Sudbina

Otkad postoji ljudska vrsta postoje i proročanstava. Sama riječ upućuje na neki oblik kanalizirane poruke koja dolazi od bića koja su van ove realnosti, odnosno nisu vidljiva ljudskim okom. Obzirom da su mnoga od njih zlokobna postavlja se pitanje tko doista stoji iza takvih poruka koje u najblažem slučaju uvjetuju ljudskoj vrsti ponašanje u svrhu sprečavanja prorečene katastrofe, a u najgorem ukazuju na nepromjenjiv slijed događaja. Jesmo li doista uvjetovani nečijom voljom ili duše imaju slobodu izbora? Može li se nečim promjeniti ono što nam je zapisano i da li je karma nešto što dušama nameće Izvor?

Čak i ona proročanstva koja ukazuju na pozitivne stvari koje će se dogoditi ostavljaju prostora za pitanje koja je svrha našeg postojanja ukoliko je sve već unaprijed utvrđeno bez mogućnosti promjene i opcije da nešto mijenjamo. Zar se rađamo da odigramo predstavu koja se već odigrala na višim razinama? Što je sa slobodom svjesnog odabira unutar fizičke realnosti? Jedino što odskače od ovakvog oblika realnosti je zakon privlačenja. Prema mnogim iskustvima i on ima slabu točku. Ono što privlačimo je uvjetovano našim programima i eventualno seže do razine unutarnjeg djeteta (podsvjesni um).

Proročanstva i preuzimanje uloge žrtve

Vjerujem da se svi sjećaju proročanstva za 2012. godinu o smaku svijeta ili kraju „ciklusa“. Uzimamo ovo kao primjer. Dosta medijskog prostora zaokupila je ova tema, a ljudi su masovno bili pod utjecajem ovakve informacije i u iščekivanju što će se dogoditi. Strah koji  je bio prisutan globalno je spuštao vibraciju do te mjere da su ljudi pasivno čekali što će se dogoditi. Ovakva vjerovanja miču centar moći izvan nas i tako ulazimo u mentalitet i energiju žrtve. Iako osoba može poznavati neke prirodne zakone nemoguće je da kreira jer se odriče svoje uloge kreatora u ovoj realnosti.

Mnogi dan danas očekuju velike transformacije na planeti, bolje rečeno čekaju. Neki čekaju prirodne Zemljine cikluse da se poravnaju sa svemirskim zbivanjima, neki očekuju već dugo dolazak vanzemaljskih rasa koje će nas „spasiti“.

Kakav god oblik energija žrtve poprimila, stavlja čovjeka u stanje pasivnosti, vjerovanja da smo nemoćni, i zatvaranjem donjih energetskih centara (čakri) ljudski život nam postaje nezanimljiv i čak smatramo da treba čim prije pobjeći odavde.

Jedna od posljedica takvih dubokih vjerovanja u duši su mnoge fizičke bolesti koje nastaju na čak dubljim razinama od energetskih, na razini duše. U mnogim slučajevima duša „napada“ tijelo jer ne želi biti ovdje. A tijekom mnogih života u takvom stanju duše, rađaju se djeca čije su duše djelomično ili potpuno izvan tijela, a na ljudskoj razini ispoljavaju simptome poput autizma.

atma.hr – 52
Preuzimanje uloge kreatora

Preuzimanjem odgovornosti za vlastiti život, kroz spoznaje da naša vibracija kreira našu realnost, ulazimo u drugi stupanj spoznaje, ulogu kreatora svoje realnosti.

Prihvaćamo se kao kreativna bića koja imaju sposobnost izaći iz okvira nečega što je zacrtano i odbijamo biti žrtve. Usklađivanjem naše vibracije sa vibracijom željene realnosti dovodimo sve ono što želimo u svoj život. Međutim, zakon privlačenja ne dovodi u naš život samo ono što doista želimo već obistinjuje i naše strahove. Potrebno je jako puno rada na sebi da bi neutralizirali ove polaritete i doveli se u stanje gdje privlačimo samo ono pozitivno. No i ovaj stadij kreatora nije garancija za unutranje zadovoljstvo. Vidjeli smo mnoge primjere gdje ljudi izvanredno koriste ovaj zakon, ali u konačnici nedostaje pravog unutranjeg ispunjenja. Razlog tome je što na ovoj razini ne kreiramo u skladu sa stvarnim željama duše već u skladu sa programima u našoj podsvjesti.

Ono što privlačimo je uvjetovano našim programima ili podacima u podsvjesnom umu, ili unutarnjem djetetu.

Kada privlačimo u našu realnost ono što je u skladu sa našim svjesnim željama ne moramo nužno privlačiti ono što duša želi, a odgovornost je isključivo naša i samim tim imamo teret. Stoga glavno pitanje je dali kreiramo ono što je u skladu sa našom dušom i njenom misijom?

Ako ne, ostat ćemo neispunjeni.

Povratak izvornoj predaji

Kako onda kreirati vlastitu realnost koja će nam dati unutarnje ispunjenje?  U potrazi za odgovorom na ovo pitanje mnogi dolaze do spoznaje kako duši nije potrebno imati cilj nego biti vođen inspiracijom i proces ko-kreacije sa Izvorom je izvor ispunjena duše. Duša želi slobodu kreiranja u skladu sa Izvorom. Na temelju toga odabire misije. Dolaskom do takve realnosti počinjemo živjeti sada i ovdje, a opet bivamo povezani sa čitavom kreacijom. Najbolji dio je predaja težine Izvoru. Izvor ne utjeruje dugove niti išta uvjetuje.

Predaja je konačni cilj nakon kojeg više nema ciljeva osim jednoga a taj je da težinu predamo Izvoru i živimo u skladu sa svojom inspiracijom. Ovakva realnost znači da privlačimo u svoj život samo ono što naša duša doista treba , a vjera u ljubav Izvora nas lišava težine odgovornosti koju tada on preuzima. Kreiranje iz inspiracije u skladu sa dušom daje ono što većini ljudi danas nedostaje – unutranje ispunjenje, zadovoljstvo i svjesnost da nikad nismo sami. Naša duša zna u svakom trenutku što joj treba. Nema programe, a njena volja uvijek je usklađena sa voljom Izvora. Povezujući se s njom te želje postaju svjesne, a jasnom odlukom da nešto želimo Izvor nam tu želju ispunjava na način koji je najbolji za nas. Ovo je prirodno svakom čovjeku u organskoj realnosti.

Povratak organskoj realnosti

Dolaskom arkona ljudska vrsta je odabrala imati drugačija iskustva, odnosno iskustva koja su obilježenja polaritetima dualnosti. Ta iskustva isključuju Izvor jer on poznaje samo jedinstvo. Izvor nam je dao da imamo ovakva iskustva jer poštuje slobodu odabira i sada kada se budimo i više ne trebamo ovakva iskustva dobivamo mogućnost da se vratimo organskom načinu življenja.

Ulaskom u matrix dualnosti prihvatili smo i sve njegove zakone. Jedan od njih je i zakon karme kojim se odvajamo od Izvora. On bi trebao održavati ravnotežu, no nažalost duše su putem ovog zakona odvojene od mogućnosti povratka Izvora. Zarobljene u svojevrsnom labirintu. Zbog bezgranične ljubavi Izvora prema čovjeku rađaju se duše čiji je zadatak da budu most preko kojega se čovjek vraća u realnost Izvora.

Micanjem ugovora duše koje smo dobili ulaskom u ovu realnost kao i svih sintetskih struktura koje te ugovore posljedično prate duše se oslobađaju i ponovo direktno povezuju sa Izvorom.

Glavna prepreka

Da bi duše imale iskustvo dualnosti, kreiran je sintetski energetski sustav. Sve sintetsko koristi i treba organske energije da bi funkcioniralo. Na taj je način sintetski energetski sustav konstruiran oko našeg izvornoga. Odlika je toga sustava da nas povezuje sa sintetskim realnostima, nižim i višim astralima, a na planeti sa sintetskim elektromagnetskim matriksom. To su sintetske dimenzije koje imaju sedam razina, a na svaku od tih razina se veže jedna od sedam sintetskih čakri. Cijeli pogon je stavljen u funkciju preko sedam saturnovih prstenova koji svojom frekvencijom kreiraju hologramsku realnost tih dimenzija.

Pošto je sintetski sustav na razini čovjeka, planete, solarnog sustava i galaksije uvijek imitacija organskog svijeta, osim sedam čakri u sintetiku spada lažna kundalini, lažna merkaba (svjetlosno tijelo), implanti, programska „tijela“ u auri i sintetika unutar DNA. Na dubljim strukturama su to ugovori duše, karma i sve što limitira i uvjetuje dušu da ima određena iskustva.

Energetski rad

Danas se zahvaljujući spoznajama, formiraju sustavi poput Eartharian sustava, za čišćenje od sintetskog energetskog sustava. Osim skidanja ovog sustava, što je potpuno prirodan proces i dio organskog uzašašća na planeti, aktivira se izvorni energetski sustav Čovjeka.

On se sastoji od tri velika energetska centra koja nas povezuju sa jedina tri organska izvora energije i informacija. Organska korjenska čakra nas veže za srce Zemlje i njen organski matriks (ra razliku od sintetskog koji je „ravan“, pravilan i beživotan, ovaj matriks izgleda kao kristalno šareno korijenje koje se širi planetom u ovo doba), solarna Sun Star čakra nas povezuje sa Velikim centralnim suncem, i organska krunska čakra povezuje sa Izvorom.

Ništa ne stoji između čovjeka i ovih Izvora. Nisu potrebni predstavnici, medijatori, ili bilo kakva bića koja „prenose“ informacije (koja su najčešće bića koja se predstavljaju kao bića vrlo visoke vibracije,  a u biti se nalaze u sintetskom 4D matriksu ili njegovim višim sferama lažnog svijetla).

Izvorna kundalini se, za razliku od sintetske, ne nalazi na dnu kičme već u istinskom srcu koje se nalazi ispod srčane čakre.

Izvorna merkaba izgleda puno drugačije od sintetske „piramidalne“ verzije i povezuje nas ne sa 7 razina astrala već sa cijelom kreacijom vibracijski.

Sa ovim organskim sustavom moguće se uključiti u organski matriks planete. Ovaj kristalni matrix, ili mreža, nije samo ograničen na planetu, već Nju povezuje sa univerzalnim organskim matriksom, te se tako duša povezana sa Zemljom ovim putem povezuje preko Majke sa cijelom Kreacijom. U srcu svake planete i zvijezde je kristal,a svemir je umrežen u svojevrstan kozmički internet, mreža kristala koja seže do Izvora.

Sintetski matriks upravo služi separaciji od ovih struktura postojanja, od majke Zemlje i samim time od kreacije i Izvora.

Eartharian sustav uklanja sve sintetske energetske strukture u čovjeku i aktivira organski energetski sustav te ponovo povezuje osobu sa organskim matriksom planete. To je moguće jedino korištenjem energija koje dolaze izvan matrixa.

To omogućuje integraciju onih aspekata duše osobe koji se žele integrirati u ljudsko tijelo i DNA vibracijski, te čovjek njihovom integracijom dobiva iskustva ovih aspekata, znanja, energije i pristupe i tim putem se manifestira misija duše.

Da bismo učinkovito skinuli sve duboke strukture sintetskog matriksa, poput neraskidivih ugovora duše, potrebno je djelovati sa razine duše, a tome služi Čitanje Duše (Soul Reading) kako bi se, kroz komunikaciju sa dušom osobe vidjelo koja iskustva duša želi, što točno blokira daljnje skidanje sintetskog sustava i na koji način se čišćenje treba obaviti odnosno sa kojim energijama duša može rezonirati.

U ovome stanju se stapaju proaktivnost i djelovanje sa potpunom predajom. Iznutra smo potpuno predani iako smo izvana aktivni, slijedimo tijek Inspiracije i nismo pasivni.

Ovakav energetski rad je potreban u svakom aspektu života. Kada slijedimo Put najvišeg uzbuđenja, iscjeljeni smo jer smo usklađeni sa vibracijom naše duše.

Saša Momić
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008818061890