Vladimir Krištofić, hiđama terapeut i sportski fizioterapeut

Besplatna prezentacija DUMO TERAPIJE

Voditelj: Vladimir Krištofić, hiđama terapeut i sportski fizioterapeut

18.3.2023. u 14 sati

Zagreb, F. Kesterčaneka 2 (blizu bol.Rebro)

Obavezna prijava na