“Riječi koje govoriš postaju kuća u kojoj živiš.”

Rumi

atma.hr – 39

atma.hr – 39