebi kroz menstrualne faze. Na taj način žena se uči o sebi samoj, razvija se i raste. Shvaća sebe dublje i kompletnije na emotivnoj, mentalnoj i tjelesnoj razini.

Ritam ženinog života ali i njeno shvaćanja života je ciklično. On se u ciklusima odvija na mjesečnom i godišnjem nivou, ali i fazama života žene.

Hormoni na cikličnoj bazi mijenjaju sva tri ženska tijela, i/ili forme; fizičko tijelo, mentalno i emotivno. Ciklično znači u stalnoj mijeni, promjenjivo u ciklusima, ali promjenjivo.

Potrebno se pomiriti sa time, to je biološka činjenica. Potrebno je shvatiti blagodati ciklične prirode i spoznati najoptimalnije funkcioniranje u njoj, te prestati težiti linearnoj prirodi muškarca. Tako se samo mučimo.

Razumijevanjem prirodne cikličnosti ženu oslobađa straha, srama, poniženja, dvojbi i daje joj veću samopouzdanje, potporu, razumijevanje, opraštanje, brižnost i ljubav. Brižnost i ljubav sebe same, sebi samoj. Prestaje lupati glavom o zid jer je „hirovita, jer ne zna što bi htjela od odnosa, od dana….jer je kriva“ … jer je vječito nešto kriva! Kriva jer nije linearna i pravocrtna kao muškarac.

Kako se to uči? Možete otići na neku žensku radionicu. Ili možete početi proučavati literaturu i sa ženskim prijateljicama otvoreno pričati o tome i razmjenjivati iskustva. Što dublje budete ulazile u tematiku, stjecati ćete sve više dragocjenih uvida o sebi.

Dakle svaki ženin mjesec je cikličan. On ovisi o njenom unutarnjem menstrualnom satu. On vrti svoj ciklus, doduše u nježnijim valovima, čak i davno nakon što se menstruacija fizički završi, skoro do kraja ženinog života. Komunikacija između žene i njene ženske utrobe dvosmjerna je, živa.

Može biti izvor velikog učenja i pomoć u otkriću onoga što se na podsvjesnom nivou događaju unutar i oko nje. Unutarnji organi nisu samo fizička već i energetska tijela pa i onda kada su uklonjena (maternica, jajnici) oni i dalje postoje na energetskoj razini.

atma.hr – 52
2 osnovna menstrualna ciklusa

Nekada dok nismo živjeli u betonskim zgradama nego u Prirodi i sa prirodom, mjesečni ciklus žena bio je u punom suglasju sa lunarnim ciklusom Mjeseca. Tada smo provodili puno vremena sa licem na suncu i glavom pod mjesečinom. Tako je bilo sve do unazad par stotina godina.

Podržane hranom iz prirode i vibracijama prirode, životinjama i dahom sveg Živog žene su bile unutar toga vala. Tada su žene imale (a neke i danas imaju) jedan od dva osnovna menstrualna ciklusa; ciklus Bijelog mjeseca i ciklus Crvenog mjeseca.

banner za knjige akasha

good night 3027664 1920Ciklus bijelog mjeseca označavao je menstrualni ciklus u kojem se ovulacija događa na ili neposredno uokolo punog mjeseca. Taj ciklus slavio se kao ciklus plodnosti u većini starih religija, bio je svojstven mlađim, plodnim ženama, ali i ženkama iz životinjskog svijeta. Začeće na puni mjesec koji je vrlo snažno podupirao Život značilo je, i kod ljudi, porođaj na puni mjesec. Ovaj ciklus je najpoželjiniji za zdravlje i plodnost u smislu djece, stvaranja fizičkog obilja i sl. Najpoželjniji je i za zajednicu jer se u ovom ciklusu žena prirodno daje na uslugu i služenje zajednici. Takav ciklus se nazivao ciklus „dobrih majki“.

moon 2146596 1920Drugi ciklus, ciklus Crvenog mjeseca označavao je ovulaciju u vrijeme mlađaka, tamne faze mjeseca, te menstruacije u vrijeme punog mjeseca. Ponekad je pun mjesec crven ili narančast te se smatralo da je crven od menstrualne krvi žena koje su tada imale krvarenje. Ovaj ciklus također izuzetno prirodan i u skladu sa lunarnim fazama svojstveniji je ženama koje su prošle period prirodne plodnosti i snažne težnje za fizičkim i više su okrenute prema sebi, duhovnosti, onostranom, kreativnom. Ovaj ciklus smatrao se ciklusom „zlih žena“ jer su žene u tom ciklusu bile više svoje, usmjerene na svoje živote i nisu dopuštale da njihov život i djelovanje bude isključivo na služenje zajednici.

Oba ciklusa su u redu, oba nose svoje izazove ali i vrline, oba izranjaju iz Prirode same. Radom u velikim ženskim kolektivima i živeći u zgradama često je ciklus žena pomaknut na drugi način ali još uvijek ima svoj redoviti ciklus koji se ponavlja svakog mjeseca.

atma.hr – 52
4 faze menstrualnog ciklusa

Sam menstrualni ciklus svake žene prolazi kroz 4 faze. Različiti pokreti ženske duhovnosti nazivaju te faze različitim imenima. Često su to nazivi božica iz starih religija gdje je svaka od njih karakteristikama bila utjelovljenje jedne od menstrualnih faza. Tumačenja i učenja ima zaista puno. Za ovu prigodu koristiti ću nazive koje je iznijela Miranda Gray u knjizi Crveni mjesec, nazivi koji se već dugo koriste za opis dijelova menstrualnog ciklusa.

Znači izmjena ovih faza, koje se i hormonalno realno dešavaju uzrokuju ženinu cikličnu promjenjivu prirodu. Ponavljamo, ova ciklična promjenjiva priroda daje mogućnosti ženi da sagleda stvari, problem, iz više uglova, perspektiva, stvarnosti i mogućnost da se vidi cjelovitija slika.

banner za knjige mudre

Prva faza pod nazivom Djeva/Djevica traje od završetka menstruacije do vremena uokolo ovulacije. Ova faza označava vrijeme kada se žena voli socijalizirati, kretati se među ljudima, svježa je, odmorna, puna elana, vesela, seksualna, kreativna i ispucava nove ideje i planove bez problema. Negativna strana može biti što tada žena pod osjećajem snage i samopouzdanja može puno toga obećati da će napraviti, odraditi, pod naletom veselja može premalo razmišljati o posljedicama i biti pomalo naivna, ali ni to nije uvijek loše!

Druga faza pod nazivom Majka je faza uokolo ovulacije sa ovulacijom kao centralnim događajem. Ona označava vrijeme kada žena zanemaruje sebe i jako se otvara spremnosti da bude nesebična i majčinska, prema drugima. Tu se žena daje, daje i daje, nakuhava, poziva mnogobrojne goste, uživa udovoljiti drugima, brižna je i nježna, zrači toplinom i skladom. Negativna strana je što tada u život može pustiti ljude koji su u „vječitim problemima“ koji vječito cmizdre i odbijaju preuzeti odgovornost za svoj život. U toj fazi ženi ne smeta da je vječito rame za plakanje i pomoć mnogobrojnima ali to može postati problem kada izađe iz te faze. Takvi ljudi se mogu naljutiti jer im se „izmaklo utočište i pomoć“. Seksualnost sa partnerom u ovoj fazi prožeta je dubokom emocijom ljubavi i služenja.

Treća faza pod nazivom Čarobnica je vrijeme nakon ovulacije te tijekom predmenstrualne faze sve do trenutka same menstruacije. U ovoj fazi žena se ponovo okreće sebi, počinje snažnije osjećati zakopano podsvjesno i duhovno, raste intuicija, uvidi i nadahnuća. Ako se previše nijekala ili radila na svoju štetu u prethodnim fazama PMS može biti gnjevan i buran. Potreba za čišćenjem koja se javlja kod nekih žena je nagon da se napravi reda u nagomilanom smeću, i u prenesenom značenju. Seksualnost koja se tada javlja je zov iz dubine utrobe, povezana sa željom za metamorfozom, transformacijom, uronjena duboko u mistično.

atma.hr – 52
Četvrtak faza pod nazivom Vještica/Starica je vrijeme menstruacije. U ovoj fazi žena je u potpunosti omeđena granicama svoga bića i ostatak svijeta ju ne zanima. Vrlo iskonski osjeća svoju bit i boju svog Sebstva. Vrlo je izražena potreba za tišinom, mirom, zaštićenom sredinom i „gnijezdom“. Vrlo je izražena intuicija, snovi, viđenja, uvidi, puno jasnije se vide obrasci pozadine stvari, događaja negoli je to u drugim fazama. Vidi se jedna šira slika ali bez potrebe za reakcijom, akcijom, planovima. Naglasak je samo na shvaćanju i uvidu. U ovoj fazi posebno je naglašena ženina povezanost sa duhovnim ali i drvenim energijama i učenjima.

Znači svaki mjesec svaka žena prolazi ove 4 faze. Najoptimalnije je kada su one poklopljene sa lunarnim ciklusom Mjeseca na jedan od dva načina; da faza Majke odgovara vremenu punog mjeseca a faza menstruacije vremenu tamne faze mjeseca, ili je to zaokrenuto za 180 stupnjeva pa se ovulacija događa za vrijeme mlađaka a menstruacija za vrijeme punog mjeseca. Ako je menstrualni ciklus poklopljen na ove načine ženi je puno jednostavnije, ugodnije u svojoj koži da proživi svoj mjesec. Sve teče jednostavnije, manje je izražen PMS, manje je ljutnje, tuge i drugih negativnih emocija, više suglasja sa sobom, više energije i lakoće u prihvaćaju sebe.

Bitno je u osnovi da se žena prati i zna u kojoj je fazi svog mjesečnog ciklusa. Kada se više boravi u prirodi menstrualni ciklus se često pomakne na način da se vremenom usklađuje na prirodni ritam pa to zna uzrokovati prolazne disbalanse.

BOGINJE NE STARE

Osim svakomjesečnog ciklusa ove iste faze odgovaraju i godišnjim dobima gdje je faza Djevice sukladna sa proljećem, ljeto sa fazom Majke, jesen sa Čarobnicom i zima sa Vješticom/Staricom.

Osim ovog usklađenja žena i prirodno u većim vremenskim fazama prati ritam ovih faza pa je faza Djevice označena kao faza do (danas) kasnih dvadesetih godina, faza Majke od kasnih dvadesetih do četrdesetih godina, faza Čarobnice od četrdesetih do pedesetih tj završetka menopauze te faza Vještice/Starice vremenu smiraja nakon fizičkog završetka menstrualnog ciklusa.

Osim toga ove faze koje možemo gledati i kao arhetipove koji često po prirodi i karakteru žene znaju obojati cijeli njen život. Tako neke žene imaju vječitu energiju djevojčice čak do duboke starosti a neke žene od najranije mladosti su pravi majčinski tipovi i ta aura ih prati cijeli život. Isto je i sa ostala dva arhetipa.

Bitno je da svaka žena prvo prati svoj osobni menstrualni ciklus i faze unutar kojih se nalazi, da ima na umu godišnje doba unutar kojeg se nalazi i razmisli o tome koji joj je primarni ili prevladavajući arhetip i kao takvu se prihvati. Ne postoji krivi arhetip ili pravi, ne postoji poželjniji ili manje poželjan, svi su jednako dobri i jednako vrijedni.

U ovom vrlo plošnom i skraćenom prikazu samo je jedno bitno. Da se žena prestane kriviti jer nije uvijek ista i jer nije kao druge žene oko nje, njena majka, sestre, prijateljice. Sve smo različite, jednako vrijedne i nevjerojatno bogate, multidimenzionalne i komplekse. U tome je ljepota! Treba naučiti uživati u njoj i produbljivati ju.

atma.hr – 52
Kada smo u fazi Djeve ne srljati bezglavo u novu ljubav nego pričekati da vidimo kakve će uvide, razmišljanja donijeti ostali dijelovi ciklusa. Kada smo u fazi Majke ne okrivljavati se jer imamo potrebe biti svima na usluzi. Kada smo u fazi Čarobnice ne lupati se krivnjom po glavi imamo potrebu za samoćom, duhovnosti i promišljanjem. Kada smo u fazi Vještice prepustiti se ognjištu i domu i ne forsirati se na druženja i komunikaciju sa ljudima koji nam tada ne pašu.

Shvatiti cikličnost, stalnu mijenu i pomiriti se sa sobom. To nam rade naši hormoni, to nam radi utjecaj lunarnih faza Mjeseca, sve će doći na svoje samo treba pustiti vremenu da odradi svoje. I biti nježne prema sebi, biti podupiruće, hrabre, ustrajne, pune razumijevanja i bez krivnje. Bez krivnje jer nismo linearne kao muškarci. Jer smo druga bića, jer smo žene.

Vezano uz ova učenja pogledajte i link na žensku radionicu gdje se uči i na puno drugih razina shvatiti svoju prirodu i pomiriti se sa njim, za sretniji, zdraviji, ispunjeniji život. Link radionica BUĐENJE SVETOSTI ŽENE

Napisala: Martina Bogdanić / studio-martina-natura.hr