Hoće li biti važno koju sam odjeću nosio?

Hoće li biti važno koju marku automobila sam vozio?

Hoće li biti važno koliki je bio moj bankovni račun?

Hoće li biti važno koliko sam diploma i titula stekao?

Hoće li biti važno koliko sam slave i priznanja dobio od ljudi?

atma.hr – 52
Pred Njegovim licem neću moći sakriti svoje neizgovorene misli.

Pred Njegovim licem neću moći lažno se osmijehivati.

Pred Njegovim licem neću moći lažno svjedočiti.

Pred Njegovim licem neću se moći skrivati iza onih koji mi čuvaju leđa.

Pred Njegovim licem pasti će maska kojom sam prekrivao svoj obraz.

Milan Troskot, Živi trenutak

atma.hr – 52