Foto: pixabay.com

atma.hr – 47

Zvuk je nositelj materije.

Prema najnovijim znanstvenim teorijama (poput teorije strune) cijelokupno materijalno postojanje, cijeli univerzum počiva na titrajima, poput onih na žicama glazbenih instrumenata, te je velika kozmička zvučna simfonija.

U Bibliji je također rečeno: “U početku bijaše riječ”… Velika je uloga zvuka i na naš svakodnevni život, naše raspoloženje i zdravlje te je izuzetno bitno kakvom se zvuku izlažemo, što slušamo i od koga.

Misli su također suptilno očitovanje zvuka te je vrlo korisno raditi i na kvaliteti svojih misli. Donosimo vam nekoliko zanimljivih ‘zvučnih’ istraživanja…

HANS JENNY (1904-1972)

švicarski fizičar, umjetnik i prirodoslovac

… je bio zainteresiran u odnose između zvučnih valova i materije te je izveo niz znanstvenih eksperimenata snimanjem vizualnih očitovanja zvučnih valova različitih frekvencija na različitim medijima.

Koristio je kristalne oscilatore te izumio instrument nazvan tonoskop kako bi se omogućilo promatranje efekta ljudskog glasa u stvaranju oblika i pokreta. Tijekom razdoblja od 14 godina studiozno je zabilježio i dokumentirao svoja otkrića. 1967. je objavio knjigu Cymatics: A Study of Wave Phenomena u dva sveska s više od 350 fotografija svojih eksperimenata.

U jednom je trenutku dr. Jenny pokazao interes za vedskim Yantrama.Yantra je mandala koja odgovara određenom zvuku, ili mantra, koji pak predstavlja određeno božanstvo. Možda je njegovo najčešće publicirano istraživanje njegov pokus koji dokazuje odnos između Sri Yantre i vibracije zvuka OM.

Dr. Jenny je stavlio pijesak na membranu te pomoću tonoscopa počeo vibrirati zvuk Om. U početku su vibracije proizvele krug, koji se onda počeo puniti koncentričnim kvadratima i trokutima, a kad su se zadnji zvuci počeli utišavati, eksperiment je ostavio isti geometrijski uzorak kojeg ima i Šri Yantra. Njegova je precizna metoda svaki put ostavljala isti rezultat.

Dr. Jenny je također na tonoskopu eksperimentirao i s jezicima. Otkrio je da kada su izgovarani samoglasnici na sanskrtskom jeziku, pijesak bi poprimio oblik pisanog daiva-nagari karaktera tih vokala. S druge strane, njegovi eksperimenti s modernim jeziku bi uglavnom proizveli kaos.

Što više proučavamo ove pojave, dolazimo do shvaćanja kako je zvuk kreativni princip. Mora se smatrati iskonskim. Mi ne možemo reći, u početku je bio broj, ili u početku je bila simetrija, itd.Oni su sami po sebi nisu kreativna moć. Takva je moć svojojstvena jedino zvuku.” (Dr. Hans Jenny, Cymatics, Vol. 2, p.100, cited at “Sound Wave Energy“)

atma.hr – 39

Primjer Cymatics eksperimenta

* * *

Niels Bohr (October 71885 – November 181962) je smatrao da su elektroni zapravo lokalizirani zvučni valovi. Materijalne forme su samo različite valne frekvencije koje titraju pred našim očima kao slike na kino platnu. Cjelokupni materijalni svijet je zapravo jedna vrsta titrave realnosti sa zvukom kao osnovom.

Čovjek, koji je duhovno biće, uhvaćen je u gledanju tih struktura kao gledalac u kinu koji zbog identifikacije s njima, privremene slike svijeta iluzije prihvaća kao stalne i istinite. Sama priroda materije je da iskače iz organiziranosti, tj. da se raspada pod utjecajem vremena. Poznavanje moći zvuka omogućavalo je neslućene manipulacije materijom.

I suvremena empirijska istraživanja govore o nesumnjivom utjecaju zvuka, ne samo na grubo fizičko tijelo, nego i na suptilno – astralno.

* * *

Također je zanimljiv tekst o moći zvuka napisan u Srimad Bhagavatamu, drevnom vedskom spisu koji opisuje tajne univerzuma, stvaranje, uništavanje, život na drugom planetama, razne dimenzije postojanja i sl… Zvuku se pridaje veliki značaj u praksi duhovnih spoznaja (pogledaj mantre). Donosimo tekst u cijelosti.

Srimad Bhagavatam  3.26.32

tāmasāc ca vikurvānād   bhagavad-vīrya-coditāt
śabda-mātram abhūt tasmān   nabha śrotraḿ tu śabdagam

„Kada spolna energija Svevišnje Božanske Osobe pokrene egoizam u neznanju, očituje se suptilni element zvuk, a od zvuka nastaje etersko nebo i osjetilo sluha.“

Komentar A.C. Bhaktivedanta Swamija Prabhupade:  Iz ove strofe proizlazi da su svi predmeti našeg osjetilnog uživanja proizvodi egoizma u neznanju. Tako možemo shvatiti da je pokretanjem elementa egoizma u neznanju najprije stvoren zvuk, koji je suptilni element etera.

U Vedanta-sutri je također rečeno da je zvuk izvor svih predmeta materijalnog posjedovanja i da se zvukom može uništiti čitavo materijalno postojanje. Anavrittih sabdat, znači „oslobođenje zvukom“. Čitava materijalna manifestacija je nastala od zvuka, koji također može okončati materijalnu zapletenost ako ima određenu moć.

Poseban zvuk koji može to učiniti je transcendentalna vibracija Hare Krishna maha-mantre. Naša zapletenost u materijalna zbivanja je počela s materijalnim zvukom. Sada moramo pročistiti taj zvuk duhovnim razumijevanjem. U duhovnom svijetu također postoji zvuk. Ako priđemo tom zvuku počinje naš duhovni život i takvom praksom dobivamo sve što nam je potrebno za duhovni napredak.

atma.hr – 47

Moramo jasno shvatiti da je zvuk početak stvaranja materijalnih predmeta za naše osjetilno uživanje. Ako se zvuk pročisti, sve što nam je duhovno potrebno nastaje iz njega.

Ovdje je rečeno da se iz zvuka očitovao eter, a iz etera zrak. Kako je etersko nebo nastalo iz zvuka i kako je zrak nastao iz neba i kako je vatra nastala iz zraka biće objašnjeno kasnije. Zvuk je uzrok neba, a nebo je uzrok šrotram, uha. Uho je prvo osjetilo za primanje znanja.

Osoba mora slušnim putem primati znanje, bilo materijalno ili duhovno. Zbog toga je šrotram vrlo važno. Vedsko znanje se naziva šruti, znanje se mora primati slušanjem. Samo posredstvom slušanja možemo pristupiti bilo materijalnom bilo duhovnom uživanju.

U materijalnom svijetu, jednostavno slušanjem stvaramo mnoge stvari za našu materijalnu udobnost. One su već tu, ali ih slušajući možemo preobraziti. Ako želimo da izgraditi neboder to ne znači da ga moramo stvoriti. Materijal za neboder – drvo, metal, zemlja (opeke ili cigle), itd. – je već tu, ali mi stvaramo prisan odnos s već stvorenim materijalnim elementima slušajući o tome kako ih možemo iskoristiti.

Moderni ekonomski napredak izgradnje je također proizvod slušanja i slično tome, slušajući iz pravog izvora možemo stvoriti povoljno polje za duhovne djelatnosti.

Arjuna je bio grubi materijalista s tjelesnim shvaćanjem života i vrlo je patio zbog tog shvaćanja. Ali je jednostavno slušajući (od Krišne – svog duhovnog učitelja) postao produhovljena osoba. Slušanje je vrlo važno i to slušanje nastaje od neba.

Samo slušajući možemo pravilno iskoristiti ono što već postoji. Princip slušanja, namijenjen pravilnom korištenju već postojećih materijala, se isto tako može primijeniti na duhovne predmete. Moramo slušati iz pravog duhovnog izvora.