Vaš je zadatak postati uspješan u vašem izabranom području učeći o svakom malom detalju kako postati sve bolji i bolji. Čitajte sve časopise iz vašeg područja. Čitajte i proučavajte najnovije knjige. Pohađajte seminare i tečajeve ljudi koji su profesionalci i stručnjaci iz vašeg područja. Pridružite se konferencijama na internetu. Pohodite svaki sastanak i povežite se s najboljim ljudima iz vašeg područja.

atma.hr – 52
Zakon integrirane kompleksnosti kaže da individualac koji može integrirati i koristiti najveću količinu informacija u bilo kojem području uskoro postaje jedan od najboljih na tom području. Npr. ako se bavite prodajom trebali biste postati ambiciozni, cjeloživotni student prodajnog procesa. Najboljih 20% trgovaca zarađuju 16 puta veći iznos od ostalog (80%) postotka trgovaca.

Ako se nalazite u managmentu odlučite postati iznadprosječni manager. Ako započinjete s vlastitim projektima proučavajte taktike i strategije te primjenjujte nove ideje svaki dan.

Postavite si cilj da ćete postati među najboljima u vašem zanimanju. Jedan mali detalj, uvid ili ideja mogu biti odlučujući na putu prema uspjehu. Nikada nemojte prestati tragati za njima.

atma.hr – 52
Akrura das
gitacoaching.blogspot.com

Tajne uspjeha:

Tajna uspjeha broj 1 – Sanjaj velike snove

Tajna uspjeha broj 2 – Razvijte jasan smisao pravca kretanja

Tajna uspjeha broj 3 – Gledajte na sebe kao na samoodgovornu osobu

Tajna uspjeha broj 4 – Radite ono što volite raditi

Tajna uspjeha broj 5 – Obvežite se na izvanrednost

Tajna uspjeha broj 6 – Postanite ustrajni

Tajna uspjeha broj 7 – Posvetite se cjeloživotnom učenju

Tajna uspjeha broj 8 – Štedite i ulažite novac

Tajna uspjeha broj 9 – Naučite svaki detalj vašeg zanimanja