“Kao što utjelovljena duša u ovom tijelu prolazi kroz dječaštvo, mladost i starost, tako u trenutku smrti duša prelazi u drugo tijelo. Razborita osoba nije zbunjena takvom promjenom.” – Bhagavad-gita 2.13 Svako živo biće je osobna duša koja mijenja svoje tijelo u svakom trenutku, manifestirajući se ponekad kao dijete, ponekad kao mladić ili djevojka, a ponekad kao starac. A ipak, u tijelu je prisutna ista duhovna duša, koja ne podliježe nikakvoj promjeni. Ta osobna duša na kraju mijenja tijelo u trenutku smrti i prelazi u drugo tijelo.

Danielle from Anthony Cerniello on Vimeo.