“Um treba djelovati pod vodstvom inteligencije, ali je toliko snažan i tvrdoglav da često nadjača čak i inteligenciju, kao što jaka zaraza može nadjačati djelovanje lijeka. Takav snažan um se treba obuzdati primjenom yoge, ali takav proces nije praktičan za svjetovnu osobu kakav je bio Arjuna, a da ne govorimo o suvremenom čovjeku. Čovjek ne može obuzdati vjetar…”


Bhagavad-gita 6.34

cancalam hi manah krsna pramathi balavad drdham
tasyaham nigraham manye vayor iva su-duskaram

“Um je nemiran, buntovan, tvrdoglav i veoma snažan. O Krišna, mislim da je teže obuzdati um nego vjetar.”

Um je toliko snažan i tvrdoglav da ponekad nadjača inteligenciju, iako bi joj se trebao pokoravati. Čovjek koji se svakodnevno mora boriti s toliko mnogo prepreka teško može vladati umom. Može na umjetan način uspostaviti umnu ravnotežu i biti jednak prema prijatelju i neprijatelju, ali u krajnjoj liniji niti jedna svjetovna osoba to ne može učiniti, jer je teže obuzdati um nego obuzdati bijesni vjetar.

U vedskoj literaturi (Katha Upanisada 1.3.3-4) je rečeno:

atmanam rathinam viddhi cariram ratham eva ca
buddhim tu sarathim viddhi manah pragraham eva ca
indriyani hayan ahur visayams tesu go-caran
atmendriya-mano-yuktam bhoktety ahur manisinah

“Duša je putnik u vozilu materijalnog tijela, a inteligencija je vozač. Osjetila su konji, a um predstavlja uzde. Tako duša uživa ili ispašta u društvu uma i osjetila. To shvaćaju veliki mislioci.”

Um treba djelovati pod vodstvom inteligencije, ali je toliko snažan i tvrdoglav da često nadjača čak i inteligenciju, kao što jaka zaraza može nadjačati djelovanje lijeka. Takav snažan um se treba obuzdati primjenom yoge, ali takav proces nikada nije praktičan za svjetovnu osobu poput Arjune, a da ne govorimo o suvremenom čovjeku. Ovdje je navedena lijepa usporedba: čovjek ne može obuzdati vjetar. Obuzdati buntovan um još je teže. Gospodin Caitanya je preporučio ponizno pjevanje i mantranje “Hare Krišna mantre“, velike mantre za izbavljenje, kao najlakši proces za ovladavanje umom. Propisana metoda je – sa vai manah krsna-padaravindayoh: um se mora potpuno usredotočiti na Boga. Samo tada ništa više neće uznemiravati um.

Prijevod i komentari: A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

katha

25 BHAGAVAD GITA

BHAGAVAD GITA