Svemir je savršeno uređeno mjesto te se svaki njegov dio može povezati sa svim drugim dijelovima i s nama. Duša se rađa kad se steknu najpovoljniji uvjeti za ispunjenje posljedica njezine karme. Nema dobre ili loše natalne karte već svaki čovjek posjeduje savršenu natalnu kartu, kartu kakva mu je potrebna da bi najbrže napredovao tijekom svog života na svojem životnom putu duše.

atma.hr – 78
Đjotiš ili vedska astrologija je znanost o povezanosti čovjeka i svemira preko planetarnih utjecaja. Datira od prije više od 5000 godina. Jedna od najvažnijih značajki đjotiša je da pristupa pojedincu jedinstvenom i neponovljivom, a ne kao pripadniku neke skupine. Riječ đjotiš je kovanica od dvije sanskrtske riječi: đjoti što znači svjetlo i Iša, odnosno išvara, što znači Bog. Jednom riječju možemo reći đjotiš je svjetlo, svjetlo koje nama obasjava put kroz život. Duša je svjetlo, život je svjetlo, mi smo ovdje da to svjetlo spoznamo, a način na koji to možemo je opet pomoću svjetla odnosno đjotiša.

Đjotiš je nastao preko unutarnje spoznaje vedskih vidioca rišija pa tako vede kažu: „Kakav je mikrokozmos takav je i makrokozmos; kakav je individualni um takav je i kozmički um; kakvo je individualno tijelo takvo je i kozmičko tijelo“. Zaranjanjem u dubinu svoje vlastite svijesti rišiji su došli do spoznaja kako svemir funkcionira te kako te cikluse povezujemo na nama samima. Tako promatrajući sliku svemira u trenutku čovjekova rođenja saznajemo o obrascima utjelovljenim u njemu. Ti obrasci će upravljati životom tog čovjeka donoseći mu spoznaje i iskustva u materijalnom i duhovnom svijetu.

atma.hr – 39

Zašto je vrijeme rođenja toliko bitno?

Trenutak kada se nešto rađa odražava kvalitetu vremena odnosno momenta, koja se preslikava na nas te nas prati kao sudbina cijeli život. Što se tu ustvari događa? Sa jedne strane imamo dušu koja se utjelovljuje i ona ima neku vibraciju odnosno frekvenciju, a povezanu sa karmom koju nosi u sebi. Sa druge strane imamo vrijeme odnosno trenutak vremena koji također ima neku vibraciju odnosno frekvenciju. I tu se možemo podsjetiti na riječi Nikole Tesle koji je rekao da ako želimo ići dublje u strukturu svemira, uvijek ćemo se vratiti na energiju, titraj i vibraciju. Kada se frekvencija duše koja se utjelovljuje i vibracija vremena poklope tada se događa rođenje. I to je najbolji trenutak da duša koja se rodila prođe iskustva kroz život koja su joj potrebna.

Sve ovo temelji se na prvom najbitnijem zakona svemira, zakonu početka. Sve vrste astrologije pa tako i vedska temelje se na ovom zakonu. Znači, iz vremena nastajanja nečega vidi se sudbina istoga kroz cijeli životni vijek.

Šta se može vidjeti u đjotiš natalnoj karti?

Đjotiš natalna karta je ustvari slika neba u trenutku rođenja i u njoj možemo vidjeti svrhu rođenja, cilj duše, koje kvalitete i talente imamo te kada ćemo ih iskoristiti, ali i u kojem području je potrebno dublje razumijevanje i svijest zašto se nešto događa te se tu možda više potruditi. Zbog toga se kaže da kada zavirimo u našu đjotiš kartu, tada momentalno dopuštamo da svjetlo uđe u naš život.

atma.hr – 75
Svrha  i zašto nam koristi đjotiš?

Da bi bolje razumjeli svrhu đjotiša usporedit ću ga sa autokartom gdje vidimo puteve odnosno ceste kojima želimo ići. Slično je i sa đjotišem samo u ovom slučaju putevi su ovdje životni putevi. Đjotiš kao svjetlo omogućava nam da poput svjetiljke osvijetlimo svoj životni put. Kada je put osvjetljen lakše nam je sagledati njegove prednosti i moguće opasnosti te poduzeti adekvatne mjere za iste. U tom momentu preuzimamo direktnu odgovornost za svoj život i nismo više poput lutke koja visi o koncu koju njiše i udara sa svih strana, ne znajući što se događa.

Kako si možemo pomoći?

Đjotiš ima svoje „prirodne lijekove“ sa kojima si možemo pomoći da podignemo kvalitetu života. To su boje, drago kamenje, kavače, mantre, upaje, jantre, jagje.

Kroz natalnu kartu možemo vidjeti koje boje su povoljne, a koje nisu za nas i u kojem periodu. Isto tako određivanje povoljnog dragog kamenja je važan dio đjotiš konzultacije. Kavača je „energetski štit“ koji možemo nositi oko vrata, a temelji se na numerološkoj vrijednosti planeta.  Vrlo bitan alat koji možemo koristiti jesu upaje ili ciljano djelovanje za dobrobit drugih, a također je vezan uz vremenske utjecaje u natalnoj karti.

Mantre su moćan alat koji možemo koristiti, ponovno najbolje povezano uz vremenske periode u natalnoj karti. Jantre su također snažan alat koji uz mantru daju puni potencijal i povezuje nas na dubokim nivoima naše svijesti. Jagje su aktivnosti koje nam pomažu u pojačanju pozitivnih utjecaja te smanjenju negativnih utjecaja planeta.


Widget not in any sidebars

Vrlo značajno područje zauzimaju osobne jantre koje izvlačimo iz naše natalne đjotiš karte. One se odabiru prema vladaru ascedenta koji nam daje energiju i život u ovoj inkarnaciji. To je naša vibracija. Osobnu jantru stavljamo na pripadajući dio prostora gdje živimo ili radimo, ili je nosimo uza sebe. Uhvatimo je rukom, usmjerimo se na kvalitete koje ona sadržava te ih integriramo sa nama ispunjujućim osjećajem svjetla i ljubavi, te aktiviramo biđa pa aktivacijskom mantrom. Biđa mantrom ulazimo u srž, korijen naše energije i postojanja, osvještavamo i oživljavamo naše temeljne kvalitete te podižemo osobnu svijest. Aktivacijskom mantrom, kako i sama riječ kaže, budimo i aktiviramo naš potencijal te ga iznosimo van u akciju i manifestaciju, u sam život.

Općenito biđa mantra nas uvlači u apsolutno i daje spoznaju određene inteligencije i kvaliteta dok aktivacijska mantra izvlači te kvalitete u relativno te nam daje praktičnu primjenu te spoznaje. Jantra ima svoje određene vibracije koje ju predstavljaju. Ovdje je riječ o vibraciji nas samih. One djeluju na dubokim razinama naše svijesti, na arhetip određene inteligencije i time nas povezuje sa podsvjesti i oživljava to životno područje na suptilnoj razini. Jantra je spremište duhovne suštine te je esencija spiritualnog sadržana u njoj. Na taj način ona nam služi kao veza izvorom te nas vodi na put unutarnjeg preobražaja.

Osim ovih alata svako razumijevanje te osvještavanje prirodnih ciklusa i zakonitosti svemira, (što sve možemo dobiti iz svjetla đjotiša), onda aktivnost, te naposljetku slobodna volja, vodi nas podizanju kvalitete života te razvoju i napretku.

atma.hr – 78
Pogled u vrijeme kroz đjotiš

U đjotišu imamo nekoliko bitnih načina za spoznati kvalitete prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Tu su najbitniji periodi vremena što je jedinstveni sistem vedske astrologije, onda tranziti, pa varšpal ili godišnja karta. Ovdje je bitan drugi najbitniji zakona svemira, zakon rezonance.  On nam govori da stupamo u rezonancu samo sa onim sa čime i sami rezoniramo. To vrijedi za sve situacije, događaje i ljude u našem životu.

Znači npr. kada uđemo u period Venere tada mi rezoniramo energijom Venere i s obzirom kako nam je pozicionirana u karti mi dobivamo takve situacije i iskustva vezano uz ljubav i užitak jer Venera vlada time. Naravno, tu treba dodati i ono što je osoba „odradila“ i osvijestila kroz život tako da ta tumačenja trebaju imati širinu. U svakom slučaju đjotiš ili vedska astrologija nam omogućava predviđanje sklonosti i mogućnosti, a ne čvrstih i nepromjenjivih stvari koje će se „sigurno“ dogoditi u budućnosti.

Puno toga možemo mijenjati našim razumijevanjem, svjesnošću i aktivnošću te naposljetku slobodnom voljom koja se sve više povećava kada su ovi prvi čimbenici aktivirani. Zasigurno nam đjotiš omogućava podizanje svjesnosti a samim  time i povećavanje slobodne volje. Dalje ove dvije stvari idu paralelno, znači koliko podižemo našu svjesnost toliko povećavamo slobodnu volju.

To je otprilike kao da se penjemo na brdo. Na dnu naš vidik je vrlo mali, dok penjući se ka vrhu povećavamo vidik, dok u konačnosti ne dođemo na vrh brda gdje imamo apsolutan pogled. Apsolutnu svjesnost. Apsolutnu slobodu. Prosvjetljenje. Tada velikim dijelom izlazimo iz naše natalne karte. Ali put u brdo ipak ide uzbrdo te zahtijeva energiju, upornost, svjesnost i naravno, vrijeme.

atma.hr – 39

Nešto o samom đjotišu

U đjotišu uzimamo u obzir dva svjetleća tijela; Mjesec i Sunce, pet planeta; Mars, Merkur, Jupiter, Venera i Saturn te dva mjesečeva čvora; Rahu i Ketu. Oni nam ustvari služe samo kao zrcalna preslika onoga što mi imamo u sebi. U đjotišu najbitniji od svih je Mjesec.  Pogotovo važna je mjesečeva nakšatra, od njih dvadeset i sedam, koja ukazuje na dublji vid nas samih. Inače Mjesec ovisno gdje je postavljen ukazuje na naše snažne misli i emocije vezane uz to životno područje, na naša suptilna usmjerenja i želje, tamo gdje smo mi „dušom i tijelom“.

Područje gdje je smješteno Sunce ukazuje na područje života u kojem želimo da uspijemo i da se ostvarimo, da se dokažemo, da ostane nešto iza nas, na područje života u kojem ćemo izraziti našu snagu i svjetlost. Područje gdje se smjestio Mars ukazuje na što najviše ulažemo svoju snagu i energiju te na koji način, kako djelujemo. Područje u kojem se smjestio Merkur ukazuje na koji način učimo, govorimo, komuniciramo, kakav nam je intelekt te kakvi smo u savjetovanju i razmjeni sa drugima. Područje gdje se smjestio Jupiter ukazuje na naše suštinske vrijednosti, područje gdje možemo očekivati napredak, što nam znači znanje, duhovnost, djeca.

Tamo gdje se smjestila Venera ukazuje na područje gdje uživamo, način na koji uživamo, kako volimo, što za nas znači ljepota. Područje gdje se smjestio Saturn ukazuje životno područje gdje će se događati najbitnije životne lekcije, gdje se osjećamo nesigurno i područje gdje smo često „tanki“.

Područje gdje se smjestio Ketu ukazuje na stvari radi kojih smo se rodili i trebamo ih dovršiti, na područje u kojem je dobro da uključimo višu svrhu, ali područje koje neće biti glavna tema u ovom životu, dok će glavno usmjerenje i način na koji ćemo odraditi našu karmu odrediti Rahu koji je uvijek na suprotnoj poziciji od  Ketua. To će biti područje sa najviše želja, izazova, uspona i padova, Rahu nikad ne daje „ravnu crtu“ iz jednostavnog razloga što u tom slučaju ne učimo, a svrha Rahua je da nas uvede u različite situacije i iskušenja iz kojih ćemo učiti.

atma.hr – 75
Rahu i Ketu nam ukazuju na treći najvažniji zakon svemira, na zakon dualnosti, u ovom slučaju kroz prošlost i budućnost. Mi stvari percipiramo kroz dualnost i prolazimo jednu i drugu krajnost da bi došli u jedinstvo, ono što je život u suštini.

Osim planeta, svjetlećih tijela i mjesečevih čvorova uzimamo u obzir dvanaest kuća, dvanaest znakova i dvadeset i sedam nakšatri, kao i čitav niz kombinacija koje ovi elementi stvaraju.

Drugi vidovi đjotiša

Osim natalne karte i vremenskih perioda, đjotiš ima i druge alate koji nam mogu pomoći. Npr. vrlo zanimljive stvari možemo otkriti kod usporednih karata koje nam otkrivaju bolje razumijevanje i svjesnost između dviju osoba te što se stvarno događa.

Onda imamo muhurtu odnosno odabir najpovoljnijeg početka za započinjanje bitnih aktivnosti kao gradnja kuće, ženidba, otvaranje firme i slično. Prašna je izuzetan alat koji nam omogućava viđenje u trenutku postavljanja pitanja. Onda je tu mundana astrologija koja se gleda na razini države ili svijeta te ostalo.

atma.hr – 78
Đjotiš, vastu, ajurveda

Sve tri znanosti potječu iz veda i sve su potpuno kompatibilne. Pravi znalac bilo koje od ovih znanosti treba imati najmanje djelomično znanje i razumijevanje ostalih jer neće moći dati rješenje u potpunosti gledajući sa samo jednog gledišta. Uzmimo primjer da vidimo kako ovo funkcionira. Na primjer osoba prirodne vatrene konstitucije ima prakriti (konstituciju rođenja) pitu. Ali je ušla u veliki period Saturna što snažno povećava vata došu.

Dakle vikriti (poremećaj doša) je vata koja izlazi iz balansa i stvara neravnotežu. Stan u kojem živi je sa ulazom na zapadu te velikim otvorima, balkonima i padinom prema jugozapadu. Tu se jako aktivira energija Saturna i Rahua gdje su jedna i druga planeta naglašeno vata energije. Znači, utjecaj perioda i trajanje te eventualno koje aktivnosti napraviti i što osvijestiti u tom periodu, jasno vidimo u đjotiš karti. Djelovanje prostora na nas jednako jasno vidimo kroz prostor u kojem osoba boravi.

Poremećaj na razini fiziologije vidimo kroz doše i očitavanje pulsa. Rješenje i pomoć dobivamo kroz sve tri nauke. Prirodni lijekovi u ovom slučaju koje možemo dobiti kroz đjotiš jesu razumijevanje i osvještavanje određenih životnih lekcija koje su trenutno aktivne, korištenje određenih boja, dragog kamenja, mantranje za Saturna, upaje (ciljano djelovanje za dobrobit drugih) kao npr. pomaganje starijima i nemoćnima, korištenje jantri, jagija i dr.

atma.hr – 39

Prirodni lijekovi koje možemo dobiti kroz vastu jesu djelomično zatvaranje otvora na jugozapadu zemljanim zavjesama ili roletama, stavljanje velikih biljki na balkon koje će zaustaviti jaku energiju jugozapada, otežati jugozapad težim namještajem, ako imamo mogućnost aktivirati drugi ulaz, postava fontane ili akvarija na sjeveroistoku, postava Meru čakre na sjeveroistoku, balansiranje energija u stanu sa jantrama, korekcije bojama i slikama u stanu, više korištenje sjeveroistočnog dijela stana te meditacija na tom dijelu sa usmjerenjem ka istoku.

Prirodni lijekovi koje možemo dobiti kroz ajurvedu mogu biti masaže sezamovim uljem, jedenje hrane koja umiruje vata došu, pijenje mlake ili tople vode kroz cijeli dan, redovitost u životnim navikama, dovoljno odmora, toplina, više boraviti u tišini, meditacija, ajurvedski dodaci prehrani, manje izlaganje stresu i dr. Ovim primjerom možemo shvatiti da djelovanje sa jedne strane ili gledano samo iz jednog kuta vjerojatno neće imati potpuni željeni efekt.

Npr. djelovanje sa strane ajurvede, uravnoteženje vata doše, u našem primjeru je odlično. Ali ako je Saturnov glavni period izazovan i ako ne osvještavamo dublje razine čemu nas uči veliki učitelj, teško ćemo u potpunosti riješiti problem. Isto tako ako je u stanu dominantno otvorena zapadna i jugozapadna strana, stalno će se pojavljivati nove stvari za rješavanje, nove nepredviđene prepreke, ta energija će stvarati pritisak i strahove u umu, bježanje u sve vrste ovisnosti, povećanje vata doše i dr.

atma.hr – 75
Zaključak

Iz svega ovoga možemo shvatiti da je svemir savršeno uređeno mjesto te se svaki njegov dio može povezati sa svim drugim dijelovima i s nama. Duša se rađa kad se steknu najpovoljniji uvjeti za ispunjenje posljedica njezine karme. Tako da mi možemo razumjeti da nema dobre ili loše natalne karte već svaki čovjek posjeduje savršenu natalnu kartu, kartu kakva mu je potrebna da bi najbrže napredovao tijekom svog života na svojem životnom putu duše.

Margito Jušić, ing. građ., đjotiš te vastu savjetnik i projektant
MALI GANEŠ d.o.o. Kastav, Belići 25
www.maliganes.hr, [email protected], www.facebook.com/maliganes

25 BHAGAVAD GITA

BHAGAVAD GITA