52
Ljudi su previše živjeli u ratu. Izvana u sukobu s drugima, a unutra sa samima sobom, zato što priznaju samo jedan način života, a taj način je borba.

U ime politike se bore s drugima, a u ime religije sa samima sobom. Zato smo stvorili jad i bijedu. Borba ne može donijeti mir. Ljudi moraju naučiti način kako da odbace te stare obrasce neprekidne borbe. Neka vam ovo budu osnovna uvjerenja; budite u prijateljstvu s egzistencijom izvana, a unutra budite u prijateljstvu sa svima i sa samim sobom – što je najteže postići…

Ljudi ne vole same sebe. To im ne pada na pamet. Lako je voljeti neprijatelja; ali je vrlo teško voljeti samoga sebe. Predobro se poznajete – kako biste se mogli voljeti? Međutim, osoba koja može voljeti samu sebe, može voljeti i druge ljude. Ako zavolite sami sebe, onda ćete biti dužni da volite, svoje neprijatelje i sve druge ljude. Ako možete voljeti sami sebe, onda ispunjavate osnovni uvjet ljubavi, iz takve ljubavi izranja mir. To je ulaz kroz koji počinjemo primati Božje poruke.

Osho

alternativainformacije.com

52
52