atma.hr – 52
Ljudi su previše živjeli u ratu. Izvana u sukobu s drugima, a unutra sa samima sobom, zato što priznaju samo jedan način života, a taj način je borba.

U ime politike se bore s drugima, a u ime religije sa samima sobom. Zato smo stvorili jad i bijedu. Borba ne može donijeti mir. Ljudi moraju naučiti način kako da odbace te stare obrasce neprekidne borbe. Neka vam ovo budu osnovna uvjerenja; budite u prijateljstvu s egzistencijom izvana, a unutra budite u prijateljstvu sa svima i sa samim sobom – što je najteže postići…

Ljudi ne vole same sebe. To im ne pada na pamet. Lako je voljeti neprijatelja; ali je vrlo teško voljeti samoga sebe. Predobro se poznajete – kako biste se mogli voljeti? Međutim, osoba koja može voljeti samu sebe, može voljeti i druge ljude. Ako zavolite sami sebe, onda ćete biti dužni da volite, svoje neprijatelje i sve druge ljude. Ako možete voljeti sami sebe, onda ispunjavate osnovni uvjet ljubavi, iz takve ljubavi izranja mir. To je ulaz kroz koji počinjemo primati Božje poruke.

Osho

alternativainformacije.com

atma.hr – 52
atma.hr – 52