atma.hr – 52
Otpustite ideju da je više ujedno i bolje!

Ova nas uvjetovanost drži isključivo u domeni fizičkog.

Možete zamijeniti vjerovanje da je više – bolje s unutrašnjim spokojstvom kojem ne treba više da bi bio prihvaćen.

Dozvolite da vas upitam ovo retoričko pitanje: Gdje je mir u “više je bolje”?

Naravno, na ovo znate odgovor: nema mira u tom konceptu!

Ako nešto ne donosi mir u vaš život, onda je to nešto što možete odbaciti.

Wayne Dyer

atma.hr – 39

atma.hr – 39